Technologie: Jak nepřijít o cenná data

Glukometry, kontinuální monitory glykemie, inzulinové pumpy, krokoměry, mobilní aplikace diabetických deníčků – všechny tyto nástroje v dnešní době vytvářejí velké množství dat, která mohou být pro pacienta i lékaře cenným materiálem. K tomu je však potřeba umět data ze zařízení stáhnout a také umět je správně „číst“.

Technologie: Jak nepřijít o cenná data

Stále častěji si lékaři ve svých ordinacích stahují data z přístrojů, které pacient k léčbě používá, aby mohli posoudit, jeho stav. Data ukážou, jak pacient zvládá léčbu diabetu, zda je nutné v jeho léčbě něco změnit a hlavně, v čem dělá chyby a jaké události spojené s léčbou jsou pro něj problematické.

Paměť glukometru, kontinuálního monitoru, inzulinové pumpy či chytrého telefonu tak postpně nahrazuje klasické papírové deníky diabetika.

Analýzu získaných dat si však v dnešní době může udělat i pacient doma sám, má-li k používaným zařízením dostupný nástroj ke stažení do počítače či mobilního telefonu a umí-li se ve stažených datech orientovat.

Co je potřeba pro stahování dat?

  1. Nástroj pro přenos

Abychom si mohli data z našich zařízení stáhnout, potřebujeme k tomu nástroj, který zajistí komunikaci mezi počítačem a našim přístrojem. Tím může být kabel (dnes většinou s USB rozhraním) nebo speciální čtečka pro bezdrátovou komunikaci (vybavená IrDA infračerveným portem nebo Bluetooth), přes kterou se data mohou do programu načíst. Toto příslušenství nemusí být vždy součástí balení přístroje, který pacient dostane (týká se zejména glukometrů), ale bývá dostupné na vyžádání u výrobce daného zařízení. Univerzální kabely, jako je USB/MicroUSB, jsou pak dostupné v běžném obchodě s elektronikou.

  1. Příslušný software

Dále je potřeba mít příslušný software – program, který dokáže s našim zařízením komunikovat. Programy mohou být buď stolní – tzn. uživatel si je nainstaluje do vlastního počítače, nebo webové, k nimž lze přistupovat skrze vytvořený účet na příslušné webové stránce. K webovým aplikacím je však potřeba před použitím nainstalovat do počítače tzv. „uploader“, který umožní, že se data ze zařízení po jeho přípojení k počítači automaticky načtou do počítače, skrze internet přenesou a zobrazí v příslušné webové aplikaci.
Každá webová či stolní aplikace vždy uvádí na svých stránkách nebo v uživatelském návodu seznam kompatibilních zařízení, jejichž data lze do aplikace stahovat.

Systém Diasend

Asi tím nejkomplexnějším programem pro velké množství různých zařízení je systém Diasend, který umožňuje stahovat data téměř ze všech nejčastěji používaných glukometrů, kontinuálních monitorů glykemie a inzulinových pump, vyjma pump společnosti Medtronic (ty lze stahovat skrze program Carelink Personal). Díky tomu lze v systému Diasend sledovat s pomocí jedné aplikace informace z různých zařízení. Do systému je také možné posílat data z jiné aplikace, kterou pacient může v rámci léčby rovněž používat. Týká se to přístrojů, které umožňují vyčítat data do chytrých telefonů (konkrétně aplikace Fitbit, Runkeeper, Dexcom G5/G6, FreeStyle LibreLink, mylife App/Cloud a Eversense). Připojením účtu dané aplikace k systému Diasend dochází pak k automatické synchronizaci naměřených dat. To znamená, že data získaná skrze aplikaci v telefonu budou viditelná i v aplikaci Diasend.

Aplikace od výrobce

Mnoho přístrojů má v dnešní době již také svojí vlastní aplikaci od výrobce konkrétního zařízení, do které je možné data stahovat. Je pak už na samotném uživateli, v jaké aplikaci se mu data zobrazují nejpřívětivější formou a jaké výhody mu ta či ona aplikace přináší.

Kromě způsobu zobrazení dat je vždy velkou výhodou kompatibilita dalších používaných přístrojů se stejnou aplikací a možnost sdílení dat s lékařem.

Chytré telefony vše usnadňují

Některé přístroje s bezdrátovou komunikací (tj. Bluetooth nebo NFC) umožňují přenášet data do chytrého mobilního telefonu. V rámci glukometrů jsou to například Contour Plus One, FORA Diamond či Acch-chek Instant. Aplikace v chytrém telefonu samy o sobě již často obsahují mimo zobrazení aktuálních hodnot a přehledu všech záznamů také statistické informace o přenášených záznamech, které si může pacient prohlédnout přímo v telefonu (tj. například průměrná hladina glykemie za určité období, procentuální zastoupení glykemie v mezích normy, v hypoglykemickém pásmu a v hyperglykemickém pásmu, apod.). Mobilní aplikace mají mnohdy také propojení s webovou aplikací, do níž se synchronizují všechna data z mobilní aplikace automaticky. Příkladem je mobilní aplkace Dexcom Mobile sloužící jako přijímač hodnot z kontinuálního monitoru glykemie, která synchronizuje data s webovou aplikací Dexcom Clarity.

Jak si vybrat aplikaci?

Před instalací jakékoliv aplikace je si ověřte, zda:

* váš přístroj, ze kterého chcete do aplikace stahovat data, je s vybranou aplikací kompatibilní

* mobilní aplikace, kterou chcete používat, má podporu pro váš typ telefonu

* existuje podpora v jazyce, kterému rozumíte

* je aplikace zdarma či zpoplatněná (některé aplikace, ať už mobilní či webové, mohou mít verzi zdarma s omezenými funkcemi a pro plné využití je nutné instalovat zpoplatněnou verzi)
Příklady některých dostupných komerčních aplikací s odkazy jsou vypsány v tabulce.

Nejpoužívanější komerční aplikace

Sdílení dat s lékařem on-line

Mnoho programů v dnešní době nabízí také možnost propojení účtu pacienta s klinikou, která daný program ve své ambulanci používá. K tomuto propojení potřebuje pacient většinou identifikační číslo nebo kód daného pracoviště, které mu může sdělit ošetřující lékař. Tento kód se pak vyplní v příslušné sekci pacientovy aplikace (většinou pod názvem „sdílení dat“). Tímto způsobem lze propojit například aplikace Diasend nebo Dexcom Clarity. U systému Carelink je situace opačná, tj. propojení musí zajistit lékař v jeho lékařském účtu tak, že vyzve pacienta k zadání přihlašovacích údajů do jeho osobního účtu aplikace Carelink Personal.

K čemu je to všechno dobré?

Při bližší analýze vašich dat se můžete naučit lépe pracovat s regulací vlastní glykemie –můžete včas odhalit příčiny jejích výkyvů a odstranit je změnou v režimu dříve, než se dostanete k lékaři. Sledování vlastních dat může být i motivací ke změně, která vám může pomoci zlepšit svůj zdravotní stav, případně udržet si dobrou kompenzaci. Sdílením dat s lékařem nebo přípravou tištěných výsledků před návštěvou lékaře můžete také značně ušetřit čas zdravotnickému personálu během osobní konzultace.

Ing. Anna Holubová

Působí na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Zabývá se výzkumem a vývojem v oblasti informačních a komunikačních technologií v lékařství, zejména telemedicínskými systémy pro self-management diabetu. Příležitostně přednáší studentům i lékařům a učí pacienty používat moderní technologie. Je členkou Technologické sekce České diabetologické společnosti.

Zobrazit diskuzi
Diskuze k článku
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x