Telemedicína v praxi: Když se do léčení vloží technologie

Co mají společného elektronické neschopenky, robotické operace, EKG záznam prvních kroků Neila Armstronga na měsíci a selfmonitoring diabetu? Ve všech případech jde o způsob poskytování zdravotní péče na dálku, a to s využitím informačních a komunikačních technologií. Tomuto oboru se říká telemedicína.

Telemedicína v praxi: Když se do léčení vloží technologie

Telemedicína je bouřlivě rozvíjející se obor. V současnosti je vnímána jako podmnožina eHealth, čímž se myslí obecně elektronizace zdravotnictví. Kořeny telemedicíny se však dají vysledovat mnohem dále do minulosti.

První byly kouřové signály

Jako první telemedicínský princip bývají uváděny kouřové signály, které se v pravěku v různých společenstvích napříč zeměkoulí používaly jako varování před infekcí zamořenou vesnicí.
Nosičem informace a léku, a tím i jistou formou telemedicíny byl odpradávna také člověk. Z důvodu velkých vzdáleností mezi sídly byl v případě onemocnění v rodině vyslán rodinný zástupce k léčiteli či šamanovi, aby mu popsal příznaky nemoci a nazpět přinesl připravený lék z bylinek, sušených žab či zaklínadla.

Vize, které se staly skutečností

Překotný rozvoj telemedicíny umožnil až v polovině 19. století vynález telegrafu a později i radiových vln. Americký časopis Radio News v roce 1924 na titulní stránce uveřejnil vizionářskou kresbu chlapce, kterýkomunikuje s lékařem prostřednictvím TV obrazovky – 5 let před vynálezem televize.
V roce 1925 časopis Electrical Experimenter uveřejnil úvahu Hugo Gernsbacka o zařízení budoucnosti pojmenovaném Teledactyl, které lékaři umožní pacienta na dálku nejen vidět, ale robotickými pažemi se snímači hmatu, zvuku a tepla jej i na dálku vyšetřovat.
Velmi významný vliv na vývoj telemedicíny měly rozhodně vesmírné závody mezi Spojenými státy americkými a Sovětským svazem. Projekty obou stran zaměřené na monitoring životních funkcí (srdeční činnost, dýchání, EEG, teplota, spotřeba kyslíku atd.) byly klíčové nejen pro přežití kosmonautů, ale i pro úspěch nákladných a politicky zásadních kosmických programů. A tak se dnes všichni můžeme podívat na záznam EEG Neila Armstronga ve chvíli, kdy pronášel památnou větu: „Je to malý krůček pro člověka, ale velký skok pro lidstvo.“

Telemedicína dnes

Ještě přece jen nějakou dobu potrvá, než nám telemedicína umožní přestat chodit k lékaři. Ale již v současnosti se bohatě uplatňuje v praxi a usnadňuje nemocným lidem život. Záběr současných telemedicínských řešení je neskutečně široký a proniká do všech lékařských oborů. Pro představu zde uvádím jen několik příkladů.

Abeceda pro námořníky

Od roku 1931 dodnes používají námořníci speciální vlajkovou abecedu pro dorozumívání na dálku. Jedna z vět zní „Žádám lékařskou pomoc“ a je spojena s písmenem W, což dle mezinárodního systému hláskování znamená Whiskey. Prosím čtenáře, aby v tom nehledali žádnou souvislost.

Telekonzultace

Nezávisle na lékařské specializaci se u komplikovaných případů s vysokou efektivitou uplatňuje princip telekonzultací mezi špičkovými specialisty z celého světa. Nemusí se však jednat jen o konzultace mezi zdravotníky. Také rada udělená lékařem pacientovi po telefonu nebo přes internet se považuje za telemedicínu.

Robotická chirurgie

V chirurgii byly zaznamenány dva významné milníky – laparoskopie a robotická chirurgie. Jedná se o dálkové operace, které chirurg provádí s pomocí robotů. Nejčastěji lékař ovládá robota v rámci jedné místnosti, existují však i transkontinentální operační zákroky.

Monitoring diabetu

Automatické odesílání naměřených dat z glukometru do internetové aplikace, které umožňuje lékaři jejich přímé sledování nebo pozdější kontrolu, postupně proniká do běžné praxe. V minulosti proběhla v Čechách také pilotní studie, ve které měli starší pacienti s cukrovkou k dispozici interaktivní váhy potravin, tonometr (pro měření krevního tlaku) a glukometr. Naměřená data byla automaticky odesílána lékařům přes mobilní sítě. Systém byl velice efektivní, problémy však starším lidem dělalo ovládání moderních technologií.

Telekardiologie

Patří k oborům s nejdelší tradicí. Zabývá se péčí o pacienty trpící srdečním onemocněním. Zahrnuje monitoring implantovaných srdečních přístrojů, přenosy ambulantního či domácího EKG či přenos hodnot krevního tlaku měřeného v domácích podmínkách.

Elektronické neschopenky

V ordinaci praktického lékaře se telemedicína používá zejména pro přenos a sdílení dat (zdravotní dokumentace, obrazového materiálu a výsledků vyšetření). Také aplikace z oboru eHealth mohou ušetřit čas jak pacientům, tak lékařům, zatím však do běžné praxe pronikají jen velmi opatrně. Patří k nim například systémy pro elektronické objednávání pacientů, vedení elektronické zdravotní dokumentace či vystavování elektronických neschopenek.

České telemedicínské projekty

Na Společném pracovišti biomedicínského inženýrství Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT a 1. lékařské fakulty UK postupně vzniklo více než 40 vědecko-výzkumných projektů se specializací na oblast telemedicíny. Přestavme si některé z nich alespoň ve zkratce.

Flexiguard

Hasiči, vojáci a další krizové složky svou práci v ostrém nasazení často vykonávají mnoho hodin ve stresujících a pro velitele zásahu nepřehledných podmínkách. Bezdrátový telemetrický systém Flexiguard byl vyvinut, aby veliteli zásahu poskytl co nejvíce hodnotných dat v reálném čase pro usnadnění krizového rozhodování. Díky objektivnímu měření EKG, tepové frekvence, dechové frekvence, teploty, kožního odporu, pohybu, pozice, vlhkosti, koncentrace oxidu uhelnatého a dalších veličin velitel zásahu ví, kdy které zasahující vyčerpané, přehřáté nebo zraněné osoby vystřídat.

Laboratoř personalizované telemedicíny

Představte si moderní bezbariérový byt vybavený systémem pro sběr a správu zdravotnických dat (tepová frekvence, krevní tlak, míra pohybu, váha, hladina cukru v krvi…), navíc doplněný o inteligentní elektroinstalaci, zabezpečovací systém (čidla pohybu, otevření dveří a oken…) i měřidla spotřeby energií a vody. To není fikce, ale Laboratoř personalizované telemedicíny, která byla vybudována ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB).

Telebit

Do oboru telemedicíny spadají i systémy, jejichž úkolem je kontrolovat zdravotní stav lidí v jejich domácím prostředí. Systém Telebit dokáže s pomocí inteligentních přístrojů (například biometrického náramku, elektronické váhy, inteligentní lednice atd.) automaticky sbírat zdravotnická data uživatele a umožnit jejich následnou analýzu lékařem.

Protectu

Asistenční služba Protectu (dříve známá jako Senior Inspect) vznikla hlavně pro seniory, ale nejen pro ně. Je založená na mobilním principu. Uživatel při sobě nosí malou krabičku – speciální telefon s jediným SOS tlačítkem, který mu umožní se kdekoli a kdykoli spojit s asistenčním centrem a vyžádat si pomoc či radu. I v případech, kdy uživatel není schopný sám si zavolat pomoc (například upadne a nemá zařízení u sebe), asistenční systém to automaticky pozná a preventivně prověří situaci. Služba Protectu může být velmi přínosná i pro diabetiky.

Bohumír Ondrák

Zobrazit diskuzi
Diskuze k článku

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na