Pokud tohle (ne)vidíte, zbystřete!

Pokud tohle (ne)vidíte, zbystřete!

U příležitosti Světového dne zraku, který každoročně připadá na 10. října, se podívejme na přehled očních vad s vizualizacemi, jak při takové vadě vidíte, resp. nevidíte. Podle statistik trpí 60 % lidí na světě oční vadou, ale čtvrtina z nich problém řeší.

Dobrý zrak není samozřejmost. Kvalitu vidění ovlivňuje především člověk sám: životním stylem, spánkem a způsobem, jakým si oči chrání a pečuje o ně. Nejlepší prevencí očních vad jsou pravidelné prohlídky u očního lékaře. Slouží nejen k vyšetření dioptrií, ale i k odhalení závažných očních chorob, kterých si člověk často ani nevšimne… Zde je výčet těch častých, ale i méně častých očních vad, které byste rozhodně neměli podceňovat.

1. ŠEDÝ ZÁKAL (katarakta)

Postihuje 40 % lidí středního a 90 % vyššího věku. Velmi často se objevuje u diabetiků, ale vzniká také po úrazu oka nebo v souvislosti s užíváním léků, zejména kortikosteroidů. Katarakta je na prvním místě mezi očními onemocněními, která způsobují snížení zraku a slepotu.

Co vidí člověk s šedým zákalem

Příčiny vzniku šedého zákalu: 

metabolické změny uvnitř oční čočky, zkalení její periferní i centrální (optické) části, zvýšení její hmotnosti a předozadního rozměru má za následek pokles schopnosti zaostřit.

Projevy šedého zákalu:

zamlžené a rozostřené vidění do dálky, citlivost na silnější světlo a zkreslené barevné vnímání, dvojité nebo trojité vidění při pohledu jedním okem.

Léčba šedého zákalu:

Šedý zákal se nedá ani zastavit ani zpomalit. Jedinou možností obnovy vidění je operační zákrok, při kterém se z oka odstraní zkalená čočka a nahradí se čočkou umělou. Nejnovější metody v oční chirurgii využívají femtosekundové lasery, fakoemulzifikační přístroje s moderním softwarem a špičkové nitrooční čočky se žlutým filtrem chránícím sítnici. Umělá čočka je trvalou náhradou, zůstává v oku po zbytek života. Nevyžaduje žádnou údržbu ani výměnu. Odstranění šedého zákalu je zároveň příležitostí pro vylepšení zraku na blízko i do dálky, a zbavení se brýlí.

Doporučení odborníka:

“Dříve se šedý zákal operoval až v pokročilé fázi, dnes je to jinak. Operaci doporučujeme hned v okamžiku, kdy šedý zákal začne pacientům zhoršovat vidění. Jednak je
zbytečné trápit se se zhoršeným viděním a také platí, že čím je šedý zákal pokročilejší, tím je oční čočka tvrdší a její odstranění je při operaci náročnější,” vysvětluje docentka Šárka Skorkovská, primářka brněnské Oční kliniky NeoVize.

2. ZELENÝ ZÁKAL

Zelený zákal neboli glaukom je oční onemocnění, při kterém dochází k postupnému odumírání vláken zrakového nervu. Tento nerv přenáší ze sítnice do mozku
zrakové informace, a jeho poškození má za následek částečnou nebo dokonce úplnou ztrátu zraku.

Co vidí člověk se zeleným zákalem

Příčiny vzniku zeleného zákalu:

Degeneraci zrakového nervu způsobuje zvýšený tlak nitrooční tekutiny, který však pacient nemůže poznat. Teprve později začíná docházet k výpadkům zorného pole a k poklesu ostrosti zraku. V takovém případě však glaukomové onemocnění bývá již ve značně pokročilém stádiu.

Projevy zeleného zákalu:

Glaukom se neprojevuje zakalením očních tkání, jako je tomu u šedého zákalu, jeho nebezpečí totiž spočívá v tom, že se rozvíjí zcela bez příznaků a většina pacientů nemá šanci zelený zákal sama rozpoznat. Díky včasnému zachycení onemocnění v jeho počátku lze však zhoršování zraku zabránit. Zelený zákal je rovněž zákeřný v tom, že i člověk s výrazně pokročilým zúžením zorného pole může mít dobrou centrální zrakovou ostrost. Při dalším zhoršení nemoci může ale rychle přijít i o tento zbytek zorného pole a hrozí mu úplná slepota.

Názor odborníka:

Jedinou zbraní proti zelenému zákalu jsou preventivní návštěvy očního lékaře. „Každý člověk starší čtyřiceti let by měl absolvovat jednou za rok preventivní vyšetření, zvláště pokud se glaukom vyskytuje v rodině,“ radí docentka MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., primářka Oční kliniky NeoVize Brno, a dodává: „Důležité je absolvovat důkladné oční vyšetření včetně provedení moderních zobrazovacích metod zrakového nervu.“ Jeho součástí je vyšetření stavu oka přístrojem zvaných OCT (optická koherentní tomografie). Ten poskytuje lékařům podrobné informace o stavu sítnice a jejích jednotlivých vrstvách.

3. KRÁTKOZRAKOST (myopie)

Je nejčastější oční dioptrickou vadou, která postihuje až 30 % populace. Významný nárůst případů krátkozrakosti se podle nedávných výzkumů projevuje zejména u lidí, kteří vyrůstají ve městech. Ke zrychlení vývoje krátkozrakosti dochází u dětí v průběhu školní docházky, ale i kolem dvacátého roku života, a to zejména u studentů.

Co vidí krátkozraký člověk

Příčiny vzniku krátkozrakosti:

Světelné paprsky se sbíhají před místem nejostřejšího vidění a na sítnici dopadá rozostřený, zamlžený obraz. Stálé ostření do blízka vyvolává v oku abnormální nitrooční tlak, který pak stlačuje zadní část oční koule do podlouhlého tvaru.

Projevy krátkozrakosti:

Špatné vidění na dálku. Špatně rozeznáváme vzdálené předměty, citlivě vnímáme oslnění, při práci s výpočetní technikou či řízení vozidel a strojů, kdy je zraková pohoda nezbytná je sebemenší nekorigovaná vada riziková!

Možnosti léčby krátkozrakosti:

Myopie se koriguje „mínusovými“ čočkami, které posunou obraz na sítnici a ten se tak stává ostrým (brýle nebo kontaktní čočky). Nejvhodnější metodou refrakční chirurgie ke korekci myopie je operační řešení femtoLASIK a implantace nitrooční kontaktní čočky. K odstranění střední a vyšší krátkozrakosti se využívá progresivní metoda ReLEx Smile.

Názor odborníka:

„Při refrakčních operacích očí na naší klinice používáme femtosekundový laser, pomocí něhož provádíme také zákrok zvaný NeoSMILE 3D. Laser velice delikátním a jemným způsobem nařízne rohovku zhruba v délce tří milimetrů a následně pomocí 3D technologie oddělí tzv. lentikulu, neboli část rohovky uvnitř oka, kterou je potřeba vyjmout, aby měl pacient ostré vidění. Tu pak chirurg tím jemným naříznutím vyjme. Nepoužíváme tudíž žádné skalpely ani mikrochirurgické šití,“ popisuje MUDr. Lucie Valešová, primářka oční kliniky NeoVize.

4. PRESBYOPIE (vetchozrakost)

je neschopnost zaostřit nablízko, která postihuje 40 % lidí středního a 90 % vyššího věku.

Co vidí člověk s presbyopií

Příčiny vetchozrakosti:

čočka věkem ztrácí pružnost potřebnou k tomu, aby účinkem zaostřovacích svalů měnila svůj tvar.

Projevy vetchozrakosti: 

oddalování textu při čtení, až jsou jednoho dne ruce příliš „krátké“. Nevidíme dobře na jemné ruční práce, s obtížemi hledáme v mobilním telefonu. Pokud to neřešíme, trpíme bolestí hlavy, pálením očí, nadměrným slzením nebo naopak pocitem písku v očích.

Možnosti léčby vetchozrakosti:

V případě oka, které vidí bez korekce ostře do dálky, představuje presbyopie brýle do blízka. Presbyopii lze korigovat nelaserovým zákrokem typu PRELEX, při němž je do oka implantována speciální více ohnisková nitrooční čočka, která umožňuje dobré vidění do dálky i na blízko bez použití brýlí.

Názor odborníka:

„Brýle ani kontaktní čočky nejsou jediné možnosti řešení této oční vady, v současné době je možné odstranit presbyopii také pomocí nitrooční operace PRELEX. Během zákroku je původní lidská oční čočka, odstraněna a místo ní je implantována umělá multifokální nitrooční čočka, která umožní vidění do blízka i na dálku bez brýlí. Zákrok je bezbolestný, probíhá ambulantně a trvá jen několik minut,“ říká doc. Skorkovská.

5. DALEKOZRAKOST (hypermetropie)

postihuje zhruba 10 % populace.

Co vidí dalekozraký člověk

Příčiny dalekozrakosti:

oko je příliš krátké nebo je nedostatečná lomivost oka. Světelné paprsky se v důsledku toho sbíhají až za místem nejostřejšího vidění a na sítnici dopadá rozostřený obraz.

Projevy dalekozrakosti:

špatné vidění na blízko. U slabšího stupně dioptrií se oko automaticky doostří. Při +0,5 dioptrie může permanentní akomodace oka způsobit ospalost či nesoustředěnost, bolesti hlavy a migrény.

Možnosti léčby dalekozrakosti:

Korekce se provádí „plusovými“ čočkami, které posouvají obraz na sítnici. Dalekozrakost do pěti dioptrií lze korigovat laserovými zákroky. U vyšších vad je lepším řešením
nelaserový zákrok.

Názor odborníka:

„Krátkozrakost, dalekozrakost i astigmatismus to vše lze jednoduše vyřešit dioptrickými brýlemi, kontaktními čočkami, ale nejlépe šetrným odstraněním dioptrií  femtosekundovým laserem nebo nitrooční operací,“ říká MUDr. Lucie Valešová, primářka kliniky NeoVize.

6. ASTIGMATISMUS tzv. cylindrická oční vada

Ve většině případů je vrozená, velmi často se vyskytuje společně s krátkozrakostí nebo dalekozrakostí.

Příčiny cylindrické oční vady:

nepravidelný tvar oční rohovky způsobený předozadním nárůstem oka a jeho oplošťováním.

Projevy cylindrické oční vady:

přivírání víček při pohledu do dálky a natáčení hlavy do určitého směru, protože obraz je na všechny vzdálenosti rozostřený, zamlžený a deformovaný, problémy s vnímáním hloubky a prostoru. Snížená zraková ostrost znemožňuje rozeznávání různých detailů. Při čtení dochází k zaměňování podobných znaků a písmen, velmi časté je zkreslené vidění při řízení auta za snížených světelných podmínek. Nekorigovaný astigmatismus mnohdy doprovází únava a bolest hlavy, a také pálení a řezání v očích.

Možnosti léčby cylindrické oční vady:

Astigmatismus se koriguje torickými nebo cylindrickými brýlovými čočkami, které vyrovnávají nepravidelné zakřivení rohovky. Dá se napravit laserovým zákrokem NeoLASIK HD a NeoSmile3D, u lidí starších 40 let je vhodnější nelaserový zákrok.

Názor odborníka:

„Astigmatismus, stejně jako jiné refrakční vady, dokážeme dnes úspěšně řešit laserovými operacemi. V rámci individuální konzultace s lékařem a na základě výsledků podrobného vyšetření vždy pacientovi doporučíme ten nejvhodnější zákrok i s ohledem na jeho finanční možnosti. Laserová operace je ale vždy zárukou kvalitního, komfortního, šetrného a bezpečného řešení. V případě, že však pacient současně řeší šedý zákal nebo presbyopii (zhoršené vidění na blízko po 40. roku věku), pak bývá vhodnější nelaserová operace, při které je původní oční čočka, jejíž dioptrická hodnota neodpovídá dioptrickému stavu oka, nahrazena čočkou umělou. A ta je dnes k dispozici i v provedení pro úpravu astigmatismu,“ říká MUDr. Lucie Valešová, primářka kliniky NeoVize.

7. DEGENERACE SÍTNICE

Jedná se o genetické vrozené postižení obou očí, nezánětlivé změny na sítnici, které provází poškození nervových buněk. K degenerativním změnám může dojít také vlivem stárnutí, pak se hovoří o věkem podmíněné makulární degeneraci, která postihuje především lidi nad 50 let a je nejčastější příčinou slepoty u starších osob. Onemocnění se projevuje nenápadně – nejprve se zhorší zrak při soumraku a za tmy, vidění je zamlžené a rozostřené, barvy člověk nevnímá tak jasně jako dřív.

Co vidí člověk s makulární degenerací

Příčiny makulární degenerace:

Onemocnění se projevuje zhoršením vidění při čtení do blízka, může dojít až k výpadku centra vidění, změní se i vnímání barev. Druhé oko pak bývá postiženo v průběhu několika let. Odborníci uvádějí, že tento typ makulární degenerace je způsoben nejen geneticky, ale i civilizačními vlivy a životním stylem – kouření, obezita, vysoký krevní tlak, ultrafialové záření, nevyvážená strava s nedostatkem vitaminu E.

Možnosti léčby makulární degenerace:

I přes současné možnosti medicíny na suchou formu makulární degenerace dosud neexistuje léčba, lékaři doporučují užívat doplňky stravy s obsahem luteinu, vitaminu E a zinku. Naopak vlhkou formu nemoci lze dnes ovlivnit a účinně zastavit biologickou léčbou – antiVEGF injekcemi. Léčba je bezbolestná, látka se aplikuje injekčně po předchozím znecitlivění přímo do oka.

Odchlípení sítnice

V důsledku degenerace sítnice, ale také vlivem úrazů, nádorů a zánětů může dojít k tzv. odchlípení sítnice, kdy se sítnice nadzvedává a postupně odlučuje od oční stěny. Odchlipování postupuje od okrajů až ke středu sítnice, kde je místo nejostřejšího vidění, proto také často dochází k výraznému poškození zraku. Příznakem postupujícího odchlípení sítnice může být clona, která se objeví při okraji zorného pole, v počátku nejčastěji v dolní části oka jakoby u nosu. Jestliže je odchlípení sítnice
prokázané, jedinou možnou léčbou, která může zabránit ztrátě zraku, je operace.

Co vidí člověk s odchlíplou sítnicí

 

9951

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný

Diskuze k článku