Transplantace slinivky břišní

Při léčbě diabetu se dá využít i transplantace orgánů. Jedná se o náročný zákrok, po kterém nastupuje neméně náročná rekonvalescence, a bohužel se transplantace nedá využít u všech pacientů.

Transplantace slinivky břišní

Transplantace slinivky břišní je většinou vhodná pro diabetiky, kteří mají dlouhodobé potíže s kompenzací diabetu a jsou kvůli tomu třeba i často hospitalizováni. Jedná se např. o lidi, kteří mají poruchu vnímání hypoglykémie, a jsou tak v ohrožení života.

Transplantace pankreatu se většinou provádí zároveň s transplantací ledviny, ale dá se v určitých případech provést i zvlášť. První takový zákrok proběhl v USA v roce 1966.

Společná transplantace ledviny a slinivky se provádí téměř bez výjimky u pacientů s diabetem 1. typu a je nejčastějším způsobem léčby diabetu se selháním ledvin.

Po úspěšné transplantaci dochází k odstranění nutnosti dialýzy a není nutné dále aplikovat inzulín. Zároveň není nutné dodržovat diabetickou dietu, protože pacient po transplantaci už není ohrožován hypoglykémií.

Zároveň existuje šance na zpomalení ostatních dlouhodobých komplikací diabetu, jako jsou např. retinopatie, neuropatie a další. U méně rozvinutých stádií těchto komplikací pak může dojít i ke zlepšení stavu pacienta.

Při zvážení vhodnosti transplantace se musí vzít v potaz, jestli vrácení glykemických hodnot do normoglykémií převáží rizika, která jsou s transplantační léčbou spojena. Zároveň je nutné počítat s tím,že pacient po transplantaci bude muset doživotně užívat imunosupresiva na potlačení autoimunitní reakce.

Letos uběhlo již třicet let od první transplantace slinivky břišní u diabetického pacienta v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny. Jednalo se o první transplantaci slinivky ve východní Evropě.

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný