Poruchám příjmu potravy je výhodnější předcházet

Porucha příjmu potravy se může rozvinout, pokud se dodržování diabetického režimu vymkne kontrole. Zjednodušeně řečeno se jedná o poruchu vztahu k jídlu i k vlastnímu tělu. Častěji se vyskytuje u žen.

Poruchám příjmu potravy je výhodnější předcházet

Poruchy příjmu potravy zahrnují psychické nemoci, z nichž nejrozšířenější jsou mentální anorexie a bulimie. Velmi frekventovanými problémy, i když ne přímo nemocemi, jsou pak “zajídání stresu” i obezita.

Neupínejte se jen na diabetes a jídlo

Příčin vzniku poruch příjmu potravy je více. Patří mezi ně sociokulturní vlivy, povaha člověka nebo vztahy v rodině. Lze jim však s úspěchem předcházet. Hlavní je o tomto riziku vědět. Podstatné je neupnout se pouze na diabetes, jídlo a tělesný vzhled, ale mít další aktivity, které zlepšují sebehodnocení člověka. Dále je důležité již malým dětem vštěpovat zdravý vztah k sobě, k jídlu a stolování.

Léčba anorexie a bulimie

Pokud se již porucha příjmu potravy začne rozvíjet, je důležité odborníka navštívit co nejdříve, neboť je potřeba předejít rozvoji vážné formy onemocnění. Většinou je i u dospělých nutná spolupráce s rodinou pacienta; základ léčby totiž představuje rodinná psychoterapie.
Psychofarmaka se obvykle podávají až u velmi vážných forem nemoci, nebo pokud se souběžně vyskytne ještě jiné onemocnění (často např. deprese). V případě výrazné podvýživy nebo metabolické dysbalance je někdy nutná i hospitalizace.

Za obezitu mohou často zlozvyky

V rámci poruch příjmu potravy je třeba zmínit i obezitu. I když není samostatnou psychickou nemocí, s psychikou významně souvisí. Obezita je zčásti záležitost vrozená, zčásti vytvořená už během útlého dětství jako převzatý životní styl a jídelní chování rodiny. Dále je důležitá i fyzická aktivita, k níž se též vztah vytváří již v dětství. Nemalý vliv na vznik obezity mají u dětí i dospělých zlozvyky spojené s jídlem – přejídání, konzumace sladkých nápojů, nepravidelné jídlo atd.
Obezita přináší nejen zdravotní, ale i psychické důsledky, neboť obézní jedinci trpí často negativním sebehodnocením. Prevenci obezity proto představuje zdravý životní styl, zahrnující dostatek času a klidu na jídlo, pravidelnou racionální stravu a pravidelný pohyb.

Vyvarujte se zajídání stresu

Zvýšený příjem potravy při stresové zátěži také není samostatnou nemocí, ale velmi častým problémem. Toto chování mívá negativní vliv na tělesnou hmotnost i kompenzaci diabetu. Hrozí rozvoj pozdních i akutních komplikací diabetu, neboť málokdo si při přejídání počítá výměnné jednotky, měří glykemii a aplikuje navíc přiměřenou dávku inzulinu. Preventivně působí proti „zajídání stresu“ pravidelný odpočinek během dne, předcházení vážným stresovým situacím nebo nahromadění menší, ale časté stresové zátěže.
Večernímu přejídání po příchodu ze zaměstnání můžete předcházet pravidelným jídlem během dne a odpočinkovými aktivitami po skončení pracovní doby.

Léčba obezity a přejídání

Obezitu a přejídání lze stejně jako anorexii a bulimii řešit v psychiatrické ambulanci. S pomocí psychoterapeuta se vám snáze podaří najít důvody narušeného jídelního chování i cesty, jak svůj životní styl změnit. Většinou se v těchto indikacích nepodávají psychofarmaka, pokud se současně nerozvíjí např. depresivní nebo úzkostná porucha.

Zobrazit diskuzi
Diskuze k článku
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x