Technologie: Chytrá inzulinová pera

Technologie: Chytrá inzulinová pera

Léčba inzulinovým perem je stále hlavním způsobem dávkování inzulinu u pacientů s diabetem. Zatímco v zahraničí jsou dnes běžně v nabídce chytrá inzulinová pera s přenosem dat do mobilní aplikace, u nás se na uživatele per tak trochu zapomnělo. Je s podivem, že se k nám tyto typy pomůcek dosud nedostaly a desítky let u nás přetrvává trend mechanického pera bez automatického záznamu událostí.

V dnešní době je aplikace inzulinovým perem rychlá a prakticky bezbolestná záležitost díky vylepšené technologii dávkování, odlehčenému materiálu pera i tenčím a kratším jehlám. Aplikace inzulinu se však, zejména v případě pravidelného dávkování, stává každodenní rutinou a často pak může nastat situace, že si pacient neuvědomuje, zda si již inzulin aplikoval nebo ne. Může tak dojít buď k opomenutí dávky, nebo naopak k předávkování.

Dalším nepohodlím je nutnost ručního zapisování informací o dávkách inzulinu, ať již v podobě papírového nebo elektronického diabetického deníčku. Tyto nedostatky však mohou vyřešit chytrá inzulinová pera s pamětí a s možností automatického přenosu dat do chytrého telefonu.

Pomocníky pro „děravou paměť“ již máme

V České republice se již nyní setkáváme s pery, která umožňují na displeji zaznamenat dobu od poslední aplikace inzulinu a hodnotu poslední dávky (Novopen Echo). Je u nás dostupný i výměnný uzávěr pro předplněná pera, který odpočívá čas od posledního vysunutí uzávěru (trvajícího déle než 8 s), a tedy i od předpokládané aplikace inzulinu.

Z hlediska přenosu informací o aplikovaných dávkách inzulinu do chytrého telefonu jsme však stále odkázáni na ruční zaznamenávání hodnot do diabetických deníků. Ve světě se přitom pera se zabudovanou pamětí a s možností přenášet data do mobilních aplikací již běžně používají. Fungují buď jako unikátní zařízení se zabudovanou funkcí detekce aplikované dávky inzulinu, nebo jako speciální nástavec na běžně dostupná pera, který dokáže odečítat pohyby posuvného šroubu v zásobníku či hlavice zařízení, a automaticky tak vyhodnotit, jakou dávku inzulinu si uživatel aplikoval. V následujícím přehledu uvádím příklady zařízení, která přenos dat z pera do chytrého telefonu umožňují.

GoCap

Uzávěr na jednorázové inzulinové pero, který umožňuje sledovat množství aplikovaného inzulinu, čas aplikace a typ aplikovaného inzulinu, a to s využitím optické metody měření.

Na displeji uzávěru se zobrazuje množství zbývajícího inzulinu a čas poslední dávky. Při použití mobilní aplikace, do níž lze data přenést přes Bluetooth, může uživatel vidět i konkrétní dávky aplikovaného inzulinu a aplikaci využívat také jako diabetický deník. V aplikaci lze rovněž nastavit upomínky pro aplikaci inzulinu (na displeji začne nabíhat ikona pro aplikaci inzulinu) a také upozornění na typ aplikovaného inzulinu. Data z deníku je možné sdílet i s lékařem či rodinným příslušníkem.

V případě, že je pacient zvyklý odpichovat pár kapek inzulinu před samotnou aplikací plánované dávky, je nutné toto množství přednastavit v aplikaci a odpichovat ho pak vždy před každou aplikací inzulinu. Toto množství inzulinu by se jinak přičetlo do celkové dávky zobrazené v mobilní aplikaci.

Uzávěr GoCap dokáže také monitorovat teplotu okolního prostředí a v případě, že je inzulin vystaven nevhodným teplotám, které ho mohou znehodnotit, upozorní na to uživatele. Výhodou tohoto uzávěru je možnost jeho dobíjení přes USB.

InsuLog

Insulog představuje nástavec na běžně používaná jednorázová pera, který se nasazuje těsně k dávkovacímu tlačítku. Senzory snímající vibrace pera zaregistrují každé kliknutí otočného dávkovacího tlačítka. Systém díky tomu umí vypočítat dávku a čas aplikovaného inzulinu. Informace lze opět přenášet do přidružené mobilní aplikace a případně také synchronizovat data s aplikací Google Fit nebo Apple Health Kit. Nástavec lze dobíjet přes mikro USB, přičemž plně nabitá baterie by měla vydržet 5–6 dní.

Clipsulin

Nástavec na inzulinové pero, který se připíná na stranu, k dávkovacímu tlačítku pera, a umožňuje odečítat dávku aplikovaného inzulinu. Informace opět přenáší do aplikace mobilního telefonu přes Bluetooth nebo NFC. V případě špatně vypočítané dávky systémem může uživatel navíc provést korekci odečtené dávky přes tlačítka +/- na zařízení. Clipsulin je kompatibilní s většinou inzulinových per, a to nejen jednorázových, ale i klasických.

Insulclock

Insulclock je čepička, která se nasazuje na otočné tlačítko inzulinového pera. S ní se pak při nastavování dávky inzulinu přímo otáčí, což umožňuje systému detekovat aplikovanou dávku inzulinu. Stejně jako v předchozích případech, i tato pomůcka umožňuje přenášet informace o dávkování inzulinu do mobilní aplikace. Zařízení je momentálně kompatibilní s pery Kwikpen (Lilly), Flextouch (NovoNordisk), Flexpen (NovoNordisk) a Solostar (Sanofi) s tím, že pro každé pero existuje speciální varianta tohoto nástavce.

InPen

InPen je celé inzulinové pero, které má již v sobě integrovaný senzor pro odečítání dávek inzulinu i sledování teploty. Zatím je dostupné pouze v USA. Hodnoty opět přenáší skrze Bluetooth do mobilní aplikace, která obsahuje mj. i funkci deníku a bolusového kalkulátoru. Automaticky lze s aplikací sdílet také naměřené glykemie, přenesené z glukometru do aplikace Apple Health Kit.

Nevýhodou pera může být pro některé uživatele nutnost odečítání zaznamenaných hodnot pouze prostřednictvím aplikace – samotné pero nemá žádný displej se zobrazením poslední dávky a je tedy nutné spoléhat se na záznamy v mobilním telefonu. Dalším nedostatkem je prozatímní kompatibilita pouze se systémy iOS, nicméně výrobce slibuje brzké vydání i verze pro Android.

Baterie zabudovaná do pera by měla vydržet jeden rok aktivního používání.

Mezi kompatibilní cartridge do pera patří Lilly Humalog® a Novo Nordisk Novolog® U-100 3.0 mL.

Esysta (BT) pen

Esysta BT německé společnosti Emperra je opět celé inzulínové pero, které umožňuje odesílat data o dávce a typu inzulinu přes Bluetooth do přidružené mobilní aplikace. Kromě ní lze data synchronizovat také s webovým portálem. Starší verze pera (Esysta pen) spolu s glukometrem této společnosti přenáší data na tento portál také přes GSM modul – Esysta Basis, který obsahuje SIM kartu. Toto řešení může být vhodné zejména pro starší osoby, které nepoužívají chytrý telefon s Wifi připojením. Společnost nyní připravuje verzi glukometru, který tento modul obsahuje přímo v sobě, a bude zajišťovat kromě měření glykemie i samotný přenos dat do webového portálu.

Pero uchovává ve své paměti až 1 000 posledních záznamů a umožňuje na displeji zobrazit poslední aplikovanou dávku. S využitím speciálních adaptérů by pero mělo být kompatibilní s většinou zásobníků od hlavních výrobců inzulinu.

Pendiq

Inzulínové pero Pendiq od stejnojmenné německé společnosti je asi nejpokročilejší digitální pero, které umí informace  o dávce a času aplikace inzulinu nejen přenášet do mobilní aplikace přes Bluetooth, ale současně ji je i uchovávat ve vnitřní paměti (1 000 posledních záznamů). Navíc umožňuje i přenos dat i do softwaru Diasend. Neméně významnou funkcí je automatické dávkování zvolené dávky inzulinu přes stisknutí jednoho tlačítka ACT konstantní rychlostí. V případě poruchy digitálního zařízení lze perem dávkovat inzulin i ručně. Další výhodou je možnost nastavení alarmů (blokace jehly, nízký stav zásobníku, slabá baterie) a možnost dobíjení pera přes USB. Pero je kompatibilní pro 3 ml zásobníky od společnosti Lilly, Sanofi-Aventis, Berlin-Chemie a Novo Nordisk.

Při výběru zohledněte své nároky

Technologické pokroky ve vývoji inzulinových per v dnešní době umožňují vybrat si „chytřejší“ formu této pomůcky a usnadnit si tak léčbu inzulinem. Při výběru se nezapomeňte ujistit, zda daná pomůcka umožňuje dávkovat typ inzulinu, který používáte, případně zda podporuje váš typ používaného pera. Dále je třeba si ujasnit, co od dané pomůcky očekáváte – např. jak by měl vypadat displej (jeho velikost a typ zobrazovaných informací), jaká data potřebujete ukládat, jak velkou požadujete výdrž baterie, jaké funkce nabízí mobilní aplikace (a bude-li pomůcka s mobilním telefonem kompatibilní) a v neposlední řadě, kolik chcete do nového zařízení investovat. Český trh v distribuci těchto vychytávek stále poměrně zaostává, nicméně věřím, že zvyšující se zájem pacientů o tyto technologie přispěje k brzkému rozšíření těchto trendů i do našich končin.

Ing. Anna Holubová

 

5874

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku