Senioři na cestách: Jak se vyhnout zdravotním problémům?

Senioři na cestách: Jak se vyhnout zdravotním problémům?

Lidé cestují stále více a do zahraničí míří i řada seniorů. O tom, jak si mají během cest chránit své zdraví a vyhnout se zdravotním problémům, hovořil v úterý 29. května v neziskové organizaci Život 90 docent Rastislav Maďar. Přečtěte si jeho rady na cestu.

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví přednášel v neziskové organizaci Život 90.

Podle doc. MUDr. Rastislava Maďara, Ph.D., MBA, FRCPS z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví je zodpovědná příprava na cestu nesmírně důležitá. Doporučuje pečlivě si nastudovat vše o své destinaci, způsobu transportu a očekávaném počasí. A podle toho si také zabalit. Nejde jen o oblečení nebo hygienu, ale i dlouhodobě užívané léky.

Jak si sbalit léky?

Vhodné je opsat si názvy účinných látek a dávkování dlouhodobě užívaných léků. Dostatečnou zásobu užívaných léků je dobré si sbalit do příručního zavazadla a počítat s možným zpožděním letů. „Významným rizikem je návštěva rodiny a přátel v cizině, tento druh cesty totiž nezřídka vede k podcenění zdravotní přípravy před odjezdem. Právě podcenění zdravotní přípravy před odletem a preventivních opatření v průběhu pobytu patří k nejvýznamnějším faktorům vedoucím ke vzniku nemoci,“ uvádí doc. Maďar, odborný garant Center očkování a cestovní medicíny. Cestující by neměli zapomenout ani na cestovní lékárničku a repelent proti hmyzu.

Očkování před cestou

Neméně důležitý krok před cestou je očkování. Staří lidé patří mezi velmi rizikové skupiny, pokud jde o celou řadu infekčních onemocnění. V cizině se toto riziko mnohonásobně zvyšuje. „Infekční choroby zhoršují základní onemocnění, které se už nemusí nikdy podařit vrátit do normálních hodnot,“ doplňuje docent Maďar. Nejčastěji se v této věkové kategorii vyskytuje zdánlivě banální chřipka či pneumokokové infekce. Bakterie pneumokoka může mít na svědomí např. těžký
zápal plic, meningitidu, otravu krve, akutní zánět středního ucha, záněty vedlejších nosních dutin.
K nejrizikovějším skupinám, z hlediska možné infekce invazivním pneumokokovým onemocněním, patří děti do dvou let, a právě senioři nad 65 let. Dále osoby trpící jiným chronickým onemocněním jako je např. cukrovka, astma, CHOPN, nemoci srdce a také lidé s oslabeným imunitním systémem. Očkování je přitom pro lidi od 65 let věku zdarma.
Cestovatelé, zejména když jim chybí preventivní očkování proti vzteklině by neměli přijít do kontaktu se zvířaty, například kousnutí toulavým psem na
pláži může mít fatální následky. Infekčními původci mohou být promořena i roztomilá mláďata. Pokud se na pláži volně pohybují psy, místo ležení na písku se doporučuje použít osušku či lehátko, paraziti totiž mohou proniknout i přes kůži člověka.

Vyvarujte se nadměrné zátěže

Senioři by se měli vyhýbat nadměrným fyzickým výkonům, zejména v teple, vlhku, ve vysoké nadmořské výšce nebo na přímém slunci. Doporučuje se nevystavovat se nadměrnému slunění a pít dostatek tekutin, které nemají odvodňovací účinek. Do celkového příjmu tekutin se nepočítají káva ani alkoholické nápoje. Nadměrná konzumace čaje může představovat zátěž pro kardiovaskulární systém.

Co raději nejíst?

V méně rozvinutých oblastech se nedoporučuje jíst nedostatečně tepelně upravené maso, plody moře, krémy, majonézy, listovou zeleninu či nepasterizované mléčné výrobky. Při cestách do rozvojových zemí by se nejen senioři měli vyhýbat vodě z neznámých zdrojů, ovocným džusům připraveným na ulici a neprověřenému ledu do nápojů, včetně alkoholických. Hygiena a dezinfekce rukou by měla být na dovolené v cizině prvořadá. „Doporučuji omezit podávání rukou a nekonzumovat bez tepelné úpravy syrové či polosyrové potraviny, kterých se dotýkaly ruce jiných osob. Nezdržujte se déle, než je nutné, v blízkosti fontán a dalších vodních zdrojů vytvářejících vodní
aerosol kvůli možné přítomnosti legionel. Nepouštějte vodu z kohoutku silným proudem. Vodu ze sprchy nechte nejdříve odtéct a nekoupejte se ve stojaté sladké vodě,“ dodává doc. Maďar.

251

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku