Stanovení diagnózy diabetu 2. typu z hlasu? Umělá inteligence to zvládne za 10 sekund

Stanovení diagnózy diabetu 2. typu z hlasu? Umělá inteligence to zvládne za 10 sekund
Umělá inteligence je schopna rozpoznat diabetes 2. typu z hlasu Zdroj: Pixabay

Jak se říká – vývoj nezastavíš. A moderní pokroky vědců jsou toho důkazem. Umělá inteligence (zkráceně AI) dobývá svět ve všech oblastech, medicínu nevyjímaje. Není tak divu, že se vědci zaměřili na její využití i při stanovování diagnózy diabetu 2. typu. Kanadským vědcům se podařilo vycvičit model umělé inteligence tak, aby diagnostikoval cukrovku z poslechu hlasu. A stačí mu k tomu pouhých 6–10 sekund.

Diabetes se stává novou světovou pandemií. Dle údajů International Diabetes Federation z roku 2021 žije na celém světě 537 milionů dospělých diabetiků, což znamená, že se s touto nemocí léčí každý desátý člověk. V České republice bylo v roce 2021 dle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky 1,1 milionu diabetiků, přičemž většinu tvoří diabetici 2. typu (s prvním typem diabetu se v ČR léčí asi 60 tisíc osob). Znepokojivým faktem však je, že případů diabetu celosvětově rapidně přibývá a do roku 2045 se očekává, že se s diabetem bude léčit 783 milionů osob.

Analýza hlasu jako nástroj pro stanovení diagnózy

Kanadští vědci ve spolupráci s odborníky z Technické univerzity v Ontariu vycvičili model umělé inteligence, který je schopen na základě 6–10sekundového poslechu hlasu rozpoznat, zda má daná osoba cukrovku 2. typu. Využívá k tomu drobné změny ve výšce a intenzitě hlasu, které jsou běžným lidským sluchem nerozpoznatelné.

Neuropatie: jak jí předcházet a jak ulevit od bolesti? Pomoci mohou režimová opatření i akupunktura

Téměř polovina osob léčících se s diabetem – zejména 2. typu – se dle American Diabetes Association potýká s diabetickou neuropatií. Na vině ...

Jak probíhal výzkum stanovování diagnózy pomocí AI?

K vycvičení modelu AI kanadští vědci využili 267 hlasových záznamů, které získali od osob žijících v Indii. Přibližně 28 % účastníků studie mělo diagnostikováno diabetes 2. typu, ostatní účastníci cukrovku neměli. Po dobu 2 týdnů nahrávali všichni účastníci 6× denně pomocí aplikace v mobilním telefonu jednu konkrétní větu, čímž vědci získali 18 tisíc nahrávek, jež následně vyhodnocovali. Mezi osobami s diabetem a osobami bez diabetu stanovili 14 akustických rozdílů, přičemž čtyři z nich pomohly AI s diagnózou diabetu 2. typu. Užitečnými rozdíly pro stanovení diagnózy byly zejména výška tónu a standardní odchylka od výšky tónu, přičemž u žen pak významnou a užitečnější roli hrál relativní průměrný rozkmit rušivých zvuků.

Stanovení diagnózy pomocí AI ušetří čas i peníze

Stanovení diagnózy diabetu, jakož i samotná léčba jsou velmi nákladné (v roce 2021 vynaložila největší česká zdravotní pojišťovna VZP na péči o diabetiky 8,4 miliardy korun). V současné době je ke stanovení diagnózy diabetu nutná osobní návštěva lékaře a využití základních testů, mezi které patří test glykovaného hemoglobinu (HbA1c), test glukózy v krvi nalačno a orální glukózový toleranční test (oGTT). Umělá inteligence by však mohla umožnit lékařům provádět diagnostiku na dálku či ji stanovovat automaticky pomocí mobilní aplikace, což by významně snížilo náklady. Vědci proto nyní pracují na vývoji softwaru, který by tento způsob diagnostiky na základě hlasu umožňoval.

Ikigai: Japonské umění spokojeného žití může prospět nejen diabetikům

Výraz ikigai je složeninou dvou japonských slov: „ikiru“ v překladu znamená „žít“ a „kai“ má významů více, nejčastěji se překládá jako „naplnění ...

Umělá inteligence pomůže nejen s diabetem, ale i Alzheimerovou chorobou

Rozpoznání diabetu 2. typu pomocí AI však není jediným objevem v oblasti medicíny, při kterém je umělá inteligence využívána. Na konci roku 2022 například vědci zveřejnili výsledky studie, kdy se zaměřili na propojení největšího jazykového modelu GPT-3 s neurologickou diagnostikou. Algoritmus GPT-3 byl vycvičen tak, aby rozpoznal jazykové nuance naznačující demenci. Ten následně dokázal spolehlivě rozpoznat pacienty s Alzheimerovou chorobou od zdravých osob a předpovědět závažnost demence na základě krátkého testu kognitivních funkcí (MMSE).

Nechme se tedy překvapit, jaké pokroky nás do budoucna při rozpoznávání a diagnostice onemocnění čekají…

Zdroje: vzp.cz, diabetes.co.uk, diastyl.cz, mcpdigitalhealth.org, journals.plos.org

1722

Diskuze k článku