-- reklama --

Starší dospělí s diabetem: Potřeba lásky i dalšího vzdělávání

Starší dospělí s diabetem: Potřeba lásky i dalšího vzdělávání
U starších dospělých dochází k mnoha změnám. Významně se mění paměť, klesá pozornost, mění se i postoj k sebepřijetí a schopnost rozhodování. Zdroj: Shutterstock

Diabetes si nevybírá a u starších dospělých, tedy v období od 45 do 65 let, je provázen také výraznými změnami názorů k okolí, k rodině, na svůj vzhled, změnami postojů k chronické nemoci, a dokonce i k samotnému životu.

U starších dospělých dochází k mnoha změnám. Významně se mění paměť, klesá pozornost, mění se i postoj k sebepřijetí a schopnost rozhodování. Toto období života s sebou obnáší také tělesné změny.

Změny na těle i duchu

Nejdříve se zhoršují některé tělesné funkce, objevují se problémy hlavně s pohybovým a urogenitálním systémem. K tomu se postupně přidávají i další. Jde hlavně o zhoršení smyslového systému, poškození sluchu a zraku, pokles fyzické síly a zhoršení koordinace pohybu. Významně se zpomaluje pohotovost a rychlost reakcí. Objevují se bolesti různého charakteru a intenzity, které hlavně u diabetiků způsobují problémy i v noci, nevysvětlitelná únava a první viditelné změny vzhledu, které často zvyšují nejistotu a strach ze selhání. Tyto stavy bývají často bagatelizovány a až mnohem později se starší dospělý postupně smíří se situací. Přibývají chronické nemoci, jako je artritida, DM, hypertenze, osteoporóza a mnohé další, které komplikují nejen každodenní život, ale zásadně mění také hodnotový systém. Menopauza, andropauza, ale i hormonálně substituční léčba významně ovlivňují aktuální kompenzaci DM.

Starší dospělý mění názor na sebe sama a postupně se musí smířit s úbytkem kompetencí a naučit se odhadovat a nepřeceňovat svoje možnosti. Značné problémy u diabetiků s delším trváním DM představují chronické a orgánově specifické komplikace DM, poruchy všech smyslových funkcí a další choroby různé závažnosti. Zpomalená pohotovost a rychlost reakcí v kombinaci s DM způsobuje častější vznik pádů a úrazů nejen doma, ale i na pracovišti.

Mám „hypo“, ale nevím o tom. Jak zvládnout syndrom nerozpoznání hypoglykémie

Každý člověk by měl na sobě spolehlivě rozpoznat pokles glykémie pod 3,0 mmol/l. Schopnost rozpoznat příznaky v hodnotách 3,0-3,9 mmol/l se může ...

Zvyšuje se potřeba lásky

Největší problém představuje citová zranitelnost, která často způsobuje rezignaci. I starší dospělý potřebuje hodně lásky a porozumění. Všechny tyto faktory negativně ovlivňují celkovou kvalitu života i pracovní činnost. V tomto vývojovém období přetrvává neúmyslné zapomínání na injekční aplikaci před jídlem z důvodu časového stresu nebo poškození kognitivních funkcí z důvodu hyperglykémií a opakovaných hypoglykémií, nedodržování režimových opatření a neprovádění selfmonitoringu glykémií.

Zachování celkové kvality života závisí na osobnosti, sebedůvěře a sebehodnocení. Velký význam sehrává kvalitní sociální bublina, efektivní trávení volného času, možnosti seberealizace a celoživotní vzdělávání jako efektivní prostředek na zabezpečení konkurenceschopnosti, rozvoje, sociálního začlenění, ale i pracovní činnosti.

Hlavně nezapomínat na vzdělávání

Také pomáhá kvalitní edukace a důsledná reedukace, účast na aktivitách organizací diabetiků a rekondičních pobytech. I starší dospělý se vyvíjí, nakolik je stále v interakci se sociálním prostředím. Jeho rozhodování je stále velmi aktivní a ovlivňuje ho zkušenost a rozvoj postformálního myšlení, jak starší dospělý dokáže nejen efektivně využívat všechny dostupné informace, ale také jak je integrovat a koordinovat jednotlivé znalosti. Tato skutečnost sehrává významnou úlohu nejen při vzdělávání, ale i v každodenním životě starších dospělých.

Zdroj: časopis DIAstyl, autorizovaný článek užitý v původním znění a se souhlasem autorky PhDr. Andrey Bukovské, MHA, MPH

7473

Diskuze k článku