-- reklama --

Ortopedické vložky vám proplatí pojišťovna, pokud jsou šité na míru

Ortopedické vložky vám proplatí pojišťovna, pokud jsou šité na míru
Vůbec nejčastější otoky, s kterými bojuje mnoho diabetiků, jsou na dolních končetinách Zdroj: Freepik

Z veřejného zdravotního pojištění jsou hrazeny ortopedické vložky vyrobené na zakázku podle sejmutých měrných podkladů. Zdravotní pojišťovnou nejsou hrazeny žádné sériově vyráběné vložky, ortopedické pomůcky do obuvi a žádné zdravotnické prostředky, které nejsou indikovány ošetřujícím lékařem. Úhradu a pravidla preskripce zdravotnických prostředků stanovuje Příloha č. 3 zákona č. 48/1997 Sb. (o veřejném zdravotním pojištění).

Preskripce ortopedických vložek na zakázku pro děti

Dětem do 18 let (včetně) může ortopedické vložky na zakázku předepsat lékař se specializací v oboru ortopedické protetiky, ortoped, rehabilitační lékař, revmatolog. Indikací jsou ortopedická lehčí postižení dětské nohy, neurologicky podmíněné deformity nohy. Dětem do 18 let (včetně) hradí zdravotní pojišťovna dva páry ortopedických individuálně zhotovených vložek ročně, úhrada je stanovena do výše 400,20 Kč včetně DPH za jeden pár.

Preskripce ortopedických vložek na zakázku pro dospělé

Ortopedické vložky na zakázku může dospělému předepsat diabetolog, lékař se specializací v oboru ortopedické protetiky, ortoped, rehabilitační lékař, traumatolog, revmatolog. Indikací jsou složité vady nohy, kombinace více deformit nohy, syndrom diabetické nohy. Zdravotní pojišťovnou jsou hrazeny maximálně 2 páry speciálních ortopedických vložek za jeden rok ve výši 80 % ceny (pacient doplácí 20 % ceny).

Můj příběh: Dovolenou u moře jsem si užila se synovcem diabetikem. Občas jsme museli improvizovat

Pokud se chystáte s dítětem diabetikem na prázdniny k moři, doporučuji napsat si předem seznam všech věcí, které je v souvislosti s nemocí ...

Poukaz

Ošetřující lékař pacientovi předepisuje Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku. Platnost poukazu je 30 dnů od data vystavení (včetně), neurčí-li předepisující lékař jinak. Poukaz může lékař vystavit jak v listinné (papírové), tak elektronické podobě.

Vzhledem k tomu, že v současné době není ePoukaz povinný, doporučujeme si předem ověřit, zda vybraný výdejce zdravotnických prostředků je již zapojen do systému ePoukaz. Listinné (papírové) formy poukazu jsou nadále platné.

Těžší ortopedické vady

V případě těžších ortopedických vad nohou může lékař předepsat pacientovi na poukaz ortopedickou obuv na zakázku. Těžšími vadami mohou být např. kladívkové prsty, zkřížené prsty, vbočené palce, syndrom diabetické nohy.

Poznámka: Výše uvedené úhrady platí pro pojištěnce VZP.

Zdroj: redakce, VZP

1221

Diskuze k článku