Pokles cvičení během karantény

Pokles cvičení během karantény

Z nejnovějšího průzkumu vyplývá, že téměř 12 milionů Angličanů přestalo v březnu kvůli tzv. lockdownu cvičit. Podle průzkumu organizace Sport England Active Lives, 30 % ze 190 000 dotázaných vedlo do května, kdy byly restrikce odvolány, méně aktivní život než obvykle.

Ve srovnání s údaji získanými před koronavirovou pandemií, vzrostl počet lidí, kteří cvičili méně než 30 minut za týden, o 7,4 %.

Důsledky uzavření fitnesscenter

Výsledky ukazují, že nejméně pohybu měli starší lidé, sociálně slabí a lidé z národnostních menšin. Tato skutečnost byla zapříčiněna hlavně tím, že fitness centra a střediska volného času byla nucena uzavřít své provozovny a mnoho lidí nemá doma dostatek místa na cvičení. Mnoho dotázaných uvedlo, že nemají v blízkosti ani žádný park, kde by si mohli zacvičit či zasportovat.

V rámci uvedeného průzkumu organizace Sport England, která podporuje pohyb a pomáhá s rozvojem místního sportu, měli respondenti za úkol si po dobu 28 dní zaznamenávat všechny své pohybové aktivity. Podle autorů průzkumu výsledky ukazují, že v prvních sedmi týdnech lockdownu došlo u lidí k nebývale velkému poklesu pohybové aktivity.

Cvičení z domova

„Ačkoli první měsíce lockdownu nám zkomplikovaly život způsobem, který nemá obdoby a do značné míry znemožnily věnovat se sportu a tělesným aktivitám, je povzbuzující vidět, že se spousta lidí začala věnovat novým aktivitám jako je cyklistika, běhání a cvičení doma. Ukazuje se, jak náročný je letošní rok pro lidi, pro které je i za normálních okolností obtížnější udržet se v kondici jako jsou lidé s handicapem a zdravotními obtížemi či mladí. Také se ukazuje, jak jsou vzdělávací instituce, střediska volného času a týmové sporty důležité, protože jsou pro spoustu lidí po celé Anglii jediným místem, kde si mohou zacvičit a zasportovat,“ uvedl pro deník Guardian výkonný ředitel organizace Sport England Tim Hollingsworth.

Zdroj: diabetes.co.uk

 

 

 

124

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný