Představujeme: Klub mladých diabetiků

Hlavním cílem Klubu mladých diabetiků je umožnit dětem s diabetem vzájemné setkávání na zajímavých akcích. Děti tak mají možnost najít si kamarády mezi ostatními diabetiky, pobavit se i prohloubit své znalosti o léčbě.

Představujeme: Klub mladých diabetiků

Klub mladých diabetiků, z.s., je spolkem, který byl oficiálně zaregistrován 21. prosince 2016. Počátky této organizace však sahají mnohem hlouběji do historie, a to do roku 1994. Spolek totiž vznikl jako nástupce stejnojmenného Klubu mladých diabetiků, který působil při Svazu postižených civilizačními chorobami se sídlem v Opavě.

NABÍDKA DIA TÁBORŮ,VÝŠLAPŮ A VÝLETŮ

Nejdůležitější činností klubu je pořádání akcí pro děti s diabetem. Jedná se zejména o týdenní dia tábor pro děti ve věku od 8 do 16 let, který se koná každoročně během letních prázdnin. Tábor má zajímavý program, který má táborníky nejen pobavit, ale slouží také k prohloubení a upevnění jejich znalostí o léčbě diabetu. Děti se zde seznámí se svými vrstevníky a užijí si spoustu zábavy.
Na chod tábora dohlíží nejen zkušený tým vedoucích a instruktorů z řad diabetiků, ale samozřejmě také zdravotníci. Více informací o táborech najdete na níže uvedených internetových stránkách Klubu mladých diabetiků.
Mezi další úspěšné akce patří již tradiční dia výlety, kterých se s chutí účastní nejen diabetici všech věkových kategorií, ale i jejich přátelé. Klub pořádá také výšlapy s cílem motivovat diabetiky k pravidelnému pohybu, který je pro dobrou kompenzaci nezbytný. S organizací všech zmíněných akcí pomáhají často také starší děti a mladiství diabetici, kteří již vyrostli z táborového věku a stali se vítanou posilou spolku.

DÍKY PODPOŘE SE DÁ UVAŽOVAT O ROZŠIŘOVÁNÍ

S ohledem na to, že Klub mladých diabetiků je spolkem nevýdělečným, je z velké míry odkázán na podporu zdravotnických firem a sponzorů. Proto by touto cestou rád poděkoval všem dárcům, kteří jeho činnost podporují a umožňují tak zmiňované akce pro děti s diabetem pořádat. A samozřejmě děkuje také všem lékařům a sestřičkám, které klub podporují a pravidelně se účastní jako zdravotnický dozor letních dia táborů.
Stejně tak patří uznání všem členům Klubu mladých diabetiků, kteří pracují bez nároku na honorář a ve svém volném čase. Zástupci spolku doufají, že Klub mladých diabetiků bude díky podpoře všech těchto lidí fungovat co nejlépe a v případě zájmu bude moci v budoucnu nabídku zajímavých edukačních akcí pro děti a mladistvé s diabetem dále rozšiřovat.

Kontakty:

Předseda spolku: Štefan Kurinec
Adresa: Ratibořská 55, Opava 5, 747 05
E-mail: kmd@diavylety.cz
Web: www.diavylety.cz

 

Zobrazit diskuzi
Diskuze k článku

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na