Pískání v uších: Tinnitus nehrozí jen v hlučném prostředí. Může postihnout například i IT specialisty, říká lékařka

Pískání v uších: Tinnitus nehrozí jen v hlučném prostředí. Může postihnout například i IT specialisty, říká lékařka
Mezi příčiny tinnitu patří mimo jiné i cukrovka Zdroj: Pexels

Šelest, pískání, hučení, šumění nebo lupání v uších. Tinnitus má celou škálu podob a všechny jsou nepříjemné. Za jeho vznikem mohou stát různá onemocnění, například cukrovka, práce v hlučném prostředí, ale i sedavé zaměstnání či vyčerpání. O tinnitu, jeho projevech, možnostech léčby a prevenci jsme si povídali s primářkou MUDr. Zuzanou Veldovou.

Tinnitus, kterému se lidově říká „pískání v uších“, jsou zvuky, které obvykle slyší pouze daný člověk. Intenzita zvuků, jejich druh a výška tónů se u postižených osob různí, stejně jako jejich frekvence. Někdo vnímá tyto zvuky neustále, jiný je pociťuje jako vracející se v určitých intervalech. Nejsilnější obvykle bývají v době, kdy je kolem ticho a klid, například večer při usínání. Život s tinnitem je náročný. U některých pacientů se mohou v jeho důsledku rozvinout bolesti hlavy, nespavost, někdy dokonce i deprese. Na otázky ohledně příčin tinnitu a léčebných postupů nám odpověděla MUDr. Zuzana Veldová, vedoucí lékařka zdravotnického zařízení Foniatrie a audiologie.

Paní primářko, jaké mohou být příčiny tinnitu? Existují nějaké specifické faktory, které mohou tinnitus vyvolat?

Příčin tinnitu je celá řada, hovoříme o takzvané multifaktoriální etiologii. Příčiny můžeme rozdělit na ty, které se nacházejí v oblasti ucha a sluchového orgánu (např. schwannom, tj. benigní nádor sluchového nervu), a na mimoušní příčiny vzniku tinnitu. K těm patří např. potíže s krční pateří, virová onemocnění (např. herpetické viry), lymeská borelióza, aplikace ototoxických léků (např. antibiotika, chemoterapie), systémová onemocnění, diabetes mellitus, neurodegenerativní onemocnění, jako je roztroušená skleróza, ale také vyčerpání, syndrom vyhoření nebo ztráta blízké osoby.

S tím souvisí i další otázka: Chodí k vám převážně určité kategorie lidí? Může to souviset například s profesí?

Co se týče profesí, ohroženi jsou lidé, kteří pracují v hluku, tedy v prostředí, kde okolní hluk dosahuje hladiny akustického tlaku 85 dB a více. Pokud zaměstnanci nepoužívají doporučené chrániče sluchu, může při osmihodinové pracovní době za několik let vzniknout nejen tinnitus, ale i nezvratná ztráta sluchu. A nemusí se jednat jen o profese v oblasti průmyslu, ale také o hudebníky, zvukaře a podobně.

Tinnitem jsou ale ohrožena i povolání, která se nevykonávají primárně v hlučném prostředí. Do této skupiny patří např. IT specialisté, kteří mnohdy nehybně pracují několik hodin na počítači a často trpí nevhodně řešeným sezením. V takových případech pak dochází k degenerativním změnám v oblasti krční páteře, které jsou provázeny nedostatečným prokrvením vnitřního ucha.

Závislosti na cukru se dá zbavit, ale bez abstinenčních příznaků se to nejspíš neobejde

Sladkostmi odměňujeme děti za dobré známky. Odměňujeme i sami sebe po náročném dni. Zvykli jsme si na „sladkou tečku“ po nedělním obědě. Při ...

Zvyšuje se průběžně počet pacientů s tinnitem? Pokud ano, jaké to může mít důvody?

Ano, můžeme říci, že počet pacientů mírně narůstá, ale příčina nemusí být jen např. v hektickém stylu života a ve stále lepší zdravotní péči, ale také v tom, že pacienti jsou dnes daleko informovanější než dříve. Předávají si poznatky na sociálních sítích, a tudíž vědí, na koho se v případě akutních obtíží obrátit.

Konkrétně naše ordinace se zaměřuje na terapii chronického subjektivního tinnitu, tedy tinnitu, který trvá déle než 6 měsíců. Léčba akutního tinnitu (akutrauma neboli náhlé vystavení silnému hluku, např. v důsledku střelby či zábavní pyrotechniky) musí proběhnout co nejdříve na specializovaných pracovištích nemocnic. Jinak dojde k těžkým trvalým následkům v oblasti sluchového ústrojí.

Jakým způsobem se dnes diagnostikuje tinnitus? Na co se má připravit člověk, který k vám s podezřením na tinnitus přijde do ordinace?

Pacienti, kteří k nám přicházejí, by měli mít výsledky klasického ORL vyšetření, BERA vyšetření kmenových potenciálů, neurologické vyšetření včetně magnetické rezonance mozku, sonografické vyšetření extrakraniálních cév, případně CT páteře.

Na našem pracovišti pacienti absolvují audiometrické vyšetření, včetně stanovení prahu sluchu, prahu nepříjemného slyšení, stanovení intenzity a výšky tinnitu a vyšetření rozumění řeči. Teprve potom se rozhodneme, jaký bude další postup.

Jaké jsou v současné době možnosti léčby? Je rozdíl v léčbě akutního a chronického tinnitu?

Rozdíl mezi léčbou akutního a chronického tinnitu je v přístupu k pacientům. U akutního tinnitu vše závisí na čase, na rychlosti zahájení léčby. To platí zvláště pro akutraumata. Jedná se o kombinaci medikace a podpůrné terapie, např. HBO-hyperbarické komory. U chronického tinnitu je nesmírně důležitá spolupráce pacienta a jeho aktivní přístup.

V současné době se celosvětově doporučuje vždy kombinace terapeutických přístupů, které zahrnují zvukovou terapii, strukturované poradenství, kognitivně behaviorální terapii, případně klasickou psychoterapii a multisenzorickou terapii.

Jakou terapii nabízíte pacientům na vašem pracovišti?

Co se týče zvukové terapie, naše pracoviště se již několik let zaměřuje na TRT (Tinnitus Retraining Therapy), což je rekvalifikace tinnitu. Cílem je dosažení takzvané habituace tinnitu, tedy situace, kdy tinnitus vnímám, ale nevadí mi a nezpůsobuje žádnou negativní neurovegetativní reakci, žádnou zvýšenou dráždivost organismu. Za tímto účelem pacienti denně kontinuálně poslouchají hudbu, ZEN hudbu nebo šum.

V současné době používáme nejčastěji růžový šum, ať již z mobilu, nebo pomocí TCI (Tinnitus Control Instruments), což je spojení generátoru šumu a sluchadla. Nastavení těchto zařízení probíhá bezdrátově, digitálně. Každý pacient si může intenzitu šumu aktuálně nastavit prostřednictvím Bluetooth v aplikaci mobilního telefonu.

Tom Hanks: I přes diabetes patří mezi hereckou elitu. Jedinou rolí si vydělal 40 miliónů dolarů

Je to už deset let, co Tom Hanks (67) přiznal, že má cukrovku druhého typu. Během svého vystoupení v pořadu Noční show Davida Lettermana v roce ...

Existuje šance na trvalé potlačení tinnitu, nebo lze dosáhnout jen dočasné úlevy?

To je těžká otázka, protože ke každému pacientovi musíme přistupovat individuálně. Záleží na mnoha faktorech, např. příčině vzniku tinnitu, věku pacienta, nemocech, s nimiž se léčí, lécích, které užívá, a v neposlední řadě na prostředí, kde pracuje. V poslední době se zkoumá také psychologický profil pacientů, aby se objasnilo, proč si někteří tinnitu takřka nevšímají, zatímco druzí jej vnímají negativně a celý jejich život je jím ovlivňován.

Jaké jsou nejnovější perspektivy v léčbě tinnitu? Rýsují se nějaké nové možnosti, nějaké nové směry ve výzkumu?

V současné době se kromě zvukové terapie, kognitivně behaviorální terapie a strukturovaného poradenství začal používat tzv. multisenzoriální trénink. Jeho cílem je odpoutání pozornosti od tinnitu.

Hradí léčbu tinnitu pojišťovna, nebo musí pacient sáhnout do své kapsy?

Veškerá indikovaná vyšetření nutná ke stanovení diagnózy jsou hrazena pojišťovnou. Co se týče léčebných pomůcek, tam záleží na tom, zda má pacient poruchu sluchu, nebo normální práh sluchu.

Co může člověk udělat, aby snížil riziko vzniku tinnitu? Existují nějaká preventivní opatření?

Je potřeba chránit si již od dětství sluch, vyhýbat se hlučnému prostředí, případně používat chrániče sluchu. Kromě toho je nutno vyvarovat se vibrací, zábavní pyrotechniky a technohudby. Pokud je to možné, neužívat ototoxické léky. Dále je v tomto smyslu prospěšná duševní hygiena, ochrana duševního zdraví, včetně dostatečného spánku, zvládání stresových situací, zdravá a pravidelná strava a dostatek pohybu.

MUDr. Zuzana Veldová je vedoucí lékařka nestátního zdravotnického zařízení Foniatrie a audiologie, které se zaměřuje na konzervativní léčbu poruch komunikačního procesu, tj. poruch hlasu, řeči a sluchu. Již řadu let se se svým týmem věnuje pacientům s vadami sluchu a s tinnitem. Dalším velkým okruhem je péče o hlasové profesionály. Jednou týdně ordinuje na Klinice otorinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice, kde se zabývá rehabilitací hlasu u pacientů po operacích štítné žlázy. Na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy přednáší obor foniatrie a audiologie.

Zdroj: autorizovaný rozhovor s MUDr. Zuzanou Veldovou

14968

Diskuze k článku