Je saunování při diabetu bezpečné?

Pravidelný pobyt v sauně je obecně pro zdraví prospěšný. Může posílit imunitní systém a podpořit celkovou detoxikaci organismu. Ovšem lidé léčící se s cukrovkou by měli saunování bedlivě promyslet a taktéž prokonzultovat se svým ošetřujícím lékařem.

Saunování může mít pro diabetika jak své výhody, tak ale i nevýhody. Vždy záleží na typu sauny, kterou si daný jedinec vybere. Z jistých provedených studií v podstatě vyplynulo, že člověk s cukrovkou by se měl vyhnout parním i finským saunám a spíše vyhledávat infrasauny.

Jaký vliv má saunování na lidský organismus?

Nyní si řekněme pár slov o tom, jak lidské tělo reaguje na teplo, které je vytvářené uměle saunou. Nejprve se rozšíří cévy, což umocní srdeční činnost. V souvislosti s tím musí srdce jako takové vynaložit mnohem více sil, aby prokrvilo celý organismus. Automaticky tedy dochází i k zvýšení krevního tlaku, což představuje potenciální nebezpečí nejen pro diabetiky (sauna není příliš vhodná pro některé jedince léčící se s kardiovaskulárními nemocemi). Některé typy saun kromě jiného podporují odvodnění organismu (nadměrnou produkci potu), proto člověku s cukrovkou může hrozit i dehydratace.

Působení tepla a absorpce inzulínu

Již víme, že zvýšená teplota zrychlí u člověka krevní oběh. Proto se u diabetika může během saunování měnit i absorpce inzulínu v krvi. A to je v podstatě nebezpečné. Při dlouhodobém pobytu v sauně může dojít k výkyvům glykémie a následné hypoglykémii anebo hyperglykémii. Jedinec léčící se s cukrovkou musí tedy důsledně zvážit podmínky pobytu v sauně. Umírněnost je v tomto případě dozajista na místě.

Jaký typ sauny je pro diabetika vhodný?

Pokud se léčíte s diabetem a pokukujete po wellness pobytu s případným saunováním, zkuste se nejdříve poradit s lékařem. I ten vám mile rád potvrdí, že zdaleka nejvhodnější jsou mírné infrasauny, které mají dokonce schopnost zlepšit zdravotní stav u jedince s cukrovkou (mohou pomoci s léčbou diabetické neuropatie a zlepšit prokrvení končetin). Kromě jiného se organismus s vyprodukovaným teplem v infrasauně lépe vyrovná, než kdybyste navštívili klasickou finskou saunu anebo parní lázeň.

Na co by měl diabetik při saunování myslet?

Diabetes rozhodně neomezuje wellness aktivity, avšak je potřeba s nimi zacházet velmi opatrně a obezřetně. V souvislosti s pobytem v sauně se doporučuje pravidelně doplňovat tekutiny, přičemž tak svému tělu dodáte i potem ztracené minerální látky. Pitný režim lze dodávat nejen po, ale i během pobytu v infrasauně. Taktéž omezte časový plán saunování. Doporučené jsou cykly po pěti až dvaceti minutách. Vždy ovšem dejte na svůj osobní pocit a předejděte případnému přehřátí organismu.

Pár slov na závěr aneb pozor na popáleniny a infekce ve veřejných sprchách!

Podstatný není pouze pitný režim během saunování s diabetem, ale i obezřetnost, co do prevence porušení kožní integrity. Kůže je totiž u člověka s cukrovkou více než citlivá. Mnohem častěji tak může dojít k popáleninám anebo i ke kožním infekcím. Předem stanovený čas pobytu v sauně je tedy záhodný. Pozor by si měl diabetik také dát ve společných sprchách. Vhodné je nazout gumovou obuv do sprchy, která ochrání kůži před plísněmi, bakteriemi a jinými cizorodými látkami. Tak jedinec s cukrovkou snadno předejde možným komplikacím spojeným se vznikem nehojících se ran.

Autor: Iveta Reinisch, Foto: Shutterstock

404

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný