Pravidelné cvičení může až 5x prodloužit remisi diabetu

Anglická studie zjistila, že muži, kteří se jako čerstvě diagnostikovaní diabetici 1. typu věnovali pravidelné pohybové aktivitě, prodloužili fázi remise diabetu až pětinásobně.

Pravidelné cvičení může až 5x prodloužit remisi diabetu
Zdroj: Shutterstock

Remisí se rozumí počáteční stav diabetu, kdy je tělo ještě částečně schopno produkovat vlastní inzulín, a proto jsou aplikované dávky inzulínu poměrně nízké. Tým z univerzity v Birminghamu provedl inovativní studii zabývající se vztahem aktivního pohybu a rozvojem diabetu 1. typu. Do výzkumu bylo zapojeno 17 pohybově aktivních mužů s nově diagnostikovaným diabetem 1. typu, přičemž jejich stav byl srovnáván s muži podobných tělesných proporcí, kteří se pravidelné pohybové aktivitě nevěnovali. Výsledky výzkumu přinesly zajímavé zjištění – pravidelný pohyb zajistil lepší citlivost těla na inzulín, pomohl stabilizovat hladinu glykémie a zejména až pětinásobně prodloužil období remise diabetu. Vědci hodlají ve studii pokračovat a výzkum rozšířit na další skupiny osob s diabetem 1. typu.

Zdroj: www.diabetes.co.uk