Rozumíte svému lékaři? Co znamená, když se řekne mikrovaskulární komplikace diabetu

Rozumíte svému lékaři? Co znamená, když se řekne mikrovaskulární komplikace diabetu

Mikro, z řeckého „μικρός“, znamená „malý“. Je to mocnina 10 −6, jedna milióntina... prakticky nic. Ale znáte to, jak stokrát nic umořilo osla.

Dnešní text je věnován mikroangiopatii, tedy poškození mikrovaskulárního řečiště lidského těla (tj. drobných cév). Jak již víte z předchozího dílu, dlouhodobě špatně kompenzovaná cukrovka vede k ucpávání velkých cév aterosklerotickými pláty. Obdobně má dlouhodobě zvýšená glykemie negativní vliv i na drobné cévky, které zásobují okysličenou krví různé orgány našeho těla. Jejich chronické poškození vede k tzv. mikrovaskulárním komplikacím diabetu.

Když se zamyslíme nad předchozími třemi větami, co je v nich nejpodstatnější? Jsou to slova „špatně kompenzovaná cukrovka“, nikoliv pouze samotná cukrovka. Není tedy automatické, že kdo má jednou diabetes, zákonitě ho čekají v budoucnu všechny jeho komplikace. Vůbec ne – o přítomnosti a závažnosti komplikací rozhoduje každý diabetik i sám tím, jaký způsob života s cukrovkou zvolí. Vždy je ale dobré být „edukovaný“ o možných rizicích, která mikroangiopatie představuje. Právě proto, abyste měli motivaci se jim co nejlépe vyhnout.

Diabetická nefropatie, retinopatie a neuropatie

Studenti medicíny se na vysoké škole učí klasickou „triádu“ mikrovaskulárních komplikací – diabetická nefropatie, neuropatie a retinopatie. Slovo „nefros“ znamená řecky ledvina. Nefropatie je tedy postižení ledvin, způsobené chronickou hyperglykemií. Čím vyšší hladina cukru dlouhodobě „bombarduje“ drobná cévní klubíčka ledvin (glomeruly), tím větší paseku nadělá, zejména pokud se přidává i nedostatečně léčená arteriální hypertenze. Glomerulární membrána se v takovém případě stává propustnou pro bílkoviny (mikroalbuminurie až proteinurie) a zároveň se snižuje schopnost ledvin filtrovat z těla škodliviny. Každý diabetik by měl mít v krevních odběrech kontrolovány nejméně 1x ročně funkce ledvin. Mimochodem, víte, jak na tom jsou právě vaše ledviny?

Diabetická retinopatie značí chronické poškození očí na podkladě špatné dlouhodobé kompenzace diabetu. Mikrocirkulace v sítnici je narušena a lékař pozoruje při prohlídce očního pozadí po „rozkapání“ oka změny drobných cévek, např. mikroaneurysmata, známky krvácení nebo i tvorbu nových cévek (což je na sítnici nežádoucí). Důvodem pravidelných jednoročních preventivních kontrol očního pozadí u diabetiků je včasné zachycení případných známek retinopatie, protože počáteční stádia dokáže oftalmolog elegantně ošetřit pomocí laseru. Léčba pokročilých změn na očním pozadí je dosti náročnější. Komplexní součástí léčby retinopatie je vždy snaha o dosažení uspokojivé glykemie. Tak nezapomeňte a hlídejte si 1x ročně oční vyšetření.

Do třetice zbývá diabetická neuropatie. Ta je projevem chronického poškození nervového systému. Neuropatie se může projevit jak na senzoricko-motorických nervech (motorické řídí hybnost těla, senzorické vedou informace z našich smyslů do mozku), tak na autonomním nervovém systému, který spojuje nervovými vlákny řadu vnitřních orgánů. V prvním případě se nejčastěji neuropatie projeví sníženou citlivostí dolních končetin až úplnou ztrátou pocitu bolesti. Nevnímat bolest je v tomto případě velkou zradou, právě tito diabetici pak leckdy přicházejí do podiatrických ambulancí k ošetření ran na chodidlech – syndromu diabetické nohy. K poškození senzorických nervů se může přidat i postižení motorického aparátu, což se klinicky projeví např. horší stabilitou chůze, zakopáváním až pády. Autonomní (neboli vegetativní) neuropatie může mít širokou škálu příznaků podle zasaženého orgánu (srdce, střevo, urogenitální aparát, potní žlázy apod.), o tom ale více až v pokračování našeho seriálu příště.

As. MUDr. Jarmila Jirkovská

 

 

230

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku