„Riziko preeklampsie je u těhotných diabetiček mnohonásobně vyšší,“ říká MUDr. Veronika Frisová, Ph.D.

„Riziko preeklampsie je u těhotných diabetiček mnohonásobně vyšší,“ říká MUDr. Veronika Frisová, Ph.D.
Těhotné diabetičky by měly dbát na vyrovnané hodnoty glykémie. Zdroj: Shutterstock

S preeklampsií se setkávají pouze ženy v očekávání, protože jde o nemoc děložních cév těhotných žen. Celosvětové odhady říkají, že preeklampsie je příčinou až 42% úmrtí těhotných. Nebezpečná je i pro samotný plod v děloze. Zákeřnost choroby pak spočívá nejčastěji v tom, že dlouhou dobu žena nevykazuje žádné příznaky nemoci. A u diabetiček je riziko jejího vzniku až 4x vyšší. Zaměříme se proto na její prevenci i příznaky, které mohou nemoc včas odhalit.

Těhotenství je sice většinou tím nejkrásnějším obdobím v životě ženy, ale občas s sebou přináší také větší riziko vzniku některých onemocnění. Stále častěji se zmiňuje právě preeklampsie, protože postihuje až 10% těhotných žen a je příčinou nemalé části předčasných porodů. Proto jsme si o ní povídali s MUDr. Veronikou Frisovou, Ph.D.

MUDr. Klára Sochorová: Jak si poradit s inzulinem k jídlu aneb Různé typy bolusů

Na inzulinové pumpě je možné nastavit různé způsoby, kterými pumpa vydá bolus k jídlu. Může ho vydat jako jednorázovou dávku, rozložit ho do ...

Co je to preeklampsie?

V těhotenství je plod závislý na správném vývoji placenty, která je propojena s cévami dělohy, aby do ní mohla neomezeně proudit mateřská krev. Právě při preeklampsii ale tento proces neprobíhá dostatečně, cévy nejsou plně otevřené, a proto se k plodu nedostává dostatek kyslíku a živin. V tu chvíli začíná plod produkovat látky, které negativně ovlivňují stěny cév matky a zvyšují krevní tlak. Navíc dochází k vylučování bílkovin do moči matky a tvorbě otoků.

Budoucí maminku ohrožuje především vysoký krevní tlak, který může vyústit až do křečí se ztrátou vědomí. Tlak je možno pokusit se snížit léčbou léky, ale obvykle se to daří pouze přechodně. Jedinou plně účinnou léčbou preeklampsie je totiž vyvolání předčasného porodu a tím odstranění příčiny této nemoci.

„Preeklampsie komplikuje 2–7% těhotenství u nediabetiček, ale je diagnostikována u 15–20% těhotných žen při diabetu 1. typu a 10–14% těhotných žen s diabetem 2. typu,“ uvádí nás do problematiky MUDr. Veronika Frisová, Ph.D.

Příznaky aneb Jak ji poznat

Obvykle se projevuje až ve třetím trimestru, ale nelze na to spoléhat, protože se může objevit kdykoli po 20. týdnu těhotenství. Jejími nejčastějšími projevy jsou vysoký krevní tlak, bílkovina v moči, otoky nohou, bolesti hlavy a nevolnost. Vyšším rizikem jejího vzniku trpí mladé prvorodičky, ženy, kde v předchozím těhotenství došlo k preeklampsii, diabetičky, ženy s vícečetným těhotenstvím, po IVF, s vysokým BMI, s autoimunitním onemocněním a dcery matek, které preeklampsii měly.

Do budoucna může pak být ohroženo i samotné dítě. „Dítě matky s preeklampsií má zvýšené riziko hypertenze, nicméně nemá zvýšené riziko obezity, inzulinové rezistence včetně diabetu ani poruchy metabolismu tuků. To mají novorozenci obézních matek a matek s nadměrným přírůstkem hmotnosti v těhotenství,“ varuje lékařka.

MUDr. Daniel Murin na téma: Dítě diabetické matky aneb Příprava je největší výhra

Jako neonatolog jsem připraven nabídnout novorozenému dítěti a jeho rodině individualizovanou péči naplňující jejich potřeby. Provázíme je od ...

Až 4x vyšší riziko pro ženy s diabetem

U diabetiček, ať už žen s cukrovkou 1. a 2. typu, nebo žen s gestačním diabetem (cukrovka vzniklá až v průběhu těhotenství) stoupá riziko rozvoje preeklampsie 2–4x. „Pokud je těhotná žena s diabetem štíhlá, toto riziko je nižší než u obézní diabetičky, stejně jako riziko rozvoje preeklampsie snižuje dobrá kompenzace diabetu. Přesto je u štíhlé kompenzované diabetičky riziko rozvoje preeklampsie stále vyšší než u zdravé štíhlé ženy. Obezita sama o sobě zvyšuje riziko rozvoje preeklampsie i u těhotné ženy nediabetičky,“ vysvětluje MUDr. Frisová.

Riziko je stále vyšší i u žen, které mají vyrovnané glykemie. „Právě hyperglykemie totiž může způsobit poruchu uhnízdění placenty v děloze, její nedostatečné prorůstání děložní stěnou. A právě špatné uhnízdění placenty v děloze zodpovídá za velkou část preeklampsií v těhotenství,“ dodává lékařka.

Důležitá je prevence

U žen s cukrovkou lze určitou měrou vzniku preeklampsie předcházet. Podle lékařky je totiž možné snížit riziko pohybovou aktivitou, úpravou jídelníčku a optimalizací váhy. Každá těhotná žena, nejen diabetička, by měla navíc v těhotenství podstoupit prvotrimestrální screening. Ten se provádí ideálně ve 12. týdnu těhotenství a spočívá v kontrole jak vrozených vad plodu, tak i ve screeningu preeklampsie a růstové restrikce.

„Riziko preeklampsie a růstové restrikce se vypočítává z anamnézy a stavu matky plodu (BMI, rasa, onemocnění – hypertenze, autoimunitní onemocnění, diabetes, počet předchozích těhotenství a jejich komplikace, kouření atd.), z naměřeného krevního tlaku 2x na každé ruce, ultrazvukového vyšetření průtoku krve v děložních tepnách a koncentrace bílkoviny PAPP-A a případně PlGF v krvi těhotné ženy. Pokud je riziko vyšší než 1 : 100 (1 %), je jí doporučeno preventivní užívání kyseliny acetylsalicylové, která snižuje riziko rozvoje tohoto onemocnění na polovinu,“ objasňuje lékařka.

Ženy s diabetem se musí více hlídat

Dle vlastních slov lékařky je u těhotných žen diabetiček zvýšeno riziko nejen preeklampsie, ale obecně riziko všech hypertenzních onemocnění (zvýšení krevního tlaku) a hypoglykemie. Navíc je u nich zvýšeno riziko potratu, úmrtí plodu, vrozených vad a nadměrné velikosti plodu i jeho orgánů. Častější je také ukončení porodu císařským řezem, předčasný porod a u diabetiček s orgánovými komplikacemi riziko zaostávání růstu plodu.

Pozor na nevyrovnané glykemie

Léčený diabetes nemusí dítě v děloze ohrozit vůbec. Problémem jsou ale nevyrovnané glykemie. „Přechodné hyperglykemie u diabetické matky vedou k opakovaným hyperglykemiím plodu, což způsobuje zvětšení Langerhansových ostrůvků β-buněk ve slinivce a zvýšenou tvorbu inzulinu,“ vysvětluje MUDr. Frisová a dodává, že zvýšená hladina inzulinu pak vede ke zvýšenému ukládání tuku, zvýšené hmotnosti plodu a zvětšení jeho orgánů včetně srdce.

„Je-li zvýšený metabolismus, a tím spotřeba kyslíku, kterého je tím nedostatek, vede to zvýšení hladiny erytropoetinu a zvýšené tvorbě červených krvinek. Navíc klesá tvorba tzv. surfaktantu v plicích, které tak opožděně zrají a mají sníženou kapacitu v době porodu.“ 

Těhotenská cukrovka: Co jíst pro utužení zdraví a správný vývoj dítěte?

Už tak mají nastávající maminky spoustu starostí s novou životní rolí, ani těhotenskou cukrovku však není radno podceňovat. Pokud vám byla ...

Při dekompenzovaném diabetu je plod ohrožen:

  • v časné fázi těhotenství vrozenými vadami,
  • v druhé polovině těhotenství makrosomií, tzn. vysokou hmotností a velkou vrstvou podkožního tuku včetně zvětšení orgánů,
  • u diabetiček s komplikacemi diabetu v oblasti ledvin, srdce a očí může být plod ohrožen růstovou restrikcí (zaostáváním růstu), která ho kvůli nedostatečnému zásobení živinami a kyslíkem může ohrožovat na životě a být příčinou předčasného vyvolání porodu.

Při dekompenzovaném diabetu je novorozenec ohrožen:

  • makrosomií a porodními poraněními,
  • metabolickými poruchami po porodu, především hypoglykemií v prvních hodinách života, hypokalcemií (snížená koncentrace vápníku v krvi) a hypomagnezemií (snížená koncentrace hořčíku v krvi) v prvních dnech života,
  • poruchami dýchání, zvětšeným srdcem a jeho zhoršenou funkcí a poruchami krvetvorby.

Inzulin naopak nevadí

Možná vás napadá otázka, zda má na vývoj plodu v děloze vliv aplikace inzulinu a jeho množství. Podle lékařky má aplikace inzulinu ve chvíli, kdy jsou tím udržovány glykemie diabetické matky v normální hladině, spíše pozitivní efekt. Zabraňuje tak hyperglykemii, a tím i velké velikosti plodu a jeho dalším komplikacím po porodu.

„Hypoglykemii a nadměrnou velikost mají především novorozenci diabetiček s nekompenzovaným diabetem kvůli zvýšené tvorbě inzulinu jejich Langerhansovými ostrůvky. K jejich zvětšení dochází kvůli hyperglykemiím u diabetické matky se špatně kompenzovaným diabetem. U dobře kompenzovaných diabetiček a nediabetiček k tomu proto nedochází, pokud nemají gestační diabetes,“ uzavírá MUDr. Veronika Frisová.


Kdo je MUDr. Veronika Frisová, Ph.D.?  Je zakladatelkou a vedoucí lékařkou centra Profema. Po dostudování 1. LF UK v Praze začala pracovat jako konsiliární lékař ÚPMD Podolí, kde v roce 2002 složila atestaci v oboru gynekologie a porodnictví. V roce 2004 absolvovala stáž ve Fetal Medicine Foundation v Londýně, kde získala v letech 2004 až 2007 rozsáhlé zkušenosti se screeningem, diagnostikou a řešením vrozených vad plodu. Byl jí díky tomu jako jediné v České republice udělen mezinárodně uznávaný certifikát Diploma in Fetal Medicine, stejně jako všechny typy FMF certifikátů na vyšetření plodu v těhotenství.

Po návratu do České republiky se stala členkou týmu pracujícího na výzkumném záměru Kliniky zobrazovacích metod ve Fakultní nemocnici Motol a začala se kromě ultrazvuku věnovat diagnostice vrozených vad plodu magnetickou rezonancí. Paní doktorka pravidelně školí lékaře v rámci českých i zahraničních kurzů a podílí se také na řadě zahraničních a domácích publikací.


Zdroj: časopis DIAstyl, autorizovaný text užitý v původním znění a se souhlasem autorky MUDr. Veroniky Frisové, Ph.D.

7483

Diskuze k článku