Roztroušená skleróza a diabetes: Jaké mají vzájemné souvislosti?

Roztroušená skleróza a diabetes: Jaké mají vzájemné souvislosti?
Při roztroušené skleróze je napadán centrální nervový systém nemocného. Zdroj: Shutterstock

Roztroušená skleróza je v medicínském prostředí prezentována jako nemoc zejména mladých lidí v produktivním věku. Dodnes se neví, co přesně ji způsobuje. Je však známo, že toto autoimunitní onemocnění napadá nervový systém člověka a postihuje dle všeho necelé tři miliony lidí na světě. Jak ale souvisí s diabetem? Možná více, než by se na první pohled mohlo zdát.

Pokud se léčíte s cukrovkou, můžete být dle některých provedených studií rizikovějšími pro vznik roztroušené sklerózy. Jeden takový výzkum (z Dánska) z roku 2006 poukazuje na to, že diabetici I. typu mají až 3x vyšší riziko rozvoje roztroušené sklerózy. Jak odhalit potíže včas?

Přes jistá rizika, která představuje diabetes v anamnéze, se ale jedná o nemoc, která se vyskytuje skutečně vzácně. Pro příklad: roztroušená skleróza se rozvine u 1 z 1 000 lidí, v případě rizikovějších diabetiků (dle vědců) pak tedy u 3 z 1 000.

Definice a příčiny roztroušené sklerózy

Jak již bylo zmíněno výše, roztroušená skleróza patří mezi chronické autoimunitní nemoci, což znamená, že selhává imunitní systém a napadá vlastní buňky těla – v tomto případě ty nervové (v míše a mozku). První projevy onemocnění se zpravidla vyskytnou mezi dvacátým až čtyřicátým rokem života, může to být však i později. Přesné příčiny vzniku nemoci nejsou dosud známé, má se ovšem za to, že k jejímu rozvoji mohou přispět faktory vnějšího prostředí. Rizikoví můžete být například tehdy, pakliže kouříte, žijete v nadměrném stresu, či máte nedostatek vitamínu D.

Projevy roztroušené sklerózy, které mohou být shodné s diabetem

Diabetes má nespočet specifických příznaků, které překvapivě sdílí s roztroušenou sklerózou. Respektive tato autoimunitní nemoc má projevy velmi podobné:

  • dostavuje se únava bez zjevného důvodu,
  • dotyčný mívá závratě / poruchy rovnováhy,
  • objevuje se též rozmazané vidění (u roztroušené sklerózy obvykle na jedno oko),
  • nemocný pociťuje mravenčení v končetinách nebo jejich zhoršenou citlivost,
  • nezřídka kdy dochází i k častějšímu močení nebo k poruchám nálad.

Zaznamenali jste u sebe některé z těchto příznaků? Pak neváhejte kontaktovat svého lékaře, který vás prohlédne a případně doporučí další odborná vyšetření (u očního lékaře, neurologa a podobně). Jedině odborník dokáže nemoc potvrdit, nebo vyvrátit.

Kvíz: Diabetes ve filmu aneb Jak se vyznáte v zahraniční kinematografii?

Zdaleka nejnovějším romantickým snímkem (z roku 2022) zachycujícím příběh mladé diabetičky I. typu je film Purple Hearts (Purpurová srdce, ...

Jak se roztroušená skleróza diagnostikuje a léčí?

Jakmile bude mít váš lékař skutečné podezření na RS (roztroušenou sklerózu), nejspíš bude požadovat neurologické vyšetření, oční vyšetření, lumbální punkci a také podrobení se magnetické rezonanci. Až dle specifických výsledků je možné jasně říct, zda nemoc skutečně máte či nikoliv. Při potvrzení RS se neodkladně zahajuje její léčba. Ta spočívá v následujícím:

  • Řešení akutních obtíží (tzv. atak, které zpravidla představují nově vyskytnuté neurologické příznaky): Ataky mohou mít např. podobu zastřeného vidění při zánětu očního nervu nebo poruch hybnosti. V tomto případě jsou nemocnému předepsány kortikoidy, které se podávají buď prostřednictvím infuze (nitrožilně), nebo perorálně (ústy). Nezřídka kdy se předepisují i léčiva obsahující draslík, vitamín D nebo například ta, která působí proti podráždění žaludku.
  • Řešení dalších příznaků spojených s nemocí: Nemocný s roztroušenou sklerózou mívá často i přídatné projevy, jako jsou bolesti nebo třeba psychické problémy. Lékař tedy dle konkrétních potíží reaguje i doplňkovou léčbou spočívající v preskripci (předpisu) analgetik, antidepresiv a podobně.
  • Řešení nemoci z dlouhodobého hlediska: Roztroušenou sklerózu nelze bohužel zcela vyléčit. Proto se využívá proti zhoršujícím se projevům nemoci biologická léčba. Nemocný také musí pravidelně docházet do ambulance odborníka na kontroly.

Žádoucí je v rámci léčebného režimu také fyzioterapie nebo jakákoliv rehabilitační péče, která zajistí dostatečnou hybnost pohybového aparátu. 

Existují možnosti prevence?

Protože nebyly dosud zcela objasněny jasné příčiny roztroušené sklerózy, účinná prevence prakticky neexistuje. Samo sebou však může pomoci zdravější životní styl, který se nese v duchu dostatku pohybové aktivity, nutričně hodnotného jídelníčku, absence kouření cigaret a psychické pohody. Je ostatně známo, že nadměrný stres zdraví taktéž nepřidá.

Zdroj: Webmd, Beyondtype1, Ereska-aktivne, Pubmed.ncbi.nlm.nih

20504

Diskuze k článku