Tipy pro měření glykemie

Znalost hodnoty glykémie je velmi důležité při zvládání diabetu. Sledováním hodnot glykémií získáváte informace o vašich hladinách glukózy (cukru) – a jak se během dne mění. Získáváním informací přispíváte ke zvládání vašeho diabetu a lékař může lépe upravit vaši léčbu (doporučit změny v dietě, pohybové aktivitě a medikaci). Měření glykémie je rychlé a jednoduché.  Krevní glukóza (cukr) může být měřena buď z krve nebo moče.  Měření glykémie z moče je jednoduché, ale výsledky nejsou příliš přesné. Nemůže ukázat nízké hladiny cukru (hypoglykémie) a je spolehlivé pouze tehdy,je-li glukóza v krvi vyšší než 10mmol/L.  Měření z krve je jednoduché, bezpečné a poskytuje více informací než měření z moče. Pro tyto účely existuje řada přesných a jednoduchých glukometrů.  Váš lékař vám může poradit nejvhodnější způsob měření glykémie v závislosti na Vašich potřebách.

Tipy pro měření glykemie

Jak a kdy měřit glykémii

 • Ne každý diabetik se musí měřit stejně často. Frekvence měření závisí na typu diabetu, léčbě a úrovni fyzické aktivity. Monitoring je obzvláště důležitý pro osoby léčené inzulínem.
 • Váš lékař vám doporučí, v jakou denní dobu a kolikrát denně byste si měli měřit glykémii.
 • Nezapomeňte zaznamenávat výsledky vašich měření do deníku. Ten si berte s sebou k lékaři na každou kontrolu a požádejte ho, zda si můžete vaše výsledky společně projít. Pokud je některá hodnota příliš vysoká nebo nízká, pokuste se vždy odhadnout příčinu a zapsat si ji do deníku. Měli jste více nebo méně jídla? Měli jste více pohybu než obvykle? Byli jste nemocní? Objevilo se něco jiného,co mohlo ovlivnit výsledek?
 • Pravidelně prověřujte správnou funkci vašeho glukometru tak, jak je doporučeno vuživatelské příručce.
 • Mějte na paměti, že testovací proužky jsou důležité. Udržujte je řádně zavřené na suchém chladném místě (při teplotě do 30° C).

Doporučovaná frekvence měření

 • Když ráno vstáváte.
 • Před jídlem.
 • Dvě hodiny po jídle.
 • Před spaním.

Kdy je potřeba častější měření

 • Před a po cvičení.
 • Pokud se domníváte, že by vaše glykémie mohla být nízká.
 • Máte-li horečku.
 • Jste-li nemocni nebo zvracíte.
 • Máte-li průjem.
 • Na dovolené nebo během jakékoliv jiné neobvyklé změny.

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný