Poškození metabolismu způsobená konzumací tučných potravin by se mohla stát minulostí

Poškození metabolismu způsobená konzumací tučných potravin by se mohla stát minulostí

Vysoce tučná strava zvyšuje riziko obezity, diabetu 2. typu, kardiovaskulárních onemocnění a steatózy (ztučnění) jater. Studie švédského Institutu Karolinska prováděná na myších ukázala, že snížením koncentrace klíčového regulátoru metabolismu lipidů s názvem apoliprotein CIII (apoCIII) v krvi, lze eliminovat škodlivé dopady vysoce tučné stravy.

Zvýšená koncentrace proteinu apoCIII je spojená s kardiovaskulárními onemocněními, inzulinovou rezistencí a diabetem 2. typu. Vědci z Výzkumného centra Rolfa Lufta Institutu Karolinska už dříve prokázali, že ke zvýšení množství apoCIII dochází v části slinivky zvané Langerhansovy ostrůvky souběžně s rozvojem inzulinové rezistence a diabetu.

Stejný tým vědců nyní zkoumal dvě skupiny myší, které byly od osmi týdnů věku krmeny vysoce tučnou stravou a kontrolní skupinu myší na normální stravě. První ze zmíněných dvou skupin na vysoce tučné stravě dostala po deseti týdnech takového stravování tzv. antisense (ASO) léčbu na snížení koncentrace apoCIII. Druhá skupina byla ASO terapií léčena už od začátku výzkumu, díky čemuž ke zvýšení koncentrace apoCIII ani nedošlo.

„Všechny myši z první skupiny byly po 10 týdnech obézní, rezistentní vůči inzulinu a trpěly steatózou jater. Nicméně poté, co jsme je začali léčit terapií ASO, se metabolismus glukózy, hmotnost i morfologie jater vrátily do normálu i přesto, že myši nadále zůstávaly na vysoce tučné stravě,“ říká hlavní autor studie Ismael Valladolid-Acebes, jenž působí jako odborný asistent na Katedře molekulární medicíny a chirurgie Institutu Karolinska.

U myší, které byly léčeny terapií ASO hned od začátku, k poškození metabolismu vůbec nedošlo. Tyto myši měly stejný metabolismus a kompozici těla jako kontrolní myši na běžné stravě. Mezi mechanismy, o něž se opírají účinky léčby snížením koncentrace apoCIII, jsou zvýšená aktivita enzymu lipázy a vstřebávání tuků do jater prostřednictvím receptorů. Mastné kyseliny byly oxidací transportovány do biochemického procesu v játrech známého pod názvem ketogeneze a poté byly přeměněny na ketony a použity k výrobě tepla ve hnědé tukové tkáni.

„Tímto způsobem jsme ukázali, že snížení koncentrace apoCIII nejenže chrání před poškozením metabolismu způsobeným tukem, ale také ho dokáže zvrátit a to i v případě přetrvávající konzumace vysoce tučných potravin. Právě snížení koncentrace apoCIII totiž podporuje celkové zvýšení citlivosti na inzulin,“ dodává jedna z autorů studie, profesorka Lisa Juntti-Berggren z Katedry molekulární medicíny a chirurgie Institutu Karolinska.

Zdroj: medicalxpress.com

236

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný