Paní Malá žije již 5 let se srdeční podporou

Paní Malá žije již 5 let se srdeční podporou

126 zachráněných nebo alespoň prodloužených životů, z toho 68 aktuálně v péči. To je výsledek pětiletého trvání programu umělých srdečních podpor HeartMate 3 v Institutu klinické a experimentální medicíny.

Před pěti lety byla paní Malá první pacientkou, která vstoupila do tehdy klinické studie a nechala si implantovat srdeční podporu HeartMate 3. „Můj zdravotní stav se před pěti lety natolik zhoršil, že už jsem nemohla vyjít schody, budila jsem se ze spaní a vlastně jsem už ani nemohla pořádně žít. Pak se moje dcera dozvěděla o programu v IKEM, na poslední chvíli mě převezli a pumpu implantovali. Žiju s ní už 5 let, má to určitá omezení, ale co by člověk neudělal pro život,“ popisuje paní Malá a dodává: „Jediné, co mě trochu mrzí je, že si nemohu dát vanu nebo si jít zaplavat, protože já jsem byla velký plavec.“

Paní Malá a prof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D., přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie.

Příznaky srdečního selhávání

Paní Malá, stejně jako další pacienti, trpí srdečním selháním.  V jejím srdci docházelo k městnání krve. „Při levostranné nedostatečnosti se hromadí krev v plicích, nadbytečná tekutina proniká do plicních sklípků a vzniká plicní otok. Nemocný začne pociťovat dušnost, nejprve při větší námaze, později i při běžných činnostech,
v pokročilém stadiu selhávání již i v klidu. Typické jsou stavy noční dušnosti, které nutí pacienta k posazování. Pravostranné selhání se projeví otoky dolních končetin, které začínají v oblasti kotníků. Prvním příznakem je nárůst tělesné hmotnosti, který se projeví často dříve než otoky. Městnání krve v orgánech břišní dutiny je zdrojem čerstvých zažívacích potíží a tlakových bolestí v pravém podžebří,“ vysvětluje doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., vedoucí Oddělení srdečního selhání Kliniky kardiologie IKEM.

Léčba srdečního selhání pomocí mechanických srdečních podpor se v posledních letech stala standardní a účinnou metodou umožňující záchranu života pacientů s tímto onemocněním.

Srdeční podpora jako dočasné řešení

„V současnosti je v České republice hlavní indikací k implantaci srdečních podpor tzv. přemostění k transplantaci srdce. Po implantaci systému a zlepšení stavu oběhových parametrů za hospitalizace nebo za ambulantního sledování je pacient zařazen na čekací listinu k transplantaci srdce, pokud nebyl zařazen již před zavedením umělé srdeční podpory,“ vysvětluje prof. MUDr. Jan Pirk, CSc., přednosta Kardiocentra IKEM.

Srdeční podpora jako trvalé řešení

Dalším, v zahraničí již zavedeným postupem, je použití srdečních podpor jako tzv. destinační terapie. „Umělá srdeční podpora je v tomto případě implantována jako trvalé řešení u pacientů, u kterých věk, nebo přidružené choroby vylučují zařazení do transplantačního programu. To je případ i paní Malé,“ dodává prof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D., přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM.

Historie umělých srdečních podpor. HeartMate 3 je ta poslední dole.

Nejpoužívanější typ srdeční podpory – HeartMate 3

Oproti předchůdcům je HeartMate 3 pro pacienty mnohem komfortnější. Je pro lékaře mnohem snadněji implantovatelný, ven vede jen napájecí kabel a i výdrž baterie je výrazně delší. „Přístroj je díky další miniaturizaci vhodnější pro šetrnější implantaci mnohem menší operační ranou. V posledních čtyřech letech jsme jej také už začali implantovat miniinvazivně, což pacientům přináší mnohem větší komfort po operaci.
HeartMate 3 je v IKEM nejpoužívanější srdeční podporou a jako jediný svého druhu tento typ pracuje na principu plně magneticky levitované turbíny, který přináší díky šetrnosti vůči krevním elementům výrazně nižší riziko srážlivých, ale i krvácivých komplikací,“ dodává prof. Netuka. Institut klinické a experimentální medicíny
se na vývoji HeartMate 3 přímo podílel. Část vývoje a preklinického testování probíhala i přímo v Praze, navíc se naši experti pravidelně účastnili všech fází procesu v USA.

  • Mechanické srdeční podpory se obecně dají rozdělit podle délky trvání terapie na několik typů –  krátkodobé (14-30 dnů), střednědobé (1-6 měsíců) a dlouhodobé (pro použití v horizontu až několika let).
  • V IKEM je v současnosti aktivně používáno několik typů mechanických srdečních podpor.
  • Celkově se jich za dobu trvání programu léčby srdečního selhání od roku 2003 implantovalo přes 400.

209

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný