Projekt PREDIA pro sourozence či děti diabetiků 1. typu

Projekt PREDIA pro sourozence či děti diabetiků 1. typu

Program PREDIA je grantový projekt pražské Fakultní nemocnice v Motole spojený s predikací diabetu 1. typu. Jelikož jsou nejbližší příbuzní již diagnostikovaných pacientů s diabetem 1. typu vystaveni vyššímu riziku vzniku této choroby, zaměřuje se tento program právě na prvostupňové příbuzné pacientů s diabetem diagnostikovaným již v dětství.

To znamená, že je tento program určen pro děti mladší 18 let, jejichž sourozenec nebo rodič v dětství cukrovkou 1. typu onemocněl. Součástí programu je vyšetření autoprotilátek, jejichž existence v organismu vypovídá o střednědobém riziku rozvoje cukrovky 1. typu. V případě skutečného onemocnění cukrovkou u příbuzných diabetiků je výhodou, že se na tuto nemoc přijde včas a lze tak zabránit tomu, že dítě při záchytu cukrovky skončí v těžkém klinickém stavu. Navíc se díky včasnému odhalení nemoci daří lépe navodit remisi, kdy je potřeba inzulínu nižší a celkově je cukrovka stabilnější a také tato remise většinou trvá déle. V neposlední řadě přináší zařazení dítěte do programu pozitivní psychologický efekt pro rodiče, kteří získají pocit jistoty týkající se pravidelné kontroly zdravotního stavu jejich potomků. Navíc děti z programu mají také možnost být zařazeny právě do výzkumu, který má vést ke zlepšení diagnostiky časných stádií vzniku diabetu 1. typu a imunointervenčních postupů. Vedoucí projektu je paní MUDr. Stanislava Koloušková, CSc. Více se o bezplatném programu PREDIA můžete dozvědět na webových stránkách www. predia.cz.

 

 

192

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný