-- reklama --

Sedavý způsob života posiluje inzulinovou rezistenci

V nové studii finských vědců z výzkumných ústavů Turku PET Centre a UKK Institute bylo zjištěno, že trávení času vestoje je spojeno s lepší citlivostí na inzulin. Budeme-li během dne tedy více stát, mohli bychom tím pomoci předejít chronickým onemocněním.

Onemocnění diabetem 2. typu obvykle předchází narušená citlivost na inzulin, tzv. inzulinová rezistence. Velký vliv na inzulinovou rezistenci a rozvoj diabetu má životní styl a v prevenci těchto potíží hraje významnou roli pravidelný pohyb. Zatím se však ví velice málo o tom, jak velký vliv má na inzulinovou rezistenci sedavý způsob života a naopak čas trávený vestoje.

Čím déle stojíme, tím lepší máme citlivost na inzulin

Shutterstock

Ve zmiňované studii vědci zkoumali spojitost mezi inzulinovou rezistencí a sedavým způsobem života, pohybovou aktivitou a cvičením u neaktivních dospělých osob v produktivním věku, kterým hrozí zvýšené riziko rozvoje diabetu 2. typu a kardiovaskulárních onemocnění. Vědci při výzkumu zaznamenali, že pouhá skutečnost, že během dne stojíme, je spojená s lepší inzulinovou rezistencí nezávisle na množství pohybové aktivity, času stráveného vsedě nebo nadváze. Tato spojitost nebyla doposud zaznamenána.

Studie také zdůrazňuje, jak důležitá je pro metabolické zdraví správná stavba těla. Výsledky studie ukazují, že zvýšené procento tuku v těle je vzhledem k citlivosti na inzulin mnohem důležitějším faktorem než pohybová aktivita nebo to, jak dlouho sedíme. Čas strávený ve stoje je naopak spojen s lepší citlivostí na inzulin bez ohledu na stavbu těla.

Uberte hodinu sezení denně

Shutterstock

„Je velice dobře známo, že pravidelné cvičení je zdraví prospěšné. Zdá se, že i pohybová aktivita a sedavý způsob života mají spojitost s metabolismem inzulinu, avšak nepřímou, skrze to, jak ovlivňují stavbu těla, “ říká Taru Garthwaite z University of Turku.

Vědci budou nyní dále zkoumat, jaký vliv má změna každodenní aktivity na rizikové faktory kardiovaskulárních a metabolických onemocnění. „Naším cílem je zjistit, zda skutečnost, že budeme každý den sedět o hodinu méně času, než jsme zvyklí, nějaký způsobem ovlivní energetický metabolismus a hromadění tuku v játrech a celém těle spolu s citlivostí na inzulin a regulací hladiny cukru v krvi,“ dodává Garthwaite.

Zdroj: medicalxpress.com

 

941

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku