Těhotenství s diabetem sleduje registr

Medicína dosáhla takového pokroku, že pacientky s diabetem již nepociťují své onemocnění jako překážku v rozhodování, zda mít dítě či nikoliv. Dokonce část žen plánuje mít i více dětí. Aby se péče o tyto pacientky mohla dále zlepšovat, existuje v ČR registr, který sbírá data o průběhu jejich těhotenství.

Těhotenství s diabetem sleduje registr

Registr gravidit žen s pregestačním diabetem v České republice byl založen roku 2009. Pod pojmem pregestační diabetes se v této souvislosti rozumí diabetes 1. typu, 2. typu i vzácnější typ MODY, který u dotyčných pacientek vznikl již před těhotenstvím.

Z dat z registru se můžeme poučit

Osud těchto těhotenství se podle údajů ze zahraniční literatury významně zlepšil, stále však ve srovnání s nediabetickou populací přetrvává vyšší riziko komplikací pro matku i novorozence. Při vysvětlování těchto rizik ženám, které těhotenství plánují, nebo již těhotným ženám při neplánované graviditě, považujeme za velice důležité poskytovat co nejpřesnější informace, nic nezamlčet, ale na druhé straně ani pacientky zbytečně nevystavovat přehnaným obavám.

Cílem registru je získávat data právě z České republiky pro pacientky, ale i lékaře, a po jejich vyhodnocení lékařskou péči dále zlepšovat. Získané informace mohou přispět k menšímu výskytu perinatálních komplikací, které ohrožují novorozence po porodu, ale ovlivňují i dlouhodobě jeho další život (psychomotorický vývoj, riziko obezity diabetu apod.)

Postup spolupráce

Každá těhotná žena je svým diabetologem poučená o cílech projektu, o rozsahu sbíraných dat a v případě zájmu o spolupráci podepíše informovaný souhlas. Diabetolog vyplní jednotný protokol, který obsahuje tři části – údaje o diabetu, o výskytu případných komplikací v průběhu gravidity a údaje o novorozenci (diabetolog také může požádat pacientku o dodání kopie zprávy o narozeném dítěti). Typ sbíraných dat nebyl vybrán náhodně, ale velice pečlivě s cílem posuzovat faktory, u kterých je prokázaný
vliv na průběh těhotenství.

Co ukazují první získané informace?

V současné době již registr obsahuje údaje o průběhu těhotenství u 320 žen s diabetem 1. typu a u 140 žen s diabetem 2. typu. Vzhledem k těmto počtům zatím ještě nelze statisticky vyhodnotit osud novorozenců, přesto je možné z registru vyčíst řadu údajů důležitých pro nastávající matky.

Věk rodiček se zvyšuje

I v této skupině žen je zřejmý celospolečenský trend narůstajícího věku matek. V době porodu mělo 30 let a více celkem 56 % žen s diabetem 1. typu a až 86 % žen s diabetem 2. typu. Pro srovnání s ostatní populací – v roce 2012 bylo dle dostupných statistických údajů pouze 46 % všech rodiček v České republice mladších třiceti let.

Když přihlédneme k délce trvání diabetu 2. typu u nastávajících matek v době porodu (průměrně 3 roky), můžeme hypoteticky předpokládat, že pokud by naplánovaly své těhotenství o 4 roky dříve, až polovina potomků (53 %) by nemusela být vystavena vlivu diabetu po celou dobu gravidity.

Některé komplikace diabetu přinášejí rizika

Čím delší je doba trvání diabetu 1. typu, tím se také zvyšuje riziko vzniku pozdních komplikací. U těhotných diabetiček zařazených v registru je průměrná doba trvání diabetu 1. typu 14 let. Diabetická retinopatie se přitom vyskytovala u 27 % těhotenství a diabetické onemocnění ledvin u 9 % těhotenství. Závažnější stupeň diabetického onemocnění ledvin může výrazně nepříznivě ovlivnit průběh gravidity. Může být i důvodem, kdy diabetolog nedoporučí zvažovat graviditu z důvodů vysokých rizik pro matku i plod.

Plánované vs. neplánované

Při plánovaném těhotenství je pacientka s diabetem 2. typu i některých typů MODY po proškolení převedena na léčbu inzulinem, která je pro plod bezpečná. Na základě selfmonitoringu se léčba postupně upravuje tak, aby byly dosaženy požadované výborné hodnoty glykemie. Upravuje se také další riziková medikace a provádí se kontrola, zda je správně nastavena také léčba tyreopatie (onemocnění štítné žlázy).

V případě neplánované gravidity se pacientka k lékaři dostaví průměrně o dva týdny později (podle dat z registru cca v 9. týdnu těhotenství). Lékař je v takovém případě povinen informovat nastávající matku o všech rizicích gravidity při neuspokojivé kompenzaci diabetu včetně zvýšeného rizika velkých vývojových vad, které již v tomto období těhotenství nelze ovlivnit (vývoj probíhá převážně do 6.– 8. týdne těhotenství).

Chcete vědět víc?

Další informace o cílech projektu, sbíraných datech nebo informovaném souhlasu pacientky získáte na stránkách České diabetologické společnosti www.diab.cz pod záložkou Registry podporované Českou diabetologickou společností.

Co mohou diabetičky udělat pro bezpečnější těhotenství?

1. Poradit si s případnou obezitou

Registr ukázal, že až 37 % žen s diabetem 2. typu je na začátku gravidity obézních. Obezita je přitom nezávislý rizikový faktor pro řadu komplikací v těhotenství.

2. Zodpovědněji plánovat rodičovství

Zdá se, že stále přetrvávají nedostatky v edukaci, motivaci a celospolečenské osvětě. Podíl plánovaných těhotenství v registru je u diabetiček 1. typu jen 52 % a u diabetiček
2. typu dokonce pouze třetina. Přitom zahraniční observační studie dokazují, že plánování těhotenství je spojeno s nižším výskytem komplikací v graviditě u matky
i u novorozence. I registr potvrzuje lepší kompenzaci diabetu na začátku gravidity u plánovaných těhotenství.

3. Věnovat pozornost chorobám štítné žlázy

Až třetina žen v registru s diabetem 1. i 2. typu má současně onemocnění štítné žlázy (tyreopatií). Při neplánované graviditě i nedostatečně léčená tyreopatie může nepříznivě ovlivňovat těhotenství.

4. Vysadit léky rizikové pro plod

Ukázalo se, že téměř čtvrtina pacientek s diabetem 2. typu v registru již před graviditou užívala léky na vysoký krevní tlak (arteriální hypertenzi). Léky používané
pro léčbu vysokého krevního tlaku (antihypertenziva) ze skupiny ACE inhibitorů je přitom nutné v graviditě vysadit. Kvůli riziku poškození plodu je nutné během
těhotenství neužívat také léky používané na snižování vysokých hladin cholesterolu, tzv. statiny.

5. Včas přejít z antidiabetik na inzulin

U diabetu 2. typu chybí důkazy o bezpečnosti užívání většiny perorálních antidiabetik (léků na cukrovku) v těhotenství. Při plánování těhotenství je proto pacientka včas
převedena na léčbu inzulinem.

MUDr. Daniela Čechurová

Lékařka I. interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Jejími obory jsou vnitřní lékařství, diabetologie a klinická výživa. Zaměřuje se na péči o pacientky s diabetem v těhotenství.

 

Zobrazit diskuzi
Diskuze k článku
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x