Preventivní prohlídky řešte už v mladém věku. Zvýšené kardiovaskulární riziko přichází už po třicítce

Preventivní prohlídky řešte už v mladém věku. Zvýšené kardiovaskulární riziko přichází už po třicítce
Kardiovaskulární onemocnění představují pro diabetiky velké riziko Zdroj: Freepik

Srdeční choroby patří zejména ve vyspělých zemích mezi nejčastější příčiny smrti. Ze všech úmrtí připadá asi 32 % právě na onemocnění srdce a cév. K nejrozšířenějším příčinám se řadí vysoký krevní tlak a dyslipidémie. Pokud však dodržíme zásady zdravého životního stylu a pravidelně absolvujeme preventivní prohlídky, lze riziko onemocnění srdce a cév výrazně snížit.

Neodkládejte návštěvu svého lékaře, pokud je vám 30 a více

„Důležitou roli v předcházení kardiovaskulárním onemocněním mají preventivní lékařské prohlídky. Během nich je věnována zvláštní pozornost rizikovým faktorům, které v danou chvíli způsobují jen malé potíže, případně si pacient nemusí být žádných potíží ani vědom. Pokud jsou tyto rizikové faktory identifikovány a léčeny včas, lze riziko komplikací významně snížit,“ říká MUDr. Jaromír Ožana, interní lékař z Fakultní nemocnice v Olomouci a dodává: „Ideální je tyto prohlídky absolvovat ihned po dovršení 30 let. Schéma prohlídek hrazených z veřejného zdravotního pojištění je totiž dobře nastavené a zaleží jen na tom, jak o své zdraví chceme pečovat. Nemoci srdce a cév jsou jednou z nejčastějších příčin úmrtí, prevence již ve středním věku se tedy jednoznačně vyplatí.“

Preventivní prohlídka je prvním krokem ke snížení budoucích rizik

Nejpozději při dovršení 19 let se musí každý zaregistrovat u praktického lékaře pro dospělé. Zdravotní pojišťovny plně hradí preventivní prohlídku u praktického lékaře jednou za 2 roky. Měl by ji absolvovat každý člověk, i když nemá vůbec žádné zdravotní problémy.

Preventivní prohlídka je celkovým vyšetřením a její součástí je vždy doplnění pacientovy anamnézy. U rodinné anamnézy je zvláštní důraz kladen právě i na výskyt kardiovaskulárních onemocnění, poruchy metabolismu tuků, hypertenze či diabetu.

„Součástí preventivní prohlídky je rovněž kontrola a zhodnocení výsledků předepsaných preventivních vyšetření. Jedná se zejména o vyšetření EKG, laboratorní vyšetření koncentrace cholesterolu a triacylglycerolů v krvi a vyšetření glykémie,“ říká MUDr. Jaromír Ožana a dodává: „Věk, kdy se pacientovi jednotlivá vyšetření provádějí, je určen harmonogramem péče pro jednotlivé věkové skupiny. Zvýšené kardiovaskulární riziko přichází u mužů už od 35 let.“

Vysoký tlak sice nebolí, ale potichu ničí zdraví. Pro diabetiky jsou hodnoty zásadní

Obě onemocnění se často vyskytují společně. A protože ani jedno z těchto onemocnění nebolí, často zůstanou dlouho nepovšimnuta. Hypertenze a ...

Jaké prohlídky hradí stát?

Vyšetření koncentrace celkového cholesterolu a tukových látek v krvi se povinně provádí při první všeobecné preventivní prohlídce a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech. Každé 2 roky je pak hrazena preventivní prohlídka u praktického lékaře, kdy podle možných příznaků lékař provede další vyšetření. Navíc ve 40 letech a dále každé čtyři roky je předepsáno vyšetření EKG. Vyšetření glykémie se provádí při první všeobecné preventivní prohlídce a dále ve 30 letech a od 40 let ve dvouletých intervalech.

Z deníku diabetika: Kvůli cukrovce se bojím cestovat. Letos pošlu rodinu na dovolenou k moři samotnou

Pobyt u moře miluji, ale letos se ho vzdám „Víte, dovolená bez moře pro mě nikdy nebyla dovolená. Nikde jinde si neodpočinu tak jako na pláži. ...

Proč je prevence tak důležitá?

„Například u neléčené hypertenze se riziko přímo úměrně zvyšuje s hodnotami krevního tlaku nad 130/85 mmHg. Diabetes, tedy zvýšená hladina krevního cukru, zvyšuje nebezpečí zúžení cév oproti nediabetikům 4–6krát. Právě během preventivních prohlídek je věnována zvláštní pozornost rizikovým faktorům, které pacient v dané chvíli ani nepociťuje, jako jsou vysoký krevní tlak, zvýšené hladiny lipidů v krvi nebo začínající cukrovka. Pokud jsou tyto rizikové faktory identifikovány a léčeny včas, lze riziko kardiovaskulárních komplikací významně snížit,“ dodává MUDr. Jaromír Ožana, interní lékař spolupracující na projektu Srdce v hlavě.

Zdroj: redakce, srdcevhlave.cz, MUDr. Jaromír Ožana

854

Diskuze k článku