PhDr. Andrea Bukovská, MHA, MPH: Diabetes u dospělých a jeho specifika

PhDr. Andrea Bukovská, MHA, MPH: Diabetes u dospělých a jeho specifika
Dobře kompenzovaný diabetes je základem pro pohodový a plnohodnotný život v dospělosti. Zdroj: Shutterstock

Život dospělého s diabetem jako by se zdál jednodušší, protože už přeci chápe nutnost dodržování pravidel a skoro to vypadá, že si zvykl. Přesto je to ale jen dojem, protože dospělý diabetik je nejen omezen na zdraví, ale jeho zdravotní stav také výrazně snižuje pracovní schopnost a znemožňuje například výběr některých druhů zaměstnání. Jaké jsou zvláštnosti dospělých s diabetem? A co vše musí dodržovat?

Diabetes mellitus u dospělých zahrnuje celé spektrum onemocnění cukrovkou. Nejčastěji jde o cukrovku 2. typu, méně častěji pak o diabetes 1. typu či gestační diabetes. Významné zastoupení mají i jiné specifické typy diabetu jako součást nebo důsledek jiných závažných chorob, prediabetické syndromy a metabolický syndrom s vážným rizikem vzniku cukrovky. V současnosti se velmi často také objevuje u dospělých jako důsledek život zachraňující léčby kortikoidy v průběhu a po prodělání onemocnění covid-19.

Personalizovaná léčba, ale i únava a deprese

Závažnost onemocnění diabetes mellitus u dospělých je přímo úměrná klinickému a sociálnímu stavu, vývojovému období a dalším chorobám. Moderní perorální a injekční antidiabetika, injekční léčba inzulinem aplikovaným 1x až 5x denně nebo kontinuální subkutánní infuze inzulinu pomocí inzulinové pumpy a glukózových senzorů umožňují realizovat personalizovanou léčbu v duchu medicíny založené na důkazech.

Přesto ale chronické a orgánově specifické komplikace diabetu výrazně snižují pracovní schopnost, neboť trvalá bolest vyžaduje léčbu analgetiky a je často spojená se sníženou pozorností, únavou, depresí a podrážděností. Na pracovní schopnost mají významný vliv také nežádoucí účinky léků.

Režimová opatření natrvalo

Diabetes vyžaduje i u dospělých jedinců důsledné dodržování všech režimových opatření, ke kterým patří:

  • dodržování diabetické diety, tedy racionální výživy bez cukru, při které je u některých dospělých důsledné počítání sacharidových jednotek v potravinách a výběr potravin s nízkým
    glykemickým indexem efektivně nahrazeno správným výběrem a rozložením bílkovin, škrobů a zeleniny na talíři, který je při každém hlavním jídle doplněn ovocem jako zdrojem vitaminů,
  • možnost přeléčení hypoglykemie vždy v čase potřeby, protože hypoglykemie různé intenzity vždy vyžaduje okamžité řešení. Nebezpečí představují i noční hypoglykemie, protože je známo, že až polovina z nich není rozpoznána a diabetici mají pak problémy s normální aktivitou v průběhu následujícího dne, jelikož se necítí dobře, jsou méně výkonní a slabí. Nebezpečí spočívá ve vývoji asymptomatické hypoglykemie následující den,
  • zabezpečení injekční aplikace inzulinu před jídlem,
  • zabezpečení jídla a nápojů ve stanoveném čase,
  • selfmonitoring glykemie glukometrem v malých a velkých glykemických profilech i v průběhu pracovní činnosti,
  • dodržování pravidelných přestávek v práci,
  • absolvování pravidelných prohlídek v diabetologické ambulanci a dalších zdravotních kontrol,
  • možnost odejít na toaletu vždy v čase potřeby i v průběhu práce.

Proč někteří diabetici nechtějí spolupracovat? Na to jsme se ptali psycholožky Mgr. Cristiny Petrut

Další zajímavý článek od psycholožky Mgr. Cristiny Petrut jsme vám přinesli před časem. Přečtěte si třeba rady, proč nemá smysl vinit se za ...

Výběr povolání? Za přísných podmínek

Dobře kompenzovaní diabetici bez chronických a orgánově specifických komplikací cukrovky mohou za určitých přísných podmínek vykonávat jakoukoli pracovní činnost, na kterou mají požadovanou kvalifikaci. Existují ale zaměstnání, která nejsou doporučována. Mezi taková patří například práce horníka, hasiče, zedníka, pilota, policisty v pohotovostních útvarech a zásahových jednotkách, potápěče, řidiče z povolání, vojáka v zásahových jednotkách armády, záchranáře či jeřábníka.

Nedá se doporučit ani sedavé zaměstnání či práce s nadměrným psychickým zatížením, nepravidelným denním režimem nebo na směny, výkonnostní špičkou v čase hlavního jídla, v chladném, teplém nebo vlhkém prostředí. Nejsou doporučeny ani práce v prostředí s chemickými látkami, jako jsou organická rozpouštědla, sirouhlík a těžké kovy, které způsobují neuropatii.

Důležité je vědět!

Velký význam při zabezpečování kvalitnějšího života s diabetem sehrává absolvování edukace a sociálního poradenství. Rekondičně-rehabilitační vzdělávací pobyty s vhodným vzděláváním a rehabilitací organizované diabetickými organizacemi, peněžité příspěvky na kompenzaci sociálních důsledků těžkého zdravotního postižení a sociální služby tvoří významnou součást personalizované léčby a potřebné sociální opory dospělých diabetiků.

Zdroj: časopis DIAstyl, autorizovaný článek užitý v původním znění a se souhlasem PhDr. Andrey Bukovské, MHA, MPH

7015

Diskuze k článku