„Otec genetiky“ Gregor Johann Mendel: Rodák z Čech zanechal lidstvu důležitý odkaz

„Otec genetiky“ Gregor Johann Mendel: Rodák z Čech zanechal lidstvu důležitý odkaz
Gregor Johann Mendel se stal ve svých jednadvaceti letech augustiniánským mnichem opatství na Starém Brně. "Gregor" je jeho řeholní jméno. Zdroj: Shutterstock

Již za necelý měsíc, přesněji 20. 7. 2022, uplyne 200 let od narození věhlasného přírodovědce Gregora Johanna Mendela. Možná si jeho jméno pamatujete ještě ze školních lavic a jistě si ho spojíte s pokusy na hrachu setém a obdobných rostlinách. Tento muž odstartoval novou a přínosnou éru v oblasti genetického zkoumání, která pomáhá mnohé osvětlovat i několik desítek let po jeho smrti.

I díky G. J. Mendelovi dnes mohou vědci lépe chápat mechanismy dědičnosti u lidí, a tím pádem vhodně doporučit cílenou léčbu pro nemocné s genetickými onemocněními. O přenosu genetických informací z rodičů na jejich potomky ostatně Mendel pojednával ve svých zákonech dědičnosti. Vzpomenete si na některý z nich?

Pro „mozky“ zajímající se o genetiku: Mendel představil před lety tři zákony dědičnosti. První je nazýván zákonem o uniformitě F1 generace. Druhý zákon je o náhodné segregaci genů do gamet a třetí o nezávislé kombinovatelnosti alel.

Mendel napomohl i pochopení dědičnosti u diabetu

Nebýt badatelských prvopočátků Gregora Johanna Mendela, svět by se také nikdy pořádně nedozvěděl, jak vlastně vzniká v konkrétních případech diabetes I. a II. typu. Podle odborníků jsou tato onemocnění ovlivněna souhrou hned několika genů naráz, které jsou však ovlivňovány současně i okolním prostředím (vnějšími vlivy). Výjimkou je pak neonatální diabetes a typ MODY – rozvoj zapříčiňuje porucha pouze jednoho genu, která postihuje β-buňky slinivky břišní.

Zajímavost týkající se genetiky u cukrovky: Riziko vzniku diabetu I. typu je u dítěte s oběma rodiči diabetiky až třicetiprocentní.

James Collip: spoluobjevitel inzulínu, který se dopustil fatální chyby

James Collip byl velmi talentovaným člověkem a dodnes je považován za průkopníka endokrinního výzkumu. Svou první vědeckou práci publikoval, když ...

Nemoci geneticky podmíněné – znáte je?

Není to ovšem jen diabetes, jehož vznik může být geneticky podmíněný. Existuje celá řada dalších nemocí (i poměrně vzácných), které jsou dědičností obzvlášť ovlivněné. Vyjmenujme si některé z nich:

  • Cystická fibróza: postihuje játra a slinivku břišní, vyvolává respirační obtíže
  • Spinální svalová atrofie: postihuje nervové buňky v míše a oslabuje svalstvo
  • Familiární hypercholesterolemie: zvýšená hladina „zlého“ LDL cholesterolu v krvi, vyšší riziko rozvoje infarktu myokardu
  • Leidenská mutace: zvýšená srážlivost krve, vyšší riziko vzniku plicní embolie
  • Hemofilie: porucha srážlivosti krve – zvýšená krvácivost, i do různých částí těla (svaly, klouby, tkáně)

J. Mendel býval nejen talentovaným přírodovědcem, ale také zapáleným včelařem a meteorologem.

Zajímavosti ze světa genetiky

Na závěr vám představíme hned několik zajímavostí týkajících se genetiky. Věděli jste například, že lidé jsou až z 99,9 % stejní z hlediska genetické úrovně, a jen pouhé 0,1 % nás odlišuje od ostatních? Může to být například krevní skupina, barva vlasů, očí a podobně. A měli jste kdy tušení, že v sobě „nosíte“ na více než 20 tisíc genů, přičemž každý z nich má svou kopii (jeden gen od matky, jeden od otce)? Pozoruhodné také je, že až z 90 % je naše DNA podobná té od primátů. Jasný důkaz, že skutečně pocházíme, jak se říká, z opic.

Zdroj: tisková zpráva „Čím český rodák Mendel obohatil svět? Výročí 200 let od jeho narození“ od Havas PR Prague – užito se svolením, Sciencedaily, Mendelmuseum.muni, Cukrovka, Genetika-biologie

2967