Příznaky diabetu

Příznaky diabetu

Jak včas odhalit cukrovku? Podívejte se na nejtypičtější příznaky jednotlivých typů diabetu. Je však třeba vědět, že zhruba polovina diabetiků 2. typu žádné varovné příznaky nepocítí a cukrovka tak zůstane nerozpoznaná a neléčená, nebo se odhalí náhodně při krevních testech.

Diabetes 1. typu

je autoimunitní onemocnění (organismus vytváří protilátky pro vlastním B buňkám), jeho prevenci v klasickém smyslu ještě neumíme. Za toto onemocnění diabetik nemůže. Může se objevit prakticky v jakémkoliv věku, ale vrchol jeho výskytu je jednoznačně v průběhu dětství a dospívání. Od získání nemoci je pacient odkázaný doživotně si píchat inzulín. Příznaky se objevují většinou náhle a obtíže mohou mít velmi prudký nástup. Mezi typické příznaky patří:

 • náhlý váhový úbytek bez snahy o hubnutí
 • častá velká žízeň
 • časté močení
 • velký hlad až extrémní
 • může se vyskytnout i psychická zmatenost

Projevit se mohou také akutní stavy, například hyperglykemické ketoacidotické koma. Při něm nastupuje kromě žízně a častého močení také nevolnost, zvracení a bolesti břicha. Pokud se nepodchytí včas, objevuje se zápach acetonu z dechu, namáhavé dýchání a může dojít ke ztrátě vědomí.

Specifické typy diabetu

LADA – latentní diabetes vznikající v dospělosti, který se zpočátku jeví jako diabetes 2. typu, ale postupně se vyvíjí absolutní deficit inzulínu. Je třeba zahájit léčbu inzulínem, protože tím chráníme zbývající B buňky

Diabetes 2. typu

je typickým civilizačním onemocněním. Pro vznik jsou typické dědičné predispozice. Avšak podmínky ve kterých se toto dědičné onemocnění objeví se projevují jako získané. Nejvýznamnějšími získanými dispozicemi je obezita a sedavý způsob života. Vyskytuje se většinou u dospělých a nejčastěji propuká po třicátém roce života. Není ale výjimkou ani u dětí. Protože jedním z jeho rizikových faktorů je nadváha až obezita, jedná se hlavně o děti i dospělé s touto zdravotní komplikací. Jeho příznaky jsou mírnější a podobné jako u diabetu prvního typu:

 • časté močení – může vést k dehydrataci
 • velká žízeň
 • velký hlad
 • zvýšená únava, malátnost
 • hubnutí, ale vzhledem k hladu je možné i přibývání na váze
 • rozmazané vidění – sítnice oka je velmi citlivá na změny hladiny cukru v krvi
 • brnění nebo pálení v dolních končetinách
 • zhoršené hojení ran
 • infekce močových cest nebo kožní infekce
 • změna nálady

 

Specifické typy diabetu

MODY – poměrně vzácná forma cukrovky. Jedná se o genetické defekty funkce B buněk. Buňky pracují nepřesně nebo nedokonale, protože je porušen jeden z důležitých genů pro jejich funkci. Tento typ se dědí z generaci na generaci. Vyskytuje se u jednoho nebo několika sourozenců, u jednoho z jejich rodičů nebo prarodičů. Nosičství vlohy lze zjistit genetickým vyšetřením.

 

U diabetu 2. typu je však zhruba polovina pacientů asymptomatických. Nevykazují žádné příznaky a nemoc se odhalí víceméně náhodně, pouze na základě měření glukózy v krvi. Toto je však největší hrozba diabetu – neléčená, dlouhodobě zvýšená hladina krevní glukózy přispívá k rychlému rozvoji pozdních komplikací. V případě jakýchkoli pochybností se nechte otestovat.

 

Jak se potvrzuje diagnóza diabetu?

Diagnóza se potvrzuje třemi způsoby:

 • příznaky diabetu a hodnota krevního cukru kdykoliv během dne větší nebo roven 11 mmol/l bez ohledu na čas od posledního přijmu potravy
 • hladina cukru v krvi nalačno větší nebo roven 7 mmol/l
 • hladina cukru v krvi v 2. hodině po zátěžovém testu s glukózou je větší nebo roven 11,1 mmo/l

Jedno vyšetření je nedostatečné. Každá možnost musí být potvrzena opakovaným vyšetřením v různých dnech kterýmkoliv výše uvedeným způsobem.

4571

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku