Sociální izolace a osamělost u starších dospělých s diabetem: Co zjistily průřezové studie?

Sociální izolace a osamělost u starších dospělých s diabetem: Co zjistily průřezové studie?
Osamělost ohrožuje zdravotními komplikacemi zejména starší dospělé a seniory. Zdroj: Shutterstock

Se zvyšujícím se věkem roste pravděpodobnost rozvoje nových zdravotních komplikací, se kterými se samo sebou pojí i úbytek energie a životního elánu. Mnozí lidé mohou být více uzavření před okolním světem, a dostávají se tak do začarovaného kruhu sociální izolace a osamělosti. Jaký vliv v tomto procesu hraje diabetes? To se můžete dozvědět právě teď díky průřezovým zahraničním studiím.

Faktem zůstává, že světová populace rok od roku čím dál více stárne. Tím spíš může být aktuálnější téma sociální izolace a osamělosti v pozdějším věku. Světová zdravotnická organizace (WHO) podotýká, že do roku 2030 bude na světě 1,4 miliardy lidí nad 60 let a do roku 2050 až 2,1 miliardy lidí v této věkové kategorii. Uvedený vzrůstající trend prý bude zaznamenán obzvlášť v rozvojových zemích.

Osamělost není pouze záležitostí starších dospělých či seniorů. Dle statistických dat je odhadováno, že tímto negativním stavem trpí například v Evropě celých 30 milionů lidí, a to i v produktivním věku! S tím se následně pojí i zhoršené zdraví nebo třeba nepříznivá ekonomická situace dotyčných.

Samota se může vkrást i do života diabetika. Nenechte ji napáchat mnoho škod!

Negativním působením samoty jsou ohroženi nejvíce senioři s cukrovkou, kterým již zemřel partner. Existuje mnoho faktorů, které mohou vést k ...

Japonská studie řešící sociální izolaci u starších dospělých s diabetem

V srpnu 2022 byly publikovány výsledky japonské studie, která cílila na téma sociální izolace u diabetiků ve věku nad 60 let. Sociální izolace byla definována jako omezený nebo neosobní kontakt s rodinou a blízkými. Průměrný věk respondenta byl 67 let, z toho 42 % tvořily ženy. Mezi rozhodující faktory vedoucí k rozvoji sociální izolace patřily dle vědců:

 • cévní komplikace,
 • omezení či snížení denní aktivity,
 • demence v anamnéze,
 • úmrtí blízkého člověka (např. partner, potomek, sourozenec),
 • zhoršené sebeovládání,
 • kolísání glykémií a horší kompenzace nemoci
 • a změna životního stylu.

Japonští výzkumníci též zjistili, že již probíhající sociální izolace může problémy diabetika ještě více prohlubovat. Nemocný se snadno dostane do jakési fáze letargie, a začne tak mít sníženou potřebu sebepéče, odpor k pohybové aktivitě nebo nechuť k dodržování léčebného režimu, což může negativně ovlivnit výše glykémie i kvalitu pokožky. Takový diabetik je také více ohrožen defekty na nohách.

Závěr studie poukazuje na důležitost tématu především s ohledem na prevenci sociální izolace u starších diabetiků. S tím se pojí větší zapojování do společenských aktivit, seznamování diabetika s vrstevníky v rámci akcí/komunit nebo častější rodinné návštěvy.

Polská studie řešící faktory spojené s osamělostí u lidí s diabetem

I polští vědci se zaměřili na zkoumání osamělosti u starších dospělých s diabetem. Zkoumali celkem 248 pacientů z šesti různých polských nemocnic (sběr dat probíhal v období od března až do června 2019). Ze zjištění vyplynulo, že většina respondentů pociťovala střední míru osamělosti a 16 % pak míru intenzivní. Mezi rizikové faktory pro osamělost zařadili výzkumníci:

 • nižší vzdělání,
 • absenci partnera/partnerky v životě
 • a přítomnost chronických komplikací diabetu.

Jaké byly další charakteristiky sledovaných respondentů?

 • Průměrný věk respondentů studie byl 57 let.
 • Průměrná doba onemocnění diabetem u pacientů byla 12 let.
 • 70 % respondentů se léčilo s diabetem II. typu.
 • 54 % sledovaných hlásilo chronické komplikace spojené s diabetem (např. retinopatii, neuropatii a nefropatii). Tito lidé pociťovali zdaleka nejintenzivnější míru osamělosti.

Závěr polské studie cílí též na prevenci osamělosti, a to jak u diabetiků léčících se doma, tak i u těch, kteří jsou hospitalizovaní. Rodinní příslušníci i odborní zdravotničtí pracovníci by se tedy měli zaměřit zejména na ty, kteří trpí chronickými obtížemi spojenými s cukrovkou, na ty, kteří nemají partnera jako oporu, a též na ty, kteří již nejsou profesně aktivní. Právě takto vyprofilovaní lidé jsou dle vědců v Polsku nejohroženější skupinou.

Potřebujete se rychle zrelaxovat? Zkuste bodyscan. Uvolní napětí a dodá i novou energii pro boj s diabetem!

Zahlceni povinnostmi každodenního dne si častokrát ani neuvědomujeme reakce vlastního těla. Plnění přání ostatních dáváme přednost před vlastními ...

Závěrem: Osamělí lidé jsou více ohroženi zdravotními komplikacemi

O osamělosti a jejím negativním působení na tělesné i duševní zdraví se hovoří ve společnosti dlouhodobě. Toto téma je a bude velmi důležité k řešení. Dnes už totiž existují důkazy o tom, že nedostatek sociálních vazeb může vést k riziku předčasného úmrtí (zvyšuje se až o 26 %). Dokonce se dá říct, že má na zdraví podobný dopad jako např. kouření cigaret nebo obezita.

Sociální izolace a osamělost je též rizikovým faktorem pro rozvoj tzv. geriatrické křehkosti.

O nežádoucím vlivu na tělo i psychiku jsme již psali výše. Konkrétně tedy může osamělost způsobit vyšší riziko rozvoje ischemické srdeční choroby, hypertenze, cévní mozkové příhody, demence či deprese. Též může podnítit i suicidální sklony (sebevražedné myšlenky) hlavně ve vyšším věku. To ale není zdaleka vše. Nedostatek sociální interakce se negativně projeví například i na sebevědomí dotyčného a zhoršeném spánku. Osamělý člověk může mít také větší sklony k rizikovému chování – tedy užívání návykových látek (alkohol, kouření, drogy a podobně).

Zdroj: WHO, Onlinelibrary.wiley, Ncbi.nlm.nih, Campaigntoendloneliness

2178

Diskuze k článku