Pomůcky pro aplikaci inzulinu

Pomůcky pro aplikaci inzulinu

Inzulin se do podkoží aplikuje pomocí inzulinové injekce (inzulky), inzulinového pera nebo inzulinové pumpy. Pomůcky pro aplikaci se stanou pro každého diabetika závislého na inzulinu součástí běžného života.

Při zahájení léčby inzulinem je každý diabetik seznámen s technikou aplikace inzulinu diabetologickou sestrou. Shrňme si to nejdůležitější:

Inzulka

 • Vypadá podobě jako injekční stříkačka kterou znáte od lékaře, když Vám je odebírána krev do zkumavky.
 • Je zakončena tenkou jehlou, která zajistí přesné množství aplikovaného inzulinu

Inzulinové pero

 • Umožňuje pohodlné a přesné podání inzulinu.
 • Jeho vzhled je podobný vzhledu plnícího pera. Je tedy i diskrétní, a lze si aplikovat kdykoliv a kdekoliv.
 • Pero v sobě ukrývá zásobník s inzulinem, jehlu pro vpich a kotouč nebo vpich pro odměření potřebné dávky inzulinu.
 • V současné době jsou k dispozici již i jednorázová předplněná pera.
 • Aplikují se krátkodobé, dlouhodobé i premixované inzuliny
 • Díky postupu v technologii jsou dnešní pera již odlehčená.
 • Pokud diabetik používá 2 pera, je možné, aby mělo každé jinou barvu, jiný vzhled – tím se zabrání záměny při aplikaci.

Použití: Po vložení zásobníku do pera stačí nasadit ještě jehličku, odstříknout vzduch z jehly a máme pero připraveno. Na opačné straně než je jehlička je otáčecí píst. Díky tomuto pístu se nastavuje požadovaná dávku inzulínu. Pokud si omylem nastavíte větší dávku než jste měli, je možné provést korekci dávky zpětným otočením. Nastavenou dávku lze kontrolovat sluchem, hmatem i zrakem, pero je proto vhodné i pro starší osoby a osoby s poruchami vidění i sluchu. Po nastavení dávky inzulínu se stačí píst a inzulín je aplikován. Po aplikaci počkáme chvilku, než jehlu vytáhneme. Pokud bychom vytáhli jehlu ihned po vpichu nemusela by být celá dávka aplikována do podkoží.

V dnešní době jsou na trhu již dostupná tzv. jednorázová předplněná pera. Inzulín se aplikuje stejně jako u výše popsaného pera. Rozdíl je v tom, že předplněná cartrige je již vyložena v peru, a po vypotřebování se celé pero zlikviduje.

Inzulinová pumpa

 • Přístroj, který nepřetržitě pomocí podkožní infuze dávkuje inzulin ve velmi malých dávkách.
 • Rychlost základní dávky (tzv. bazální) lze naprogramovat dle očekávané potřeby inzulinu v cyklu 24 hodin.
 • Před jídlem si diabetik podle aktuální glykémie a předpokládaného příjmu sacharidů aplikuje jednorázovou (tzn. bolusovou) dávku.
 • Aplikují se jen krátkodobě účinkující inzuliny, tzv. analoga.

Více informací o inzulinových pumpách najdete v samostatném článku.

Dávkování inzulinu pomocí inzulinového pera a pumpy je srovnatelné. Záleží na Vašem přístupu, ochotě se učit a na komunikaci s lékařem, zda bude diabetik 1. typu léčen perem nebo pumpou. U některých osob dojde k lepší kompenzaci při přechodu na inzulinovou pumpu, u někoho přesně naopak. Nejsme stejní, každému vyhovuje něco jiného!

4280

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku