Ordinace má dovolenou: V akutních případech se můžete obrátit na zastupujícího lékaře, rutinní záležitosti však řešte včas

Ordinace má dovolenou: V akutních případech se můžete obrátit na zastupujícího lékaře, rutinní záležitosti však řešte včas
Jak se vypořádat s dovolenou lékaře? Zdroj: Shutterstock

Lékař má povinnost zpřístupnit pacientům informaci o svém zástupu v době své nepřítomnosti nebo dočasného přerušení poskytování zdravotních služeb. Povinnost poskytovatelům zdravotní péče ukládá zákon o zdravotních službách (č. 372/2011 Sb.).

Informaci o tom, který zastupující lékař či zdravotnické zařízení pacientům poskytne neodkladnou péči v době jeho nepřítomnosti (např. v době dovolené), má poskytovatel povinnost zveřejnit, tak, aby byla pacientům veřejně dostupná – tedy především viditelně, třeba na dveřích ordinace či čekárny, ale je také vhodné využít i další, zažité komunikační prostředky – tedy způsoby, jakými obvykle oznamuje změny ordinační doby (web, infodeska obecního úřadu apod.). Zastupující lékař tuto akutní péči poskytuje ve své ordinaci a v době svých ordinačních hodin.

Co když lékař neinformoval pacienty o své nepřítomnosti?

V případě, že by poskytovatel nezpřístupnil pacientům informaci o své nepřítomnosti nebo dočasném přerušení poskytování zdravotních služeb a informaci o svém zástupu, dopustil by se přestupku. Také zastupující lékař, který by odmítl vyšetřit pacienty ve své ordinační době (či její části), by se dopustil přestupku. Pokud poskytovatel neinformoval pacienty o své nepřítomnosti, může pacient poskytovateli podat stížnost.

Sezóna otevřených bot je tady: Rady a tipy, jak na krásná a zdravá chodidla

I když jsou naše chodidla v létě více na očích, péči bychom jim měli dopřávat celoročně, a to i v zimě, kdy jsou schovaná v ponožkách a teplých ...

Hlášení o zastupování lékaře zdravotní pojišťovně

Poskytovatel zdravotních služeb má povinnost informovat zdravotní pojišťovnu o své nepřítomnosti v ordinaci v případě, že tato nepřítomnost výrazně omezí provoz ordinace a bude trvat předem určený počet dnů v kalendářním měsíci (viz příklad níže). Poskytovatel hlásí také údaje zastupujícího lékaře. Toto ustanovení vyplývá z uzavřené smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb mezi poskytovatelem zdravotní péče a zdravotní pojišťovnou.

Podle této smlouvy je zpravidla poskytovatel povinen poskytovat smluvený rozsah péče v definované a smluvně sjednané ordinační, respektive provozní době. Tato ordinační doba je pak uváděna v příloze smlouvy, tvořící její nedílnou součást.

Například všeobecný praktický lékař nebo lékař pro děti a dorost musí zdravotní pojišťovnu informovat v případě, že jeho nepřítomnost bude trvat déle než 3 dny, lékař v oboru gynekologie v případě nepřítomnosti delší než 7 dnů. (Podrobnější informace pro poskytovatele zde.)

Upečte si ty nejlahodnější fit řezy: Exotický kokos chrání naše tělo před viry, infekcemi i bakteriemi

Tvrdá skořápka, bílá dužina a tekuté mléko uvnitř – to jsou charakteristické znaky námi známého exotického kokosu. Úplně na začátek si však ...

Preskripce léků v době dovolené ošetřujícího lékaře

Poskytovatel plánované uzavření ordinace obvykle zveřejňuje s předstihem. Dispenzarizovaný pacient, který poskytovatele navštěvuje pravidelně, by si měl potřebnou zásobu léčivých přípravků zajistit s dostatečným předstihem s ohledem na plánovanou nepřítomnost ošetřujícího lékaře. V případě pacientů s chronickým onemocněním je vždy optimální postup, aby kontroly včetně chronické medikace probíhaly u ošetřujícího lékaře.

V akutních případech (např. zhoršení zdravotního stavu) se může pacient obrátit na zastupujícího lékaře. Pokud pacient potřebuje předepsat léky na chronické onemocnění, může požádat zastupujícího lékaře o vystavení receptu. Doporučené ale je, aby měl pacient k dispozici lékařskou zprávu pro potřeby informovanosti zastupujícího lékaře (pro případ, že zastupující lékař nemá přístup do zdravotnické dokumentace pacienta).

Zastupující lékař řeší aktuální zdravotní stav pacienta a posuzuje, zda je nezbytné předepsat medikaci v závislosti na tomto aktuálním zdravotním stavu pacienta. Zastupující lékař má právo stanovit léčebný postup.

Zdroj: VZP

780

Diskuze k článku