Rozhovor se Zuzanou Daušovou: Nejlepší terapeut má srst a čtyři nohy

Rozhovor se Zuzanou Daušovou: Nejlepší terapeut má srst a čtyři nohy
Výcvik signálního psa trvá přibližně půl roku až osm měsíců... Zdroj: Shutterstock

Pes, který vycítí a upozorní na výkyv glykemie? To je realita soužití diabetika a jeho čtyřnohého, speciálně vycvičeného psího druha. Vozíčkářům asistenční psi zavřou či otevřou zásuvku, rozsvítí světlo a umí jim pomoci s oblékáním. Signální pes pro neslyšící zase dokáže upozornit, že někdo volá či zvoní. V rozhovoru s paní Zuzanou Daušovou, ředitelkou organizace Helppes, jsme se zajímali hlavně o ty psí pomocníky, kteří jsou specificky vyškoleni pro lidi s diabetem.

Zajímá vás více informací o signálních psech? Pak se začtěte do našeho dalšího článku, který jsme publikovali na webových stránkách již dříve: Signální pes: Jak může pomoci člověku s cukrovkou?

Paní Zuzano, citát G. B. Shawa na stránkách organizace Helppes říká: „Koupit si psa je jediný způsob, jak za peníze získat lásku.“ To je krásná věta, ovšem od vaší organizace navíc potřební lidé dostanou psího přítele a pomocníka zdarma. Co tedy musí člověk udělat pro to, aby získal asistenčního, signálního, vodícího nebo terapeutického psa?

Prvním krokem je obrátit se na nás – tedy na organizaci Helppes prostřednictvím kontaktů na našich webových stránkách helppes.cz. Zašleme vám mailem nebo poštou formulář žádosti. Budeme mimo jiné potřebovat doporučení lékaře a kopii průkazu ZTP/P, ZTP, příp. TP. Poté vás pozveme na osobní setkání, na kterém probereme všechny otázky.

Kdo všechno má na psa nárok?

Široké veřejnosti budou nejspíše nejvíce známí vodicí psi pro osoby se zrakovým postižením. Psí pomocníci se však cvičí také pro rozsáhlou škálu jiných handicapů. Patří sem asistenční psi pro vozíčkáře a osoby s tělesným postižením, lidi s autismem nebo pro dětské klienty. Další skupinou jsou signální psi. Ti jsou určeni pro diabetiky, pro osoby trpící stavy ztráty vědomí či záchvatovými onemocněními a lidi se sluchovým postižením.

Máte pravdu, to je opravdu široké spektrum.

To ještě není vše. Patří sem ještě skupina psů se speciálním výcvikem – ten je zaměřen na pomoc osobám s kombinovanými handicapy, s netypickými onemocněními a lidem s posttraumatickou stresovou poruchou. Nesmíme pochopitelně vynechat ani pejsky pro canisterapii.

A co kdyby si někdo přál vycvičit svého současného psa, na kterého je již zvyklý?

Pokud je jeho pes či fenka ve vhodném věku (maximálně do 2,5 let) a úspěšně projde všemi povahovými a zdravotními testy, může být po kastraci zařazen do výcviku.

Pojďme konkrétně ke klientům s cukrovkou. Když budu mít jako diabetik zájem o pořízení psího asistenta, jaké musím splňovat podmínky?

Musíte mít doporučení lékaře na asistenčního signálního psa. Dále byste si měli být jisti, že jste schopni se o něj postarat, spolupracovat s ním a mít vhodné podmínky pro péči o něj.

Domácí péče o diabetika: Kdo o ní rozhoduje a jak probíhá?

Domácí péče může mít celou řadu výhod – mezi ty nejzásadnější patří to, že se významně snižuje/eliminuje riziko jakýchkoliv nákaz (tzv. ...

Přispívá diabetikům pojišťovna?

Ze státních prostředků jsou plně hrazeni pouze psi vodicí. Diabetikům ani lidem s jiným postižením, než je zrakové, pojišťovna nepřispívá. Ostatní žadatelé o asistenční a signální psy jsou odkázáni na dárce.

Jakým způsobem vybíráte vhodné signální psy pro osoby s diabetem?

Vždy máme nejprve klienta a k němu na míru vybíráme a cvičíme psa. Signální pes musí mít, krom výborného zdraví, vyrovnané a empatické povahy a silné vazby na člověka, i velkou chuť do pachové práce.

Jak se toto projevuje konkrétně u diabetu? Co je schopen pes čichem rozpoznat?

Když člověku s diabetem klesá nebo stoupá hladina cukru v krvi, tělo uvolňuje chemické látky, které mají svůj typický pach. Vycvičený pes je schopen reagovat a upozornit na tyto změny dříve, než se projeví zdravotní problémy, a mnohdy i dříve, než změnu zaznamenají přístroje. Při prudkém poklesu hladiny cukru je diabetik v hypoglykemii ještě předtím, než to senzor indikuje.
Pes cítí změnu hladiny glukózy v krvi, ať už směrem nahoru nebo dolů. Bývá v průměru o 15 až 30 minut rychlejší než čidlo. Zatím neexistuje žádné zařízení, které by odpovídalo schopnostem psího čenichu.

To je fascinující. Kolik psů přibližně ročně vycvičíte?

V průměru patnáct, pro lidi s nejrůznějšími typy postižení. Teoreticky by tedy stejný počet mohl být vycvičen i pro diabetiky.

Na stránkách helppes.cz uvádíte, že v ČR byl vyvinut zcela unikátní způsob výcviku signálních psů pro osoby s cukrovkou. Vaše sdružení je pak jedinou organizací u nás, která touto spolehlivou metodou připravuje psí pomocníky pro diabetiky.

Ano, metoda je náš unikát. Prvního signálního psa pro diabetika jsme vycvičili již v roce 2008. Vývoji nové metodiky jsme se věnovali v letech 2010 až 2011 a v roce 2012 byl předán první pes vyškolený touto naší jedinečnou metodou. Výcvik je založen na pachových konzervách, pomocí kterých se pes učí pracovat s daným pachem.

Jak dlouho takový výcvik trvá?

Přibližně šest až osm měsíců.

S čím vším je například pes schopen svému pánovi či paničce s diabetem pomoci?

Kromě detekce hypo- a hyperglykemie musí umět přinést diabetikovi potřebné věci, nejčastěji léky, cukr, inzulinové pero, glukometr, telefon. Pokud klient upadne do sníženého vědomí, musí pes dokázat spustit alarm – přivolat pomoc pomocí tlačítka či pro pomoc doběhnout. Pokud člověk s diabetem zkolabuje na ulici, pes u něj zůstává a dokáže ho zahřívat vlastním tělem. Hlavně však v takových situacích přítomnost psa s nápisem „Asistent diabetika“ jasně dává okolí najevo, že jeho pán není opilý, ale potřebuje zavolat záchranku. Označení usnadní práci i záchranářům, protože je jim hned jasné, jaký typ pomoci mají poskytnout.

Cvičíte psy bez kontaktu s jejich budoucími majiteli, nebo se na jejich výcviku mohou aktivně podílet také samotní diabetici?

Klient se se svým budoucím psím druhem pravidelně setkává již v průběhu výcviku. To je velmi důležité, protože se musí naučit se psem správně spolupracovat tak, aby spolu dokázali vytvořit fungující tým.

Kolik hodin denně takový výcvik zabere?

Záleží na fázi výcviku. V začátku je nutné se psem pracovat několikrát denně po kratších úsecích, v závěru to je ale i několik hodin. Do výcviku patří i to, aby se pes dokázal chovat zcela klidně např. při hodinové cestě autobusem či delší cestě vlakem, ale přitom se i soustředit na indikaci a upozornění na pokles či zvýšení hladiny cukru v krvi.

Rozhovor: O veganství při diabetu jsme pohovořili s odbornicí Michaelou Levíčkovou

Michaela přestala jíst maso v patnácti letech z etických důvodů. Díky zálibě v dobrém jídle se stala populární blogerkou, která oblažuje své ...

Musí trenér cvičit vždy jen jednoho psa?

Každý cvičitel má ve výcviku v průměru tři psy, ale s každým z nich pracuje samostatně.

Kolik stojí výcvik samotného signálního psa pro diabetika?

Náklady se pohybují v rozmezí 270 000 až 300 000 Kč.

Máte možnost psy pravidelně sledovat poté, co si je převezmou jejich noví majitelé? Je nutné je například jednou ročně „překontrolovat“?

Ano, povinnost dohledu nad psími pomocníky vyplývá i z mezinárodních standardů organizace Assistance Dogs International, jejímž jsme akreditovaným členem. Všechny psy předané do služby pravidelně kontrolujeme. Jednou do roka musí prokázat klient a jeho psí průvodce pracovní kondici složením testu. Klienti pravidelně posílají report o činnosti svého psího asistenta a o jeho zdravotním stavu. U diabetiků je také vyžadováno zasílání zpráv o praktickém zachycování změn hladiny cukru v krvi jejich signálním psem. To je velice důležité jak pro udržení pracovní kondice pejska, tak i pro statistiku spolehlivosti práce těchto psů.

Jak probíhá samotné předání signálního psa diabetikovi a jak vypadá závěrečný test, který musí oba složit?

Pod dozorem trenéra je klient se svým novým psím asistentem secvičován ve výcvikovém domě a v místě svého bydliště. Proces je zakončen úspěšným složením Testu chování psa na veřejnosti (testu přístupnosti) dle mezinárodních standardů, kde klient se psem prokáží, že spolu tvoří již perfektně sehraný tým.

Kdo je Zuzana Daušová? Paní Daušová na otázku ohledně svých zálib odpovídá: „Psi, psi a zase psi, už od dětství.“ Svého prvního psa, německého ovčáka Teddyho, dostala v roce 1974. Od roku 1990 provozovala psí školku, kterou „prošlo“ přes tisíc psů. Prvního vodicího psa vycvičila v první polovině 90. let. Je držitelkou Zlatého odznaku vzorného výcvikáře a účastnicí mnoha národních i mezinárodních mistrovství i mistrovství světa. Roku 2001 založila organizaci Helppes.

Zdroj: časopis DIAstyl, autorizovaný text užitý v původním znění a se souhlasem autorky Zuzany Daušové

5461

Diskuze k článku