Pohled kardiologa na srdečně-cévní komplikace diabetu: Může dojít k poškození nervů

Pohled kardiologa na srdečně-cévní komplikace diabetu: Může dojít k poškození nervů
Infarktem myokardu jsou diabetici ohroženi až 5x více oproti zdravým lidem Zdroj: Shutterstock

Srdečně-cévní onemocnění jsou bohužel nadále dominantní příčinou úmrtí v České republice. Tento pojem zahrnuje velké množství chorob srdce a cév, nicméně nejčastěji si pod ním představíme tzv. ischemickou chorobu srdeční (nedokrvování srdečního svalu) a mrtvici (cévní mozkovou příhodu).

Při ateroskleróze (kornatění cévní stěny) dochází k ukládání tukových částic (zejm. cholesterolu), vápníku a mnoha dalších látek do cévní stěny, což vede k tvorbě plátů zužujících tepny. Zúžená tepna pak nepřivádí do příslušné tkáně tolik krve, kolik by bylo potřeba.

To se (pokud se jedná o srdeční sval) projeví zpravidla při zátěži a vede k typickým pálivým či svíravým bolestem na přední straně hrudníku (angině pectoris). Aterosklerotické pláty však mohou i prasknout a způsobit náhlý uzávěr věnčité tepny díky tomu, že se na prasklém tepenném povrchu vytvoří krevní sraženina.

Následky aterosklerózy

Pokud není ucpaná tepna rychle zprůchodněna např. speciálním balónkem s následnou speciální výztuží (tzv. angioplastika a implantace stentu), může dojít k odumření příslušné části srdeční svaloviny (infarkt myokardu). V lepším případě se odumřelá část myokardu zhojí jizvou, což má ale za následek špatnou stažlivou funkci levé (a/nebo pravé) srdeční komory a může vést k tzv. srdečnímu selhání.

V horším případě může náhlý uzávěr věnčité tepny i v dnešní době končit úmrtím pacienta. Podobným způsobem mohou být postiženy i tepny zásobující krví mozek a jiné orgány, následkem pak může být mrtvice (cévní mozková příhoda).

Stres: Může zachránit život i zničit zdraví. Zvyšuje glykemii a přispívá k rozvoji cukrovky

Stresová reakce „bojuj, nebo uteč“ umožňovala našim předkům přežít. I nás chrání před nebezpečím nebo poraněním. Provází ji zvýšená hladina cukru ...

Co přispívá k rozvoji aterosklerózy?

Poškození tepenného řečiště aterosklerózou má řadu dobře známých rizikových faktorů včetně zvýšené hladiny cholesterolu v krvi, kouření, vysokého krevního tlaku, cukrovky (diabetu mellitu zejména 2. typu), obezity a mnoha dalších.

Cukrovka a obezita jsou zvláště důležité, pokud si uvědomíme, že v České republice má více než 1/3 populace nadváhu nebo je vyloženě obézní, přičemž počet obézních pacientů rozhodně neklesá – právě naopak. Podobně výskyt cukrovky dále narůstá! Zde se velmi často hovoří o nárůstu počtu případů cukrovky a obezity až „epidemických rozměrů“, které nemají v historii obdoby. Navíc cukrovka a obezita jdou velmi často ruku v ruce – až 90 % pacientů s cukrovkou má nadváhu nebo je obézních a na druhé straně se obezita podílí na riziku vzniku cukrovky.

Cukrovka a srdečně-cévní onemocnění

Způsob, jakým cukrovka negativně ovlivňuje lidské tělo a vede k rozvoji srdečně-cévních onemocnění, je poměrně složitý, několikerý a na různých úrovních. Mnoho těchto mechanismů je objasněných, rozhodně však ne všechny. Druhé ze jmenovaných jsou přitom předmětem zkoumání vědců z celého světa, protože jejich poznání může vést například k objevení nových léků na cukrovku.

Na postižení tělesných orgánů se u cukrovky podílí vysoký cukr v těle, který může působit „toxicky“ – například tím, že se váže na některé molekuly v těle a zhoršuje jejich funkci. Určitý podíl má také vysoká hladina inzulinu, který nemá na starosti pouze řízení hladin krevního cukru, ale hraje důležitou funkci i při metabolismu tuků. Logicky si tak lze odvodit, že výše zmíněná obezita se bude vyskytovat právě u pacientů s cukrovkou ve zvýšené míře.

Komplikace při diabetu

Je dobře známo, že cukrovka způsobuje nejen postižení větších tepen i malých cév rozvádějících okysličenou krev v těle, ale i postižení nervů, které pak nemusí dobře plnit svou funkci.

Slavní spisovatelé, kteří se léčili s diabetem: Hemingway utápěl deprese v alkoholu

Ernest býval velmi tvrdohlavým chlapcem v době dospívání. Rodiče z něj chtěli mít hudebníka a univerzitně vzdělaného člověka. On však vzdoroval a ...

Postižení velkých tepen

Příkladem postižení tepen většího kalibru je výše uvedená ischemická choroba srdeční, jež vede ke zužování či uzávěru věnčitých tepen. U pacientů s cukrovkou v porovnání s pacienty bez cukrovky vzniká aterosklerotické postižení dříve, je rozsáhlejší (postiženo je více tepen a jsou postiženy delší úseky tepen) a pláty v tepnách častěji praskají.

U diabetiků navíc samotná léčba probíhá složitěji (např. výše zmíněná angioplastika, či chirurgické řešení uzavřených nebo významně zúžených cév pomocí přemostění – bypassů).

Postižení malých cév

Při postižení malých cév hovoříme o postižení „mikrovaskulárním“ – typické je postižení ledvin, které následně neplní svoji očišťovací funkci. V konečné fázi může vést tento zdravotní problém, který je u pacientů spojen s časnějším a rozsáhlejším výskytem aterosklerózy, k nutnosti připojení pacienta na umělou ledvinu (dialýza).

Srdeční selhání

Srdce jako jeden z palivových zdrojů pro své fungování využívá i krevní cukr. Narušené využívání cukru srdečním svalem u cukrovky pak může narušit stažlivou funkci srdce a podílet se na vzniku srdečního selhání.

Poškození nervů

Cukrovka navíc poškozuje určité typy nervů, což může vést k velmi nebezpečných situacím, kdy např. pacient s cukrovkou nemusí cítit varovnou bolest při infarktu.

Komplikace při obezitě

Ani výše zmíněná obezita není jen estetickým problémem, ale dále více zatěžuje srdce (již tak postižené cukrovkou) jako pumpu a sama o sobě zvyšuje pravděpodobnost vzniku srdečně-cévních onemocnění.

Výrazný nárůst obezity mezi diabetiky: Nová data odhalují znepokojivý trend

Aktuální data Centra diabetologie IKEM ukazují na stále postupující trend nárůstu počtu obézních diabetiků 2. typu. Z ...

Moderní léčba diabetu a srdečně-cévních onemocnění

Je zajímavé, že se desítky let předpokládalo, že léky „diabetologické“, které snižují hladinu krevního cukru, nám zároveň ovlivní průběh a sníží výskyt srdečně cévních onemocnění. Proto i cílem drtivé většiny výzkumných studií po desítky let bylo převážně snížení cukru v krvi a ne výskyt srdečně-cévních onemocnění. Postupem doby však vznikla řada pochybností, proto byl tento přístup přehodnocen a medicínskými autoritami začal být vyžadován i důkaz o prospěšnosti léčby stran srdečně-cévních onemocnění.

Překvapení bylo, že některé skupiny léků vyšly z tohoto klání pouze neutrálně, některé dokonce v určitých aspektech i negativně. Díky nejnovějším klinickým studiím máme za poslední 4 roky důkazy, že některé moderní léky na cukrovku mají výrazný potenciál ve snížení srdečně-cévních příhod. Patří k nim například léky založené na působení GLP-1, které nejen že snižují hladinu krevního cukru, ale vedou také k velmi významné redukci výskytu srdečně-cévních komplikací. Navíc jsou schopny redukce váhy, což je zvláště výhodné u obézních pacientů.

Je nutná spolupráce odborných lékařů

Optimálním přístupem u pacientů s cukrovkou je snaha o předcházení srdečně-cévním onemocněním, jejich aktivní vyhledávání, určení (diagnóza) a jejich časná léčba. Vzhledem ke „globální“ povaze tohoto onemocnění to závisí na dobré spolupráci pacienta s několika lékařskými odborníky – praktickými lékaři, diabetology, internisty, nefrology, kardiology a mnoha dalšími.

Z hlediska srdečně-cévních onemocnění bychom mohli léčbu rozdělit na „kardiologickou“ – tedy léky, které primárně působí na srdečně cévní systém, a „diabetologickou“, tedy léčbu zaměřenou na vlastní cukrovku. Léčba kardiologická se v principu (snad vyjma intenzity) příliš neliší pro pacienty s cukrovkou a bez ní. Dobrou zprávou je, že se frekvence srdečně-cévních onemocnění u diabetiků postupně snižuje.

Zdroj: časopis DIAstyl, autorizovaný text v původním znění se souhlasem autora Doc. MUDr. Josefa Kořínka, Ph.D.

2621

Diskuze k článku