Pasivní kouření versus diabetes II. typu: Jaká existují rizika?

Pasivní kouření versus diabetes II. typu: Jaká existují rizika?
Pasivní kouření představuje mnohá zdravotní rizika. Zdroj: Shutterstock

Nejen u aktivního, ale i u pasivního kouření cigaret lze s určitostí říct, že obojí je pro zdraví člověka velmi škodlivé. O pasivním kouření se však ve společnosti tolik nediskutuje, přitom ve skutečnosti představuje značný rizikový faktor i pro vznik diabetu II. typu. Toto téma zkoumali i někteří vědci. Na co přišli?

Věděli jste, že v České republice zemře na následky pasivního kouření ročně kolem 3 500 lidí? Jsou to zpravidla lidé, kteří po několik let pasivně vdechují kouř linoucí se z cigaret okolních lidí – těmi bývají nejčastěji rodinní příslušníci. Prevence přitom existuje. Nevystavujte sebe ani děti expozici cigaretového kouře, a ochráníte tak své zdraví!

Jak pasivní kouření ovlivňuje zdraví?

I když si sami cigaretu nezapálíte, můžete být vystaveni toxickým látkám v přítomnosti kuřáků. Pasivní kouř obsahuje údajně až 7 000 chemických látek, z nichž několik stovek je skutečně toxických – a některé z nich jsou dokonce rakovinotvorné. Nyní si představme zdravotní komplikace, které mohou nastat u dětí a dospělých, kteří jsou vystavováni pasivně cigaretovému kouři:

  • Děti: mohou je více než obvykle potrápit respirační obtíže, onemocnění středního ucha, zhoršená funkce plic, častá onemocnění dolních cest dýchacích a v nejzazších případech může dojít i k syndromu náhlého úmrtí u kojenců, kteří vdechují pasivně cigaretový kouř.
  • Dospělí: pasivní kuřáci jsou více ohroženi cévní mozkovou příhodou, rakovinou plic, ischemickou srdeční chorobou (ICHS) a ovlivněna může být i schopnost reprodukce (snížená plodnost).

Citlivé téma – děti vystavené cigaretovému kouři

Dospělý člověk již má svůj rozum a měl by vědět, že kouření cigaret jeho zdraví ohrožuje. Ovšem děti jsou stále odkázáni na péči dospělých, nejčastěji svých rodičů. Právě oni by tedy měli zajišťovat zdravé prostředí, s nímž je samozřejmě spjaté i to, že potomka nebudou vodit do zakouřených prostor nebo blízkosti kuřáků. Toto jednání je nezodpovědné a může vést ke zvýšené nemocnosti potomka. Jak tedy konkrétně zabezpečit zdravé prostředí pro dítě?

  1. Pokud kouří váš partner, domluvte se s ním, že nebude kouřit v blízkosti vašeho dítěte.
  2. Striktně zakažte každému kuřákovi kouřit u vás doma (ani auto není žádoucí, pokud v něm jede i dítě).
  3. Neberte své dítě do prostředí, kde je zvýšená kumulace cigaretového kouře.

Velmi obezřetné a zodpovědné by měly být také kuřačky, které jsou těhotné. V období gravidity by měly cigarety definitivně odložit. Kouřením totiž ohrožují nejen zdraví miminka, ale dokonce i jeho život.

Na celém světě zemře vlivem pasivního kouření přes 603 000 lidí ročně.

Výzva pro kuřáky: Odložte cigaretu, pomozte v boji s virem!

Vážení kuřáci, víme, že většina z vás nekouří ráda: sedm z deseti by si raději kupovalo něco jiného než cigarety. Také víme, že naprostá většina ...

Pasivní kouření a diabetes II. typu z pohledu studie

Jak již bylo uvedeno výše, několik studií se zabývalo pasivním kouřením a jeho vlivem na rozvoj diabetu II. typu. Například francouzští vědci v roce 2013 publikovali výsledky, které se týkaly konkrétně žen – pasivních kuřaček a jejich rizika pro vznik diabetu II. typu. Asi 37 tisíc respondentek se dotazovali v průběhu let na to, zda byly vystaveny cigaretovému kouři v dětství (např. od rodiče) a jak moc je kouř zasahoval dále v dospělém věku (partner/manžel). A jaké byly výsledky?

  • Ženy, které měly v dětství alespoň jednoho rodiče kuřáka, byly ohroženy diabetem II. typu o 18 % více než ty, jejichž oba rodiče byli nekuřáci.
  • Expozice pasivnímu kouření u dospělých je dle všeho spojena s vyšším výskytem diabetu II. typu (zde však hraje významnou roli i životní styl – např. zvýšená konzumace alkoholu, kávy, červeného masa + další chronická onemocnění v anamnéze, jako např. hypertenze či zvýšený cholesterol v krvi).

Negativní vliv pasivního kouření na zdraví (případný rozvoj cukrovky) ostatně potvrzuje i mnoho dalších výzkumných prací.

Protikuřácký zákon chrání zdraví nekuřáků v Česku

Od roku 2017 platí v České republice protikuřácký zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Ten vymezil prostory pro kuřáky a zakázal kouření tabákových výrobků např. v restauracích. Tento zákon měl dříve mnoho svých odpůrců, avšak i přes kontroverzní názory se ve společnosti ujal a lidé si na něj zvykli. Pozitivně jej hodnotí více než 50 % obyvatel ČR.

A co vy, kouříte? Obzvlášť při diabetu byste měli zvážit odvykání!

Zdroj: MZCR, Kurakova-plice, CDC, Uky

1289

Diskuze k článku