-- reklama --

Terapie barvami může být zajímavá také pro diabetiky. Pomůže lépe zvládat psychické aspekty onemocnění

Terapie barvami může být zajímavá také pro diabetiky. Pomůže lépe zvládat psychické aspekty onemocnění
Chromoterapie, nazývaná také chromatoterapie, je nedílnou součástí technik používaných v alternativní medicíně a naturopatii. Zdroj: Pixabay

Chromoterapie je mimo naši republiku jednou z vyhledávaných alternativních terapií. Pro diabetiky může být pomocí při zvládání návalů hněvu nebo náročných stresových situací.

I když je diabetes onemocnění, které je potřeba brát vážně a nepodceňovat lékařský dohled, alternativní terapie mohou být dobrou pomocí, která usnadní celkové zvládání cukrovky také na psychické úrovni.

Co je chromoterapie?

Chromoterapie je přírodní energetická metoda, jejímž cílem je fyzická, psychická a emocionální harmonizace subjektu pomocí barevných světel promítaných na tělo. Mnohdy je součástí fototerapeutických programů, nebo se s ní můžete setkat také u moderních difuzérů používaných laickou veřejností i aromaterapeuty. Měnící se barvy v jejich podsvětlení mají za cíl kombinovat vonný prožitek spolu s pozitivním působením barevného efektu. Chromoterapie znamená v překladu „péče prostřednictvím barev“, název vznikl složením řeckých slov chroma (barva) a thérapia (léčení).

Jako jedna z energetických terapií používaných v rámci naturopatického léčení používá holistický přístup k potřebám klienta. Vidí člověka jako celek, má za cíl harmonizovat tělo i mysl v případě jejich viditelné nerovnováhy.

Díky odbornému působení chromoterapeuta a jeho znalostí toho, jak jednotlivé barvy ovlivňují lidský organismus, je lehčí pochopit základní příčiny tělesných a duševních dysbalancí. I když se barvy používaly v rámci energetické obnovy tělesných funkcí již od nepaměti v tradičních léčivých systémech Egypta, Číny nebo Indie (čakry), jako oficiální věda byly představeny francouzským odborníkem na neuropsychiatrii a akupunkturu Christianem Agrapartem v 80. letech minulého století.

Čichový systém je důležitý i pro diabetiky: Terapie je účinná při odstraňování bloků i špatných vzpomínek

Léčení vůněmi je čím dál oblíbenější a stalo se vyhledávaným doplňkem celkové péče o zdraví člověka. Velkými odborníky na něj jsou Francouzi, ...

Léčení barvami na reálném fyzikálním základě

Chromoterapie má reálný vědecký základ. Využívá barevné spektrum, které vzniká rozkladem bílého světla. Barva je viditelná, protože oko zachycuje její nanometrickou vlnu a přenáší ji do mozku. Různé odstíny jsou tvořeny vlnami mezi 380 nanometry a 750 nanometry (nm). Léčba se provádí pomocí barevných LED diod, jejichž světelné paprsky se promítají na konkrétní oblast těla nebo pomocí barevné lázně, kdy se zvolené barvy rozproudí po celém těle za účelem zlepšení relaxace a posílení celkové rovnováhy organismu.

Někteří terapeuti používají chromoterapeutické ošetření na akupunkturních bodech s cílem harmonizovat energii a vyvážit nesrovnalosti projevující se v organismu konkrétního klienta.

Velkou výhodou chromoterapie je fakt, že se může úspěšně kombinovat s dalšími alternativními nebo také běžnými medicínskými postupy. Mimo Českou republiku se tak běžně děje například při psychoterapeutických i psychiatrických sezeních. Nebývá však uznávaná jako pevná součást zdravotního systému. Je brána jako interaktivní terapeutická disciplína.

Jak probíhá léčba?

 • Během prvního sezení probíhá diskuse mezi terapeutem a klientem, aby byl co nejlépe vytvořen obraz jeho životních dějů vedoucí k lepšímu pochopení motivace k léčbě. Zároveň je potřeba udělat jasno v tom, k jakému cíli chce pomocí ní směřovat.
 • Následuje barevný test pro indikaci prostředků k chromatografickému vyvážení potřeb klienta. Dělá se tak, že terapeut dá k dispozici klientovi barvy, ty má roztřídit podle toho, jak je v přesném pořadí vnímá a roztřídit je na ty, které si chce ponechat a další nepotřebné.
 • Výběr barev se vyhodnotí pomocí speciálního počítačového softwaru a vytvoří se diagram, který odhalí možnou energetickou nerovnováhu. Výběr a umístění barev jsou skutečně důležité a ukazují na specifické potíže klienta.
 • Následná barevná projekce trvá přibližně hodinu, pro úspěšné léčebné působení je potřeba několik sezení. Chromatografie není dotyková disciplína, terapeut nechává klienta v klidu a během projekce s ním nekomunikuje.

Gemmoterapie pro diabetiky: Síla pupenů jako alternativní léčebná metoda

Pupenová terapie je součástí fytoterapie, která se věnuje prevenci a léčbě různých zdravotních problémů pomocí rostlin. Je prospěšná tělu i ...

Jak může být prospěšná diabetikům?

Chromoterapie může být pro diabetiky prospěšná hlavně jako podpůrná léčba pro zvládání psychologických aspektů spojených s jejich onemocněním. Ti, kteří se léčí s cukrovkou, se potýkají s celou škálou různých pocitů, jako jsou strach z nemocnic, možného výkyvu hladin krevního cukru, vzniku komplikací, potíží v partnerských vztazích a dalších strašáků, kvůli kterým se dostávají pod silný psychický tlak.

Úzkosti a projevy deprese mají silný negativní dopad na život pacienta i jeho přímého okolí. U diabetu II. typu je možný výskyt úzkostí třikrát vyšší a u těch, kteří se léčí s I. typem, pak dvakrát vyšší než u těch, kteří se s cukrovkou neléčí.

Duševní nestabilita je často příčinou neefektivní léčby diabetu, protože vede k nedodržování odborných doporučení v denním stravovacím režimu. Následkem nedisciplinovaného chování pak může být obtížnější zvládání diabetických komplikací nebo zhoršení zdravotního stavu. Často vede k nárůstu hmotnosti, a tím pádem vzniku demotivačního jednání pacienta.

Jaké potíže se mohou objevit při cukrovce?

 • Úzkosti ze vzniku hypoglykémie (nízká hladina krevního cukru) nebo bolesti způsobené nemocí.
 • Dysforie, emoční nepohoda projevující se pocitem nespokojenosti, smutku, ztráty motivace k práci na sobě samém, může přejít až do stavu deprese.
 • Podrážděnost, která se u diabetika může značně lišit při výkyvech hladiny krevního cukru. Může vést k obtížnějšímu zvládání emocí a neopodstatněným výbuchům hněvu.

Působení některých barev při chromoterapii

Chromoterapie je bezbolestná terapie. Díky tomu je vhodná pro všechny věkové kategorie včetně miminek. V barevné terapii se používá celkem dvanáct barev, které mají svoje specifické terapeutické účinky založené na vlnové délce. Najdete mezi nimi tři základní barvy spektra, což jsou žlutá, červená a modrá. Ty jsou libovolně kombinovány s dalšími odstíny (např. oranžová, zelená, fialová). Jedná se jak o teplé, tak o studené barvy.

Příkladem některých barev užívaných v chromoterapii a jejich působení mohou být:

 • Modrá, oblíbená studená barva, která přináší klid a relaxaci, napomáhá celkovému uvolnění, používá se při zvýšeném napětí a stresových situacích.
 • Zelená je další relaxační barva, doporučuje se pro harmonizaci psycho-emocionální sféry.
 • Oranžová je symbolem optimismu a radosti, má tonizující a povzbuzující účinek. Je to povzbuzující barva, která symbolizuje naději i plodnost, můžeme v ní vidět také nový začátek, lásku, uzdravení. Navozuje stav euforie.
 • Červená je energizující, podporuje životní energii, srovnává její rovnováhu, je to zároveň barva odvahy, takže ji ocení obzvláště nerozhodní jedinci.
 • Fialová je sekundární barva, byla připisována smutku nebo šlechticům. Jako spojení modré a červené reprezentuje také kosmickou rovnováhu smyslů a ducha, vášně a intelektu, lásky a moudrosti.

Bioterapie jsou doplňkové naturopatické techniky. Mají za cíl podpořit zdraví člověka jako celek

V klasické medicíně jsou bioterapie techniky patřící do genových terapií. Ty se týkají přenosu a manipulace s geny. Patří do nich substituční ...

Opatrnost je na místě

I když je chromoterapie šetrná terapeutická metoda a je obecně dobře snášená, může mít určité komplikace, proto je potřeba pro její aplikaci vyhledat odborníka vzdělaného v tomto terapeutickém oboru. Pokud jsou barvy pro klienta vybrány nevhodně, mohou na něj působit opačným způsobem, než je v jeho případě vhodné a chtěné. Červená je například kontraindikována, pokud se potýkáte s častými záchvaty hněvu. Ať už se pro praktikování chromoterapie rozhodnete z jakýchkoliv důvodů – nejčastější jsou lepší zvládání stresu, emocí nebo celková podpora organismu, měli byste vždy být v rukou odborníků, kteří jsou schopní vybrat pro vás nejvhodnější barvy.

Zdroje: Acupuncturetoday, Ncbi.nlm.nih.gov, Mayoclinic.org, Sciencedirect.com

1089

Diskuze k článku