Proč jsou domorodí Američané náchylnější k rozvoji cukrovky?

Proč jsou domorodí Američané náchylnější k rozvoji cukrovky?
Domorodí Američané se snaží uchovat v lidech vzpomínky na jejich kulturu v rámci akcí. Zdroj: Shutterstock

Domorodí Američané jsou hovorově známí v našich končinách spíš jako indiáni. Z laického pohledu by leckdo řekl, že tito lidé přeci nemohou onemocnět cukrovkou. Vždyť žijí v souladu s přírodou. Jenže opak je pravdou. Původní obyvatelé Ameriky jsou ohroženi rozvojem diabetu mnohonásobně více. Vysvětleme si, proč tomu tak vlastně je.

Diabetes mellitus byl zhruba do poloviny dvacátého století mezi indiány poměrně vzácný. Avšak zvrat přišel kolem období druhé světové války, kdy se cukrovka II. typu stala jedním z nejčastějších vážných onemocnění u indiánských kmenů.

V roce 1987 bylo v USA diagnostikováno minimálně 72 000 diabetiků II. typu v řadách domorodých Američanů.

Rizikové faktory pro rozvoj diabetu u indiánů

americké knize Changing Numbers, Changing Needs: American Indian Demography and Public Health (Změna čísel, změna potřeb: Demografie amerických indiánů a veřejné zdraví) je pojednáváno o diabetu a jeho vzniku u domorodých Američanů. Autoři se zaobírají zejména indiánským kmenem Pima, díky němuž je možné vydedukovat předpokládané faktory, které cukrovku u indiánů mohou způsobovat. Jsou to následující:

  • Genetické dispozice: indiáni mají dle provedených studií cukrovku v genech. Konkrétně u kmene Pima je vázaná na chromozomy způsobující inzulínovou rezistenci. Větší riziko vzniku diabetu II. typu pak mají spíše děti mladších rodičů/diabetiků.
  • Obezita: ač by se mohlo zdát, že domorodí Američané budou štíhlí a fit, mají naopak vyšší výskyt obezity v porovnání s běžnou populací v USA. Proč tomu tak je, zatím nikdo nezjistil. Má se však za to, že jistou roli hraje obměna zvyklostí během stravování. Pro srovnání – před mnoha lety strava indiánů obsahovala spíš více vlákniny a méně tuku. Následně ale došlo k dramatickému nárůstu tuků v jídelníčku.
  • Nedostatek fyzické aktivity: původní obyvatelé Ameriky žili velmi aktivně. Pohyb jim zajišťoval lov, sbírání bobulí, bylin nebo zemědělská činnost. S postupem času však indiáni začali od této činnosti upouštět – neboť moderní svět byl na dosah a s ním i vše, co potřebují.

Věděli jste, že domorodí Američané mají až 2x vyšší riziko rozvoje cukrovky? A že u dvou ze tří indiánů je příčinou selhávání ledvin právě diabetes?

děti

Děti domorodých obyvatel Ameriky | zdroj: Shutterstock

Jak je to s indiány v USA dnes?

Pokud byste se dnes vydali za indiány do Spojených států amerických, rozhodně nečekejte výjev jako z „májovek“ v čele s Vinnetouem. Mnoho domorodých Američanů již v indiánských rezervacích nežije. Až 78 % z nich žije v Kalifornii, Arizoně, nebo v Oklahomě. Mnozí se však přestěhovali zejména na vesnice, nebo do malých měst. I přesto, že indiánů je vzhledem k rozloze USA v podstatě malé množství (asi 3 % z celkového počtu amerických obyvatel), snaží se tito lidé uchovat vzpomínku na své předky. Lidem tak prodávají například ručně vyrobené indiánské šperky, které mají rozhodně duši, nebo se účastní kulturních akcí.

Předkové dnešních domorodých Američanů dorazili na území USA před více než 15 tisíci lety. Kolem roku 1492 však došlo k značnému poklesu indiánů kvůli kolonizaci Ameriky, nemocem, válkám, etnickým čistkám a zotročování.

Původní obyvatele Ameriky čeká dlouhá cesta k tomu, aby většina z nich pocítila jakýsi dotyk blahobytu moderní doby. Ekonomicky zajištěných je totiž pouze 10 % domorodých Američanů. Mnoho indiánů tak bojuje nejen s již zmíněnou cukrovkou, ale například i s nezaměstnaností a nízkým životním standardem.

Zdroj: Ncbi.nlm.nih, Cdc, En.wikipedia, Americkecentrum

4232

Diskuze k článku