Studie TEDDY chce odhalit, proč vzniká diabetes

Téměř 9 000 dětí je zapojených do dlouhodobé studie TEDDY, která má objasnit příčiny vzniku a rozvoje diabetu 1. typu. Výzkum začal již v roce 2003. Nyní je účastníkům v průměru 11 let. Vědci by je rádi sledovali až do dospělosti.

Studie TEDDY chce odhalit, proč vzniká diabetes
Zdroj: Shutterstock

Cílem odborného výzkumu TEDDY (The Environmental Determinants of Diabetes in the Young) je odhalit faktory, které předurčují vznik diabetu 1. typu. Vědci již například zjistili, že pokud se v rodině dítěte objevil blízký příbuzný s diabetem 1. typu, jsou tyto děti vystaveny vyššímu riziku onemocnění. Studie TEDDY se však zaměřila spíš na vliv prostředí, ve kterém dítě žije. Ředitelka Centra pro biotechnologii a genetickou medicínu, Dr. Jin-Xiongová, uvedla, že pracují na novém přelomovém testu, který dokáže analyzovat stovky genů. Tento test má pomoci pochopit příčiny vzniku cukrovky 1. typu. Zatím byly vybrány dvě kritické věkové skupiny pacientů, u kterých je diabetes diagnostikován nejčastěji – první skupinou jsou děti od 2 do 4 let a druhou mladiství od 12 do 15 let.

Studie TEDDY je velmi podrobná. Rodiče zapojených dětí vedou deník, kam zaznamenávají významné aktivity či události dětí včetně například očkování. V průběhu celého výzkumu shromažďují vědci od účastníků vzorky moči, stolice či nehtů s cílem najít ten okamžik, kdy se v těle začínají tvořit protilátky, které zničí buňky produkující inzulin. Studie bude tedy ještě několik let pokračovat a je velmi pravděpodobné, že přinese slibné výsledky a pomůže odhalit skutečnosti, které mají vliv na vznik a rozvoj cukrovky 1. typu.

Zdroj: www.diabetes.co.uk