Proplacení léků vyzvednutých na eRecept na zahraniční dovolené v Chorvatsku

Proplacení léků vyzvednutých na eRecept na zahraniční dovolené v Chorvatsku
Jak na vyzvednutí receptu v zahraničí? Zdroj: Freepik

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zveřejnil v těchto dnech informaci o možnosti využití českého eReceptu nově také ve vybraných lékárnách v Chorvatsku. Pokud se český občan do takové situace dostane, může po návratu z dovolené požádat o refundaci vynaložených nákladů na léčivé přípravky svoji zdravotní pojišťovnu.

Pokud si pojištěnec na základě „českého“ eReceptu vyzvedne daný léčivý přípravek v jiném členském státě EU, na místě ho zaplatí sám. Následně u své zdravotní pojišťovny podá žádost o náhradu nákladů, které zaplatil v zahraničí. K žádosti pojištěnec musí doložit kopii lékařského předpisu, případně jiný doklad, ze kterého bude patrné, že byl příslušný léčivý přípravek předepsán, a doklad o zaplacení, ze kterého je patrná úhrada předepsaného léčivého přípravku pojištěncem.

V případě, že pojištěnec splní všechny stanovené podmínky, je mu přiznána náhrada nákladů – ovšem maximálně do té výše, kterou by zdravotní pojišťovny hradily za lék v České republice (tzn. do výše českých „cen“).

Červenec je měsíc Zemské Kozy a přináší prosperitu, říká Jaroslav Vydržel

Červenec již tradičně patří pod vládu znamení Wei, jehož zvířecím regentem je Koza. V některých knihách nebo informacích na internetu najdete ...

Výše náhrady nemusí plně pokrýt výdaje

Náhrada nákladů automaticky neznamená přepočet uhrazené částky v zahraniční měně na české koruny a garanci náhrady nákladů v plné a pojištěncem uhrazené výši. Ceny léčivých přípravků mohou být v každém státě rozdílné, a to dle závislosti na právních předpisech daného státu. To znamená, že výše poskytnuté náhrady se proto může lišit oproti ceně, kterou pojištěnec za léčivé přípravky v zahraničí skutečně zaplatil.

Za jak dlouho mi budou peníze proplaceny?

O žádostech o náhradu nákladů je rozhodováno ve správním řízení (v souladu se správním řádem – zákon č. 500/2004 Sb.). Žádosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení. Pokud se jedná o zvlášť složitý případ, je lhůta do 60 dnů. Pojištěnec se může odvolat do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí.

Srdce chraňte pomocí stravy: Jídlo jako prevence vzniku kardiovaskulárních chorob

Potíže kardiovaskulárního systému představují celosvětově hlavní příčinu nastalých úmrtí. Mezi mnoha rizikovými faktory, jež vedou k potížím se ...

Můžu si léky vyzvednout kdekoli v zahraničí?

Vyzvednout léčivý přípravek na lékařský předpis vydaný v ČR v jiném členském státě EU je možné v případě, jestliže tento lékařský předpis splňuje náležitosti tzv. přeshraničního předpisu. V případě, že lékař vystaví elektronický předpis, nemusí být v jiném členském státě EU uznáván a může být vyžadována jeho papírová forma.

Podmínky a možnosti výdeje léčivého přípravku v lékárně, stejně jako výše úhrady, se řídí právními předpisy daného členského státu EU. I v těchto případech je možné po návratu požádat zdravotní pojišťovnu o refundaci nákladů, opět platí nutnost splnění všech stanovených podmínek a doložení potřebných dokladů.

Zdroj: VZP

714

Diskuze k článku