První diabetik na světě: V Egyptě testovali cukrovku pomocí mravenců, název vznikl v Řecku

První diabetik na světě: V Egyptě testovali cukrovku pomocí mravenců, název vznikl v Řecku
Kde byste hledali prvního diabetika? Zdroj: Freepik

Co bylo dřív, slepice, nebo vejce? A diabetik, nebo cukrovka? Kdybychom chtěli zapátrat v dávné historii medicíny, musíme se vrátit do starého Egypta, kde si vůbec poprvé tamější lékaři začali všímat toho, že mravenci jsou přitahovaní močí diabetiků. Hledali důvod. Velkou roli však hrála i Čína. Co tamní vědci zjistili?

Už po tisíce let lékaři, odborníci a zkušení vědci zkoumají a pečlivě dokumentují stav, kterému moderní medicína říká diabetes. Ačkoliv máme za sebou několik fascinujících průlomů v léčbě cukrovky a mnoho významných vědeckých mozků hrálo roli při poznávání tohoto onemocnění, kde byl vlastně jeho počátek? A kdo je považován za prvního diabetika na světě?

Lidé se stydí za migrénu, společnost se jim posmívá. Ukázal to nový průzkum pacientské organizace

„Zdraví lidé si neumí představit, čím člověk s migrénou prochází. Co považujeme za obzvlášť alarmující, je to, že pacienti i v době nejsilnějšího ...

Cukr v moči prozradili už ve starém Egyptě mravenci

Pro první záchvěvy znalostí diabetu se musíme přenést až do severní Afriky, konkrétně do roku 1552 př. n. l. Právě tam totiž egyptský lékař Hesy-R zdokumentoval na papyrusové svitky časté močení, jež označoval za příznak nepojmenované nemoci, která způsobuje vyhublost a žízeň. Zajímavé však je, že diabetes popisoval jako nemoc, která požírá maso a kosti, a ty se pak ztrácejí do moči. V této době si i staroegyptští léčitelé všimli, že mravenci jsou záhadně přitahováni močí právě toho, kdo nemocí trpí. Tím poté přítomnost nemoci močí testovali. Stavu říkali madhumeha, což znamená medová moč.

Nové pojmenování nemoci

O tisíc let později, zhruba 500 př. n. l., se přesouváme do jižní Evropy. Řecký lékař Arateus z Cappadochie, který svým učením navazoval na Hippokrata, nazývá onemocnění diabetem. Název pochází z řeckého diabainó, což v překladu znamená „procházet si něčím“. Odhaduje se, že mohl vycházet i z druhého významu pro toto řecké slovo, a to sifon. Nejspíš narážel na časté močení a přirovnával ho k situaci, kdy protéká voda sifonem.

A jak Arateus cukrovku popisoval? Jako velmi vzácnou, leč drastickou chorobu, která je doprovázená neuhasitelnou žízní, láká pro svou sladkost hejna vos, chřadne u ní tělo, a nakonec nemocný zemře. Pro Aratea bylo léčbou omezení jídla. Nemocný měl jíst jen tolik, aby nevyhladověl.

Pokud zůstaneme ještě v Evropě, dostaneme se k římskému lékaři jménem Claudius Galén, který zhruba v roce 129 př. n. l. ve svém spisu Corpus Galenic popisuje novou léčbu diabetu, jako je dostatek tělesného pohybu, sportovní aktivity nebo hydroterapie.

Neprávem opomíjený německý lékař Joseph von Mering: Zvědavost ho dovedla k zásadnímu objevu pro léčbu diabetu

Podívejte se, jakým zásadním způsobem může lidská zvědavost změnit dějiny! Co se stane, když lékaři v 19. století nedá spát onen orgán ve tvaru ...

Obezitu a cukrovku poprvé spojila Čína

Rozvoj diabetu byl poté sice velmi zajímavý, leč pomalý. Starověk žádné nové zásadní poznatky o cukrovce nepřinesl, kdežto ve středověku, konkrétně v roce 570 př. n. l., Čína poprvé vyslovila myšlenku, že cukrovka může být způsobena i obezitou. Tento faktor ostatně představuje zvýšené riziko vzniku diabetu II. typu i dnes.

Jedním z nejvýznamnějších lékařů byl také arabský doktor Ib Síná, zvaný Avicena, který shrnul dosavadní poznatky o diabetu do „Kánonu lékařství“.

Gestační diabetes: Jaká je prevence jeho vzniku a co pomůže k psychické pohodě?

Těhotenská cukrovka neznamená, že se u vás musí okamžitě objevit všechny komplikace, které existují. Pečujte o svůj psychický stav a dostatečně ...

První pacient? Někde v dáli, v historii…

V Číně a Indii (v pátém století našeho letopočtu) začali rozlišovat mezi dvěma typy diabetu. Už tehdy věděli, že diabetes II. typu je častější u obézních a bohatých lidí. Tato myšlenka vycházela z předpokladu, že právě bohatí mají více jídla než ti chudí. Zajímavostí je, že rizikové faktory pro vznik tohoto typu se až dodnes nezměnily. Ve středověku lidé věřili, že je cukrovka onemocněním ledvin. Později to bylo vyloučeno, přispěl k tomu například Matthew Dobson.

Dalším významným datem je leden 1922. Tehdy čtrnáctiletý Leonard Thompson byl prvním diabetikem, který dostal injekci inzulínu. Žil poté dalších třináct let, zemřel na zápal plic. Kdybychom tedy hledali vůbec prvního diabetika na celém světe, asi bychom se schůdného výsledku nedopátrali. Faktem však je, že cukrovka je stará jako lidstvo samo. Můžeme jen zkoumat, kdy ji tehdejší lékaři začali vnímat jako zdravotní komplikaci a věnovali jí svou pozornost. Trvalo celá staletí, než byl identifikován diabetes tak, jak ho známe my. Celkem spolehlivě však víme, jak postupoval výzkum cukrovky jako chronického onemocnění. Vůbec první diabetici tak zůstávali po mnoho let nediagnostikovaní. To vedlo pravděpodobně k mnohačetným úmrtím.

Zdroj: redakce, everydayhealth.com, news-medical.net

4537

Diskuze k článku