Sociální příspěvek na péči o dítě s diabetem: Jak si o něj zažádat?

Sociální příspěvek na péči o dítě s diabetem: Jak si o něj zažádat?
Nejčastěji je dětem s diabetem (bez jiného přidruženého onemocnění) přiznáván příspěvek na péči I. stupně. Zdroj: Shutterstock

Vychováváte dítě s diabetem? Potom si můžete zažádat o sociální příspěvek na péči o svého potomka. Vaši žádost následně posoudí posudkový lékař, který určí stupeň závislosti – dle toho se pak odvíjí výše příspěvku. Pojďme se však na celý proces podívat podrobněji. Provedeme vás ve zkratce zákulisím této problematiky, abyste jí lépe porozuměli a věděli, kam se obrátit.

V uplynulých letech proběhly v médiích zprávy o tom, že příspěvky na péči o diabetické děti posuzují lékaři nekorektně. To se přisuzovalo tomu, že mezi posudkovými lékaři nebývali dětští diabetologové, ale klasičtí pediatři. Stávalo se tak nesčetněkrát, že příspěvek byl schválen například „jinak zdravému“ dítěti na inzulínu, kdežto třeba jiné diabetické dítě s dalšími vážnými diagnózami příspěvek nedostalo. I kvůli tomu Ministerstvo práce a sociálních věcí přezkoumalo standardy posudkových lékařů.

K tématu dřívějšího nekorektního posuzování sociálních příspěvků na péči o diabetické děti (konkrétní případ čtyřleté dívenky na inzulinové pumpě, jejíž rodiče přišli o příspěvek na péči kvůli domnělé představě lékařů, že si jejich dcera dokáže inzulin vpravovat sama) se vyjádřil také přední český diabetolog, prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA: „Děti s cukrovkou vypadají na první pohled zdravě, jsou ale vážně nemocné a život jim umožňuje jen dodaný inzulin. Hlavně velmi malé děti jsou stále jednou nohou na pokraji smrti. Též obsluha inzulinové pumpy je složitá, a i u dospělých lékaři zvažují, zda jim ji dají.“

Komu je příspěvek na péči přiznáván?

Předpokladem pro poskytnutí příspěvku na péči je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, věk nad jeden rok a závislost na pomoci druhé osoby. Toto upravuje konkrétně zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a také vyhláška č. 505/2006 Sb. U žadatele je pak posuzován stupeň závislosti na základě těchto parametrů:

 • schopnost komunikace
 • orientace v čase a prostoru
 • mobilita (pohybové schopnosti)
 • schopnost obléknout se, obout se, vykonat biologické potřeby, umýt se a najíst se
 • schopnost vykonávat každodenní povinnost, práci i volnočasové aktivity
 • péče o zdraví (např. schopnost dodržovat léčebný režim)
 • péče o domácnost (u dětí do osmnácti let není posuzována)

Znáte práva pacientů v České republice? Týkají se nejen diabetiků

Jak již bylo uvedeno výše, práva pacientů můžete nalézt v mnoha právních předpisech – jedním z nich je například Listina základních práv a ...

Jak zažádat o příspěvek na péči o malého diabetika? A co čeká rodiče potom?

Za nezletilé dítě s diabetem podává žádost o poskytnutí příspěvku na péči jeho rodič nebo jeho jiný zákonný zástupce. Žádost je podávána formou tiskopisu (formuláře), který je volně stažitelný na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Vyplněná žádost se předkládá krajské pobočce Úřadu práce buď v elektronické, nebo v listinné formě. Podrobnější informace je možné zjistit ZDE. V následujících dnech po podání pak probíhá posuzování žádosti, které obsáhne sociální šetření v rodině (domácím prostředí) a také posuzování zdravotního stavu dítěte lékařem. Nakonec by měl zákonný zástupce dítěte obdržet rozhodnutí o přiznání/nepřiznání příspěvku. V případě jeho nepřiznání je možné odvolat se ve stanovené lhůtě.

Jaká je výše příspěvku?

Výše schváleného příspěvku na péči se liší podle stupně přiznané závislosti žadatele. U dětí a mladistvých do 18 let se jedná o tyto vyplácené částky za měsíc:

 • Lehká závislost (I. stupeň): 3 300 Kč
 • Středně těžká závislost (II. stupeň): 6 600 Kč
 • Těžká závislost (III. stupeň): 13 900 Kč
 • Úplná závislost (IV. stupeň): 19 200 Kč

Schválený příspěvek na péči o malého diabetika se rodiči vyplácí na bankovní účet, případně prostřednictvím poštovní poukázky.

Zdroj: Zakonyprolidi, Tribune, Mpsv, Detskydiabetes

4077

Diskuze k článku