-- reklama --

BEZPLATNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO DĚTI A DOSPĚLÉ/БЕЗКОШТОВНЕ МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ

Nabídka bezplatné zdravotní péče pro občany Ukrajiny, kteří přichází do ČR a možnost přihlásit se k zdravotnímu pojištění u VZP.


Seznam praktických lékařů pro dospělé i děti, kteří nabízí v rámci solidarity bezplatnou lékařskou péči občanům Ukrajiny – tedy těm, kteří jsou v ČR a nemají svého praktika nebo nejsou pojištění, a potřebují akutní lékařské ošetření.

Перелік лікарів загальної практики для дорослих та дітей, які в рамках солідарності надають безкоштовну медичну допомогу громадянам України – тобто тим, хто перебуває в Чехії і не має власного практикуючого лікаря або не застрахований, і потребує гострого медичного лікування.


Všeobecná zdravotní pojišťovna také spustila webovou stránku (výše odkaz), kde jsou v ukrajinštině uvedeny kroky nutné k přihlášení ke zdravotnímu pojištění, pokud lidé nevyužijí služeb asistenčního centra.

Сьогодні СКЗ також запустила веб-сайт (посилання вище), на якому українською мовою перераховані кроки, необхідні для отримання медичного страхування, якщо люди не користуються послугами асистентного центру.