Proč věnovat pozornost správnému užívání léků?

Každý z nás potřebuje čas od času k léčení nějakého svého neduhu léky, které přijímáme ústy, tedy tabletami, kapslemi, kapkami apod. Mnozí z nás užívají léky pravidelně. Průzkumy mezi pacienty bylo zjištěno, že jen 20 - 30 % z nich užívá léky správným způsobem.

Proč věnovat pozornost správnému užívání léků?

Pravidelně užívá léky také nezanedbatelná skupina diabetiků, kteří jsou léčeni diabetickou dietou a léky k regulaci hladiny cukru v krvi podávanými ústy, jak říkají lékaři perorálními antidiabetiky, tzv. PAD. Jedná se většinou o diabetiky 2. typu. V tomto článku se budeme věnovat nejen lékům, které slouží k léčbě cukrovky, ale lékům, které užíváme ústy obecně.

Co udělat před začátkem léčby?

Pečlivě si zapamatujte nebo zapište pokyny lékaře, jak lék správně užívat. Lékárník při výdeji léku, pokyny lékaře obvykle zopakuje, případně dávkování léku přepíše na krabičku. Přečtěte si příbalový leták určený pro pacienty. Pokud se objeví nějaké nezvyklé obtíže v souvislosti s užíváním léku, informujte ošetřujícího lékaře, který lék naordinoval.

Jak léky správně uchovávat?

1. Doba použitelnosti

Na krabičce nebo na blistru, lahvičce či jiném obalu léku najdeme dobu použitelnosti a datum expirace (datum, do kterého je bezpečné lék užívat). Datum expirace pravidelně kontrolujeme. Léky, jejichž použitelnost již vypršela, doneseme do lékárny k likvidaci. Je nebezpečné prošlé léky užívat. Některé účinné látky se mohou rozkládat po určité době na toxické produkty.

2. Správné podmínky skladování

V zájmu co nejlepší účinnosti používaného léku je nutné zachovávat podmínky skladování. Léky uchováváme v temnu, při teplotách do 25 °C. Některé druhy léků vyžadují uchovávání v chladničce.

3. Originální obaly

Léky uchováváme v originálních obalech, jednak kvůli informacím uvedeným na obalu a rovněž kvůli jednoznačné identifi kaci přípravku. Někdy také proto, aby byla zachována podmínka uchovávat přípravky v temnu.

4. Příbalový leták

Vždy si ho ponecháme. Obsahuje potřebné informace o přesném složení přípravku, o způsobu správného užívání léku, o jeho skladování, o výskytu možných nežádoucích účinků, případných interakcí s jinými léky, bylinami či doplňky výživy.

5. Správné dávkování

Dávkování je třeba dodržovat podle návodu ošetřujícího lékaře, co do množství přípravku, načasování dávky, jejího vztahu k příjmu potravy a dalších podmínek pro co nejlepší vstřebávání léčivé látky.

6. Seznam léků

Je velmi užitečné a v některých případech nezbytné napsat přesný seznam užívaných léků a jejich dávkování. Tento soupis uložíme ke kartičce zdravotní pojišťovny a předložíme jej při každé návštěvě u lékaře.

Kdy léky správně užívat?

Pro maximální účinek většiny užívaných léků je nejvhodnější užívat je půl hodiny před jídlem a nejméně dvě hodiny po jídle, tedy nalačno. Pokud není možné interval lék – jídlo dodržet, volíme raději interval delší než kratší. Jedinou výjimkou jsou kapky, kde je možné interval zkrátit. Léky, které blokují vstřebávání živin z trávicího traktu se užívají s jídlem, například akarióza – blokuje vstřebávání sacharidů, nebo orlistat, který omezuje vstřebávání tuků. Naopak léky, které dráždí zažívací trakt se užívají s jídlem či po jídle, například metformin, gliptiny, antibiotika, léky proti bolesti.

Jakým způsobem léky užívat?

Každý lék v tabletách, dražé, nebo tobolkách je třeba dostatečně zapít alespoň 2 dl vody. Některé lékové formy vyžadují rozpuštění v ústech. Léky není vhodné zapíjet kávou, čajem, kolovými nápoji ani mlékem, aby nedošlo k nepříznivému ovlivnění množství vstřebaného léčiva. Některé léky se nesmí užívat spolu, proto je velmi důležité podrobně informovat lékaře o všech užívaných lécích, doplňcích výživy, včetně vitaminů, minerálů či bylin. U mnohých přípravků existují specifi cká doporučení pro jejich užívání, například tablety obsahující systémy k zajištění protrahovaného, pozvolného uvolňování účinné látky (matrice) k zajištění její stabilní hladiny v průběhu celého dne se nesmějí lámat a drtit. Účinná látka by se v tomto případě uvolnila naráz a mohla by působit toxicky.

Text: MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková, Ph.D.

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný