Problémy s močovým měchýřem trápí diabetiky častěji. Cukrovka ale nemusí být hlavní příčinou

Problémy s močovým měchýřem trápí diabetiky častěji. Cukrovka ale nemusí být hlavní příčinou
Zažívací potíže související s diabetem II. typu mohou kromě pálení žáhy zahrnovat i diabetickou gastroparézu, enteropatii i běžné potíže, jako je průjem, zácpa a nadýmání Zdroj: stefamerpik/Freepik

U více než poloviny pacientů s diabetem se setkáváme s poruchou funkce močového měchýře. Škála možných obtíží je široká. Nejčastěji diabetiky k urologovi přivádí časté nucení na močení, mnohdy spojené až s úniky moči a noční močení. Opačným problémem jsou pak potíže s vyprazdňováním močového měchýře, jindy až zástava močení. Podívejte se s námi na to, proč jsou právě diabetici častěji ohroženi infekcemi močových cest.

K poruchám funkce močového měchýře vede u diabetiků poškození nervového zásobení (tzv. diabetická neuropatie). Současně také dochází k porušení výstelky a svaloviny močového měchýře. Cukrovka však nemusí být hlavní příčinou vzniku potíží, které diabetiky do ordinace urologa přivádějí. Velmi často se zejména u diabetiků II. typu setkáváme s dalšími onemocněními, která mohou funkci měchýře také negativně ovlivňovat.

Vitamin A: Na imunitu, kožní potíže i jako prevence diabetické retinopatie

Historie výzkumu vitaminu A sahá až do starověku, kdy se tehdejší mastičkáři pokoušeli léčit noční slepotu býčími játry. Chemickou strukturu ...

Dráždivý močový měchýř, urgentní inkontinence

Počáteční stádia diabetu bývají spojena s častým močením. Při zvýšené hladině cukru v krvi je glukóza ledvinami více filtrována do moči, strhává s sebou vodu a tím způsobuje vylučování velkých objemů moči. Při dlouhotrvající hyperglykémii navíc dochází ke změnám výstelky i svaloviny močového měchýře a k porušení jeho cévně nervového zásobení. To vede ke vzniku dráždivého, neboli hyperaktivního, močového měchýře.

Příznaky zahrnují urgence až urgentní inkontinenci, tedy pocit náhlého silného nucení na močení, který je obtížné oddálit a může skončit i nechtěným únikem moči. Nemocný mnohdy není schopen včas doběhnout na toaletu.

Optimální je předcházet vzniku komplikací spojených s diabetem. Důležitá je zejména správná kompenzace diabetu, cvičení a správná dieta. Při snížení hladiny glukózy v krvi klesá i její vylučování ledvinami do moči. Kromě úzké kompenzace diabetu pomůže zmírnit urgence a úniky moči omezení alkoholických a kofeinových nápojů, dále snížení nadměrného přísunu silně kořeněných jídel. Ve farmakologické léčbě se uplatňují nejrůznější léky, které pomáhají snížit dráždivost močového měchýře.

Můj příběh: Rodiče mi zakazují svatbu, protože můj snoubenec má cukrovku

Seznámili jsme se v práci. Petr nastoupil do naší firmy jako nový obchoďák. Já mám na starosti všechno kolem služebních cest, takže jsme občas ...

Stresová inkontinence

Pro stresovou inkontinenci je naopak typické, že k únikům moči dochází při zvýšení nitrobřišního tlaku na měchýř, tedy například při kašli, smíchu, cvičení nebo zvedání těžkého předmětu. Ke stresové inkontinenci dochází při oslabení pánevního dna – je častá po určitých typech operačních výkonů, po opakovaných porodech a nezřídka je spojena s obezitou.

V léčbě se uplatňuje posilování svalů pánevního dna a snížení tělesné hmotnosti. V některých případech je úniky moči možné řešit operativně.

Noční močení

Mezi velmi časté problémy diabetiků patří noční močení (nykturie) při dráždivém močovém měchýři. Na nykturii se velmi často podílí další současně probíhající onemocnění zejména srdce a cév a současné užívání některých léků, především léků na odvodnění. Režimová opatření mohou snížit četnost epizod obtěžujícího nočního močení. Před spaním je doporučeno zcela se vyhnout konzumaci alkoholu a kofeinových nápojů (kávy, černého čaje) a snížit přísun tekutin. Pomohou rovněž medikamenty používané ke zmírnění dráždivosti měchýře.

Onemocnění štítné žlázy u dospívajících diabetiků obvykle nebývá spojeno s žádnými příznaky

Autoimunitní (chronická lymfocytární, Hashimotova) tyreoiditida se vyskytuje nejčastější v období dospívání, s klesajícím věkem se počet ...

Porucha vyprazdňování močového měchýře

Pro pozdní stádium dysfunkce močového měchýře je typické snížení až ztráta jeho citlivosti. To může vést k poruchám jeho vyprazdňování a projevuje se nejčastěji oslabováním proudu moči a nutností tlačení na močení. Neschopnost měchýř zcela vyprázdnit způsobuje nárůst objemu zbytkové moči, což je rizikový faktor pro vznik infekcí močových cest. Můžeme se setkat až s paradoxní ischurií, kdy při přeplněném měchýři moč samovolně odtéká. Toto pozdní stádium bývá většinou nevratné.

Při porušené schopnosti vyprazdňování měchýře je možné v počátečních stádiích vyzkoušet léky, jindy je nezbytné zavedení cévky do močového měchýře. Při nedostatečném efektu léků je někdy nutné cévku ponechat natrvalo. V některých případech lze zvážit nácvik autokatetrizace, tedy pravidelného vyprazdňování měchýře pomocí jednorázové cévky.

Infekce močových cest

Diabetici jsou mnohem častěji ohroženi infekčními komplikacemi, včetně infekcí močových cest. Mezi nejdůležitější příčiny rozvoje infekcí patří nedostatečné vyprazdňování močového měchýře, změny imunitní odpovědi a přítomnost glukózy v moči. V prevenci infekcí je důležitá především správná léčba a dobrá kompenzace diabetu. Obecná doporučení prevence uroinfekcí zahrnují dostatečný pitný režim a zamezení prochladnutí. V případě opakovaných infekcí močových cest je urologické vyšetření nutností.

V některých případech může lékař může doporučit dlouhodobé podávání podprahových dávek antibiotik či imunomodulační léčbu. Sem řadíme bakteriální lyzáty zvyšující odolnost proti nejčastějším původcům uroinfekcí, dále autovakcíny a výplachy měchýře kyselinou hyaluronovou. Příznivý efekt v prevenci opakovaných zánětů mají také podpůrné preparáty jako brusinky či probiotika.

Zdroj: časopis DIAstyl,

autorizovaný text použitý v původním znění se souhlasem autorky MUDr. Marcely Čechové

10289

Diskuze k článku