Předcházejte potížím „trénováním mozku“

Předcházejte potížím „trénováním mozku“
Zdroj: Shutterstock

U diabetiků se častěji vyskytují poruchy kognitivních funkcí, které zahrnují poruchy vyšších funkcí mozku, jako je paměť, pozornost, zpracování informací, plánování, orientace nebo řečové schopnosti. Předcházejte potížím pravidelným tréninkem.

Kognitivní funkce jsou přímo závislé na glykemii, neboť glukóza je pro mozek jediným energetickým zdrojem. Protože u diabetiků přísun glukózy do mozku často významně kolísá v závislosti na glykémii, mají tito nemocní vyšší riziko vzniku kognitivního deficitu.

Hledání věcí trénuje mozek

Těmto potížím lze předcházet „trénováním mozku“ – tzv. kognitivním tréningem. Ten spočívá v zaměstnávání mozku během běžných denních aktivit, aby nezůstával pasivní. Vhodné jsou křížovky, čtení, dále je možné obměňovat cesty, kterými se denně chodí, přemísťovat věci doma tak, aby bylo nutné je hledat, atd.

Diagnóza a léčba kognitivních poruch

Diagnostika poruch pozornosti a paměti není jednoduchá, neboť se takto mohou projevovat např. i úzkostné a depresivní poruchy. Psycholog a psychiatr mohou odlišit, kterým směrem se má případná léčba cílit. U lehkých forem kognitivních poruch volíme doplňky stravy obsahující např. ginkgo biloba, u vážnějších forem pak léky zvané kognitiva, která mohou zastavit progresi potíží a zlepšit kvalitu života.

Následky mohou být vážné

Rizika rozvinutého kognitivního deficitu jsou u diabetiků též vážná, neboť si z důvodu poruchy pozornosti často zapomenou aplikovat inzulin, nebo ho naopak aplikují dvakrát za sebou, mohou se zapomenout i opakovaně najíst nebo jít na kontrolu k lékaři. Při takových potížích je naopak důležité mít věci stále na svých místech a vytvořit rituály tak, aby se předešlo případným vážným chybám.

MUDr. Jana Komorousová, Ph.D.
Psychiatrická ambulance Plzeň

133

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný