Osamělost souvisí se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění u pacientů s diabetem

Osamělost souvisí se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění u pacientů s diabetem
Osamělost zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění u diabetiků Zdroj: Pixabay

Cukrovka může kromě denních výzev spojených s léčbou znamenat i sociální komplikace. Přizpůsobení se životu s diabetem může vést k postupnému omezení sociálních aktivit a vytvářet prostor pro pocity osamělosti. Ta je ale podle vědeckého výzkumu pro diabetiky velmi riziková. Co zjistili výzkumní pracovníci v rámci studie zveřejněné v loňském roce?

Diabetes, jako chronické onemocnění, může mít výrazný dopad na celkovou kvalitu života jednotlivce a ovlivňovat nejen jeho fyzické, ale i psychosociální zdraví. Denní aktivity spojené s managementem tohoto onemocnění, jako je pravidelné sledování glykemie, stravovací omezení a větší potřeba kontroly vlastního zdravotního stavu, mohou vést k omezení sociálních aktivit a vytvářet emocionální břemeno. Ztráta spontaneity a nutnost plánování každodenního života může jedince žijící s cukrovkou vyčleňovat z běžného společenského života, což může přispívat k pocitu izolace a osamělosti.

Osamělost s sebou u diabetiků nese riziko srdečních onemocnění

Podle výzkumu, který byl v červnu 2023 zveřejněn v časopise European Heart Journal, je osamělost u pacientů s diabetem větším rizikovým faktorem pro srdeční onemocnění než nevhodná dieta, nadměrná fyzická aktivita, kouření a deprese.

Zdá se, že kvalita sociálních kontaktů je pro zdraví srdce u lidí s diabetem důležitější než počet kontaktů,“ uvedl autor studie, profesor Lu Qi z Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine v New Orleans v USA. „Neměli bychom bagatelizovat význam osamělosti pro fyzické a emocionální zdraví. Pacientům s diabetem, kteří se cítí osamělí, bych doporučil, aby se zapojili do nějaké skupiny nebo kurzu a pokusili se navázat přátelství s lidmi, kteří mají společné zájmy.“

Průlomový výzkum o cukrovce by mohl vést k ukončení pravidelného podávání inzulínu

Australští vědci tvrdí, že se jim podařilo dosáhnout průlomu v léčbě cukrovky I. typu, který by mohl v budoucnu nahradit potřebu pravidelných ...

Sociální kontakty jsou nesmírně důležité

Osamělost a sociální izolace jsou v dnešní společnosti běžné a v posledních letech se staly předmětem výzkumu, zejména v důsledku pandemie covidu-19 a neustálé digitalizace společnosti,“ sdělil Kai G. Kahl, vedoucí výzkumu nazvaného „Osamělé srdce je zlomené srdce: Nastal čas pro biopsychosociální model kardiovaskulárních onemocnění“.

Osamělost se vztahuje ke kvalitě sociálních kontaktů, zatímco izolace k jejich kvantitě. Kahl k tomu dodal: „Lidský druh je ze své podstaty sociální. Lidé nejenže vyžadují přítomnost druhých, ale spoléhají se na smysluplné sociální vztahy, aby se vyvinuli ve zdravé dospělé jedince. Jako jednotlivci se snažíme patřit do rodiny, skupiny vrstevníků, komunity. Tyto sociální interakce s rodinou, přáteli, sousedy nebo kolegy mají zásadní význam pro naši fyzickou a duševní pohodu.“

Skutečností je, že pacienti s diabetem jsou více ohroženi kardiovaskulárním onemocněním a jsou častěji osamělí než jejich zdraví vrstevníci. Také ze závěrů studie z roku 2021 vyplývá, že osamělost i sociální izolace souvisejí s vyšší pravděpodobností kardiovaskulárního onemocnění.

Průběh výzkumu

V rámci studie realizované v New Orleans bylo zkoumáno, zda pacienti, kteří byli osamělí nebo sociálně izolovaní, měli vyšší pravděpodobnost vzniku kardiovaskulárního onemocnění než ti, kteří osamělí nebyli.

Studie zahrnovala 18 509 dospělých ve věku 37 až 73 let, kteří měli diabetes, ale na počátku neměli kardiovaskulární onemocnění. Osamělost a izolace byly hodnoceny pomocí dotazníků, přičemž rizikovým rysům bylo přiřazeno bodové hodnocení. Mezi vysoce rizikové rysy osamělosti se řadil pocit osamělosti a také to, že se člověk nikdy nebo téměř nikdy nemá komu svěřit. Mezi vysoce rizikové faktory sociální izolace spadal život o samotě, návštěvy přátel a rodiny méně než jednou za měsíc a neúčast na společenských aktivitách alespoň jednou týdně.

Výzkumníci analyzovali souvislost mezi osamělostí, izolací a výskytem kardiovaskulárních onemocnění po úpravě faktorů, které by mohly tyto vztahy ovlivnit, včetně pohlaví, věku, deprivace, indexu tělesné hmotnosti (BMI), léků, fyzické aktivity, stravy, alkoholu, kouření a kontroly glykemie, krevního tlaku a cholesterolu.

Jídlem proti cukrovce: Květák pomáhá s regenerací slinivky břišní. Zkuste květákovou polévku na kari

„Květák není nic jiného než zelí s vysokoškolským diplomem,” řekl Mark Twain. A měl pravdu. Tato košťálová zelenina se vyznačuje vysokým obsahem ...

Osamělost u diabetiků je riziková

Kromě toho hodnotili také relativní význam osamělosti ve srovnání s ostatními rizikovými faktory pro výskyt kardiovaskulárních onemocnění. Osamělost měla slabší vliv než funkce ledvin, cholesterol a BMI, ale silnější než deprese, kouření, fyzická aktivita a strava.

Profesor Qi uvedl: „Osamělost se na žebříčku predispozičních faktorů kardiovaskulárních onemocnění umístila výše než několik rizikových životních návyků. Zjistili jsme také, že u pacientů s cukrovkou byl důsledek fyzických rizikových faktorů (tj. špatně kontrolované hladiny cukru v krvi, vysokého krevního tlaku, vysoké hladiny cholesterolu, kouření a špatné funkce ledvin) u osamělých jedinců větší než u těch, kteří osamělí nebyli.“

Psychologická pomoc je důležitá

Výzkum naznačuje, že osamělost je významným rizikovým faktorem. Výzkumní pracovníci, kteří se podíleli na realizaci studie, zastávají názor, že dotazování pacientů s diabetem na jejich případnou osamělost by se mělo stát součástí standardního hodnocení, a pacienti, kterých se to týká, by měli být odkázáni na služby zaměřené na duševního zdraví.

Zdroje: academic.oup.com, escardio.org, ncbi.nlm.nih.gov

 

1249

Diskuze k článku