Představujeme Inzulínek

Představujeme Inzulínek

Diabetické děti z Olomouckého a Zlínského kraje včetně jejich rodin sdružuje pacientská organizace s něžným názvem Inzulínek. Pracuje za podpory Dětské kliniky FN Olomouc a pravidelně pořádá pro své členy zajímavé akce.

V současné podobě existuje Inzulínek, z. s., od roku 2011, ale jeho historie sahá dál. Původní „Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí, odbočka Olomouc“ založil pan Vlastimil Bechný, tatínek dívky s diabetem 1. typu, již v roce 1991. Dnes sdružuje Inzulínek zhruba 70 dětí s diabetem a jejich rodiny. Každoročně pro ně ve spolupráci s lékaři zajišťuje edukační semináře sloužící k upevnění a prohloubení znalostí o cukrovce a k získání informací o novinkách v léčbě diabetu. Pro děti ve věku 8–15 let pořádá o prázdninách letní tábory, kde si malí diabetici užijí spoustu zábavy a zároveň se hravou formou seznamují se svou nemocí a jejími potřebami, to vše pod bedlivým dohledem zdravotníků. V posledních letech pak organizuje Inzulínek ještě alespoň další tři akce ročně. Jsou to například Velikonoce, Diaolympiáda, Den dětí, víkendový pobyt na Rališce a Mikuláš.

Vzájemná podpora drží spolek „na nohou“

Vzhledem k tomu, že Inzulínek není výdělečná organizace a vše závisí na podpoře státu a darech od sponzorů, nebývá jeho provoz vždy jednoduchý. V posledních letech se ale zapojuje stále více rodičů i dětí, ať již s oslovováním dárců nebo svou pomocí. Vedení Inzulínku přiznává, že „to je důvod, proč chceme, aby tento spolek fungoval i nadále. Jsme rádi, že se odrostlejší děti samy zapojují do chodu spolku a organizování akcí. Menší děti to ohromně motivuje a nás dospělé to těší“.
Je nutné zmínit, že Inzulínek by nefungoval bez obrovské podpory lékařů a sester z Dětské kliniky FN Olomouc, zejména MUDr. Jitřenky Venháčové a také sestřičky Milušky Zajíčkové. Ta se do činnosti spolku zapojila s celou svou rodinou. Její členové jezdí pravidelně na tábory jako vedoucí i zdravotní dozor a podílí se na pořádání i dalších aktivit. Inzulínek také děkuje všem dárcům, kteří jeho činnost jakkoli podpořili a podporují, a v neposlední řadě všem, kteří se podílejí na jeho chodu, a to bez nároku na honorář a ve svém volném čase. Díky všem těmto lidem může Inzulínek fungovat dál. Vždyť nikdo vás nepochopí lépe než člověk, který má stejně nemocné dítě.

Kontakty:

Adresa: Klivarova 2610/1, 750 02 Přerov
Tel.: 724 206 190, 604 440 023
Email: inzulinek@inzulinek.cz
Web: www.inzulinek.cz

Alena Jouklová

905

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku