Rozumíte svému lékaři? Co znamená, když se řekne „glykovaný hemoglobin“

Rozumíte svému lékaři? Co znamená, když se řekne „glykovaný hemoglobin“
Hodnota glykovaného hemoglobinu nám podává zpětnou informaci o celkové vyrovnanosti cukrovky přibližně v časovém období 120 dní před odběrem krve. Zdroj: Shutterstock

Glykemie, glykovaný hemoglobin, glykace, inzulin, proinzulin, C-peptid... jednomu by z toho šla hlava kolem. Co tedy každý z těchto výrazů vlastně znamená?

Doktor mi pořád píše do zpráv takovou divnou zkratku, HbA1c. Tak jsem se naposled zeptal, co to znamená, že to neznám. Když řekl „dlouhý cukr“, tak už mi to bylo jasné.

Glykovaný hemoglobin (HbA1c)

Hemoglobin je nedílnou součástí každé červené krvinky v našem těle. Jednou z vlastností hemoglobinu je to, že na sebe dokáže tzv. „neenzymovou glykací“ navazovat cukr. Tím vzniká glykovaný hemoglobin, pro který běžně používáme zkratku HbA1c a v ambulanci jej při rozhovoru s pacienty někdy nazýváme „dlouhým“ či „dlouhodobým cukrem“.

Průměrná životnost červené krvinky (erytrocytu) je 120 dní. Hodnota glykovaného hemoglobinu nám tedy podává zpětnou informaci o celkové vyrovnanosti cukrovky přibližně v tomto časovém období před odběrem krve.

Technicky zvídavé čtenáře může zajímat informace, že se nejedná jen o jednoduchý průměr glykemií za uplynulou dobu, výpočet je ve skutečnosti trochu složitější. Hodnota HbA1c zahrnuje průměrné glykemie a jednotlivé měsíce v ní nejsou zastoupeny zcela rovnoměrně, poslední měsíc před odběrem hraje v celkové hodnotě 50 % roli.

Pro všechny čtenáře je pak podstatná informace, že podle HbA1c hodnotí lékaři tzv. dlouhodobou kompenzaci diabetu, nebo-li jak na tom s cukrovkou diabetik je. Podle současných doporučení České diabetologické společnosti je optimální, pokud se jinak zdravý diabetik bez dalších závažných onemocnění přibližuje svým HbA1c hodnotě 45 mmol/mol. U pacientů s chronickými komplikacemi cukrovky a dalšími závažnými nemocemi i u diabetiků vyššího věku jsou kritéria méně přísná, v tomto případě je za optimum považováno dosáhnout hladiny HbA1c kolem 60 mmol/mol.

Zbavte se závislosti na sladkém! Nabízíme vám účinné tipy, jak se této neřesti zbavit

Abyste své tělo po celý den rovnoměrně zásobili energií a nedocházelo k nerovnováze mezi přijímanou a vydávanou energií, rozložte si příjem ...

Inzulin

Naše tělo vytváří inzulin v B-buňkách Langerhansových ostrůvků slinivky břišní (pankreatu). Pomocí složitých fyziologických pochodů se uvolňuje inzulin z B-buňky do krevního oběhu, s kterým putuje do různých tkání lidského těla (například játra a svaly). V těchto tzv. cílových tkáních se naváže na svoje receptory na povrchu buněk a díky tomu umožní vstoupit cukru z krve právě dovnitř buněk. Reguluje tak společně s dalšími hormony hladinu glykemie.

Onemocnění cukrovkou vzniká při poruchách tvorby nebo funkce inzulinu na různých místech této cesty, od samotné B-buňky až po receptory v cílových tkáních. Hladinu inzulinu v krvi lze sice změřit i laboratorně, to se ale využívá spíše při vědeckých studiích, nikoliv jako rutinní vyšetření. O množství inzulinu v krvi se nepřímo můžeme přesvědčit testováním tzv. C-peptidu.

C-peptid

Předstupněm inzulinu je při jeho tvorbě ve slinivce tzv. proinzulin. Proinzulin je molekula, tvořená řetězcem aminokyselin. Samotný inzulin vznikne v okamžiku, kdy se z proinzulinu odštěpí část tohoto aminokyselinového řetězce, nazývaná C-peptid. Na rozdíl od hladiny inzulinu patří stanovení hladiny C-peptidu mezi standardně dostupné laboratorní testy. Z vyšetření C-peptidu pak lze nepřímo usoudit, jaké množství vlastního inzulinu tělo konkrétního pacienta ještě vytváří.

Hubneme s rozumem: Dieta z pohledu psychologa

Bez jídla bychom nepřežili. Potřebujeme živiny a energii k fyzické i psychické aktivitě, ale i ke správnému odpočinku. Je známo, že pokud jde ...

Tuto informaci však nepotřebuje diabetolog znát u každého diabetika, protože kontrolu kompenzace cukrovky hodnotí nejlépe z glykemických profilů a hodnoty HbA1c. Hladinu C-peptidu vyšetřuje lékař u diabetika jen v některých konkrétních situacích. Může to být ve chvíli, kdy zvažuje zahájení terapie inzulinem u diabetika 2. typu se špatnou kompenzací cukrovky na tabletové léčbě. Jinou takovou situací může být nový vznik cukrovky u dospělého, kde není ze začátku zcela zřejmé, zda se bude jednat o diabetes 1. či 2. typu. Pokud je u tohoto pacienta hladina C-peptidu velmi nízká, znamená to, že má i málo vlastního inzulinu a bude se jednat spíše o diabetes 1. typu. C-peptid lze odebrat jak z krve nalačno, tak tzv. „po zátěži stravou“. Druhá hodnota nám v tomto případě ukáže, kolik inzulinu dokáže tělo vyšetřovaného vyplavit v reakci na jídlo.

Zdroj: časopis DIAstyl, autorizovaný článek užitý v původním znění a se souhlasem autorky As. MUDr. Jarmily Jirkovské

2107

Diskuze k článku