Ordinace praktických lékařů opět plně v provozu

Ordinace praktických lékařů opět plně v provozu

Pacienti, kteří při pandemii COVID-19 přišli o svou preventivní prohlídku u praktika, se již mohou bez obav znovu objednat. Ordinace praktických lékařů najely na normální režim a znovu poskytují veškeré služby jako před pandemií.

Pro případ možného návratu epidemie se také nyní lékaři zásobují ochrannými pomůckami a spolupracují s Ministerstvem zdravotnictví na manuálu, jak postupovat v případě opětovného šíření nákazy. Praktičtí lékaři také usilují o uzákonění takzvané telemedicíny, která se při pandemii mnohokrát osvědčila, ovšem za přesně daných podmínek.

Pravidla „bezpečné“ prohlídky

MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů, uvádí několik pravidel pro bezpečnou prohlídku:

  • V ordinaci a v čekárně se neměli potkat více jak tři pacienti najednou.
  • Pacienti nemůžou přijít a posadit se v čekárně, jak je napadne, ale musí se předem telefonicky objednat.
  • Do čekárny pacienty obvykle pouští sestra.
  • Pacienti by měli dodržovat rozestupy, mít nasazené roušky a při vstupu do čekárny si dezinfikovat ruce.
  • Ordinace praktiků plně fungují i v oblastech s lokálními ohnisky koronaviru, byť v přísnějším bezpečnostním režimu.

Pokroková telemedicína

Během pandemie musela řada praxí přistoupit k distanční péči, většinou po telefonu. Praktici se shodují, že je vhodné tzv. telemedicíny využívat i do budoucna, ovšem za jasně daných podmínek. „Část naší práce se může odehrávat formou telemedicíny, proto jsem rád, že se nyní otevřela diskuse, jak postupovat a jak nastavit pravidla. Česká legislativa totiž telemedicínu neřeší. My nyní ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů připravujeme doporučený odborný postup, abychom těmto službám dali formu. Inspirací nám jsou zkušenosti z Německa, kde je telemedicína již uzákoněná,“ říká doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.

Telemedicína v praxi

V Německu je jasně stanovené, co je telemedicína, co je běžná konzultace a co je neodborná rada od rádoby odborníka. Služba je vždy založena na přímém kontaktu lékaře s pacientem, počítá s tím, že lékař je kvalifikovaný, pacienta zná a pacient zná lékaře. Podmínkou je i informovaný souhlas. Má určitou úroveň zabezpečení a dokumentuje se tak, aby se naprosto přesně vědělo, co lékař pacientovi řekl. Následně z toho je pak možné vyvodit i právní odpovědnost. Pokud pacientovi radí člověk, s nimž se nezná a který o něm nic neví, mohou být tyto rady za určitých okolností velmi nebezpečné,“ dodává doc. Býma. Praktici také spolupracují s pojišťovnami na zavedení nového výkonu konzultace prostřednictvím video rozhovoru, který začne být nasmlouván a hrazen ještě v letošním roce. Podle doc. Býmy již telemedicína v určité podobě v ČR funguje a do budoucna se stane nedílnou součástí nejen primární péče, ale i spolupráce mezi ošetřujícími lékaři.

115

Zdroj fotografie: Shutterstock, není-li uvedeno

Zdroj informací: archivní číslo časopisu DIAstyl, není-li uveden jiný