-- reklama --

Jak se žije diabetikům v Egyptě?

Jak se žije diabetikům v Egyptě?

Jak se liší péče o diabetiky v Egyptě? Jsou na tom lépe, nebo hůře než čeští pacienti? S podmínkami léčby v této zemi nás seznámil místní zástupce mladých leaderů Mohamed Mahmoud.

Mohamede, jak se daří diabetikům v Egyptě? Jakou zde mají péči?

V Egyptě ovlivňují život diabetiků dva základní faktory, a sice sociální postavení člověka a jeho finanční zázemí a možnosti. Inzulin patří mezi léčiva, která se v lékárně prodávají bez předpisu, tak jako většina ostatních léků v Egyptě. Každý pacient si tedy musí hradit inzulin sám. Některé typy inzulinu jsou cenově dostupné i pro lidi s nízkými příjmy, nicméně většina druhů inzulinu je poměrně drahou záležitostí, kterou si pacienti bez dobrého zdravotního pojištění nemohou dovolit. Například já každý měsíc obětuji čtvrtinu platu na inzulin a kompenzační pomůcky, jako jsou proužky do glukometru a další. Špatná finanční a sociální situace některých obyvatel ovlivňuje také kvalitu péče v nemocnicích a jiných zdravotnických centrech, které se nacházejí především ve větších městech. V chudobě či na hranici chudoby žije až 50 % obyvatel, což je opravdu děsivé číslo, a míra nezaměstnanosti dosahuje okolo 26 % .

Pomůže v některých případech zdravotní pojištění?

Studentům s diabetem 1. typu jsou některé typy inzulinu hrazeny státem, na jiné ale musí doplácet 60 % z běžné ceny. Zdravotní pojištění pokryje také pořízení glukometru novým pacientům a 25 kusů testovacích proužků do glukometru měsíčně. Některé společnosti zajišťují svým zaměst- nancům státní zdravotní pojištění, které se často vztahuje i na rodiny pracujících, zatímco jiné zase uzavírají smlouvy se společnostmi nabízejícími soukromé zdravotní pojištění. V případě inzulinových pump, však žádné pojištění nepomůže, ty totiž nejsou v Egyptě pro pacienty s diabetem dostupné.

Usiluješ o edukaci a zkvalitnění života diabetiků také v rámci nějaké organizace?

Ano, jsem členem arabské Asociace pro studium diabetu a metabolizmu, která pravidelně pořádá přednášky v různých oblastech Egypta s cílem zvyšovat povědomí o diabetu. Nicméně projekt cílený pouze na diabetiky 1. typu zatím bohužel nemáme.

Připadá ti míra edukace pacientů s diabetem v Egyptě dostatečná?

To rozhodně ne. V Egyptě sice působí různé nevládní organizace, které se snaží zvyšovat povědomí o samotné nemoci, ovšem ve společnosti i nadále přetrvává řada nepochopení a předsudků vůči diabetikům samotným. S těmito problémy se bohužel ve své lékařské praxi pravidelně setkávám.

Máš představu, jak by se ve tvé zemi dala zlepšit kvalita péče o diabetiky?

Je velmi důležité, aby byl v Egyptě stanoven skutečný počet lidí žijících s diabetem. Vláda by si měla také uvědomit, jak velkému finančnímu zatížení pacienti s cukrovkou denně čelí, a navýšit rozpočet tak, aby pokryl náklady spojené s jejich léčbou. Měl by být zaveden systém povinného státního zdravotního pojištění, který by tyto náklady byl schopen pokrýt. Pomohlo by také, kdyby se podařilo zvýšit ve společnosti povědomí nejen o cukrovce, ale celkově o zdravém životním stylu, což by mohla zajistit například média.

Mgr. Kamila Leciánová

1056

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku