Nepodceňujte prevenci: Onemocnění ledvin může dlouho probíhat skrytě

Nepodceňujte prevenci: Onemocnění ledvin může dlouho probíhat skrytě
Chronické onemocnění ledvin pacienta obvykle nebolí. Proto je důležité mít hladinu krevního cukru i krevní tlak pod kontrolou a pravidelně podstupovat vyšetření ledvin a moči. Zdroj: Shutterstock

Ledviny jsou párový orgán o velikosti jedné sevřené pěsti a jejich hlavní funkcí je očištění krve od odpadních látek, které se z těla vylučují močí. Rovněž udržují optimální hladinu tekutin v těle. Pro lidský organismus jsou nezbytné stejně jako srdce či plíce.

Ledvinami protéká krev přes cévní klubíčka, tzv. glomeruly. V nich se krev filtruje. Tento „filtr“ nepropouští větší částice, jako jsou bílkoviny nebo jenom jejich nepatrné množství. Snadno ale filtrem proniká voda, kuchyňská sůl, močovina, nebo i glukóza. Očištěná krev se pak z ledvin vrací směrem k srdci.

Životně důležitý filtr

Moč normálně glukózu neobsahuje. Ta se do moči dostává až ve chvíli, kdy koncentrace glukózy v krvi překročí tzv. ledvinový práh (obvykle okolo 10 mmol/l). V tomto okamžiku se do prvotní moče dostává velké množství glukózy, která se již nestačí zpětně vstřebat a putuje společně s močí z těla ven. Protože cukr na sebe váže vodu, diabetik pociťuje potřebu častého močení a situace tak může vést až k dehydrataci organizmu.

Mnoha diabetikům selhávají orgány zbytečně, k dispozici je moderní léčba

„Závažné komplikace nastávají, pokud není diabetes dostatečně léčený. Lidé s diabetem 1. typu musí být vždy léčeni inzulinem a pomocí jeho ...

Selhávání ledvin při diabetu

Diabetické onemocnění ledvin (diabetická nefropatie) je chronické onemocnění ledvin, které vzniká v důsledku dlouhodobě zvýšené hladiny cukru v krvi a je jednou z komplikací diabetu. Při diabetické nefropatii se cévní klubíčka (glomeruly) v ledvinách poškodí a propustnost filtru se zvětší. Do moči tak začnou pronikat i větší částice, např. bílkoviny. Když do moči začnou odcházet malá množství bílkovin, hovoříme o mikroalbuminurii. Při špatné kompenzaci diabetu se ale ztráty bílkovin zvyšují a pak už se  jedná o makroalbuminurii. Funkce ledvin postupně klesá. Pokud klesne pod 10%, nejsou již z těla vylučovány odpadní látky v dostatečné míře a způsobují toxické reakce v organismu. Při takto selhávající funkci ledvin se u pacienta projevuje celková slabost, nevolnost, nechutenství, průjmy, chudokrevnost, větší otoky a dušnost a hrozí porucha srdeční činnosti.

I před dnes dostupnou léčbu může dojít k úplnému selhání ledvin. Pak nezbývá, než funkci ledvin nahradit. Dostupnými metodami jsou hemodialýza (krev se očišťuje ve zvláštním přístroji – dialyzátoru), peritoneální dialýza (zavedenou hadičkou se do břicha napouští několikrát denně speciální roztok, a po několika hodinách se opět vypouští) nebo transplantace ledviny.

Chronicky nemocné ledviny nebolí

Nebezpečí tohoto přidruženého onemocnění tkví v tom, že v počátečním stádiu nejsou zjevné žádné varovné příznaky nebo známky ledvinového onemocnění. Chronické onemocnění ledvin pacienta obvykle nebolí. Proto je důležité mít hladinu krevního cukru i krevní tlak pod kontrolou a pravidelně podstupovat vyšetření ledvin a moči. Mezi projevy onemocnění ledvin patří například krev v moči, otoky nohou, únava, vyšší krevní tlak nebo časté močení (zejména v noci).

„Je třeba vědět, že ne každý diabetik musí onemocnět diabetickou nefropatií. Výskyt je 20–30% v závislosti na délce a průběhu onemocnění, ale také na kompenzaci diabetu a ostatních rizikových faktorech (vysoký krevní tlak, hyperlipidemie, obezita, vyšší hladina kyseliny močové apod.),“ říká nefrolog prof. MUDr. Vladimir Teplan, DrSc. „Nejvíce je ohrožena skupina pacientů, kteří kromě diabetu trpí také vysokým krevním tlakem, který je jedním z doprovodných příznaků u nadváhy a obezity,“ dodává přednostka Centra diabetologie IKEM prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. a upozorňuje: „Naprostou nezbytností jsou u těchto pacientů pravidelné kontroly, aby se zabránilo poškození ledvin, nebo aby se alespoň zpomalila progrese ledvinových komplikací. Riziko vzniku diabetické nefropatie může významně snížit jen spolupráce s pacientem, dobrá kompenzace jeho cukrovky a krevního tlaku.“ Čím dříve je nemoc ledvin diagnostikována, tím jednodušší je léčba, a tím nižší je riziko výskytu přidružených onemocnění.

Jak cukrovka poškozuje cévy? Nepodceňujte prevenci chronických komplikací diabetu

Jako chronické komplikace cukrovky označujeme postižení cév, které následně vede ke špatné funkci i selhání některých orgánů v těle. Patří sem ...

Udělejte maximum

  • nepijte alkohol
  • nekuřte
  • nepřesolujte jídlo
  • dostatečně pijte
  • kontrolujte svou tělesnou hmotnost
  • snažte se o co nejlepší kompenzaci cukrovky
  • chraňte své ledviny před záněty a prochlazením
  • choďte na pravidelné kontroly

Transplantace ledvin

Ledviny patří k nejčastěji transplantovaným orgánům. V roce 2017 proběhlo v našem největším českém transplantačním centru v pražském IKEMu celkem 252 transplantací ledvin, z čehož ve 45 případech šlo o ledvinu od žijícího dárce. Pro transplantaci musí platit tyto předpoklady: musí být k dispozici vhodný orgán, mezi dárcem a příjemcem musí být určitá shoda a příjemce musí být v dobrém zdravotním stavu, aby zvládl operaci a mohl užívat imunosupresivní léky.

 

Nefrolog prof. MUDr. Vladimir Teplan, DrSc.

„Vztah mezi obezitou, diabetem a onemocněním ledvin je velmi těsný“

S jakými potížemi přicházejí nejčastěji lidé s diabetem k nefrologovi?

Většinou jsou to infekce močových cest, vyšší krevní tlak a v případě poškození ledvin se ztrátami bílkovin s otoky nohou ev. i dalších částí těla.

Při preventivních kampaních se často opakuje, že nemocné ledviny nebolí. Jsou nějaké jiné příznaky, které by mohly na onemocnění ledvin upozornit?

Není to tak úplně pravda. Bolest může doprovázet všechny zánětlivé procesy v ledvinách a močových cestách infekčního původu, stejně jako močové kameny, blokády močových cest a velké cysty. Na druhé straně je známo, že chronická onemocnění imunitního původu (glomerulonefritidy) či poškození ledvin při vyšší krevním tlaku a cukrovce skutečně nebolí.

O to důležitější jsou tedy preventivní kontroly. Jak často by se měla u diabetiků vyšetřovat funkce ledvin?

Mělo by to být součástí každé kontroly, a to i u praktického lékaře. Nemusíme vyšetřovat celé spektrum funkce ledvin, stačí vyšetřit v krvi kreatinin a ureu, v moči sediment a moč chemicky na bílkovinu a cukr.

Dodržují se tato preventivní vyšetření, nebo se podceňují?

Nejsou dosud zavedena zcela u všech lékařů, ale postupně by se tomu mělo tak stát.

Jsou onemocnění ledvin způsobené diabetem léčitelná, případně vyléčitelná?

Jsou léčitelná, ale protože jsou důsledkem metabolických poruch při diabetu a diabetes bude přetrvávat, nejsou (kromě zcela časných stadií) vyléčitelná. Lze je však zpomalit či jim i významně předejít dobrou kompenzací diabetu, a to i úpravou obezity. Nejlepší prognózu má časný záchyt ve stadiu pouze malých laboratorních odchylek.

Jaký je postup při léčbě chronického onemocnění ledvin?

Jsou to opatření, jejich snahou je normalizace krevního cukru, krevního tlaku, snížení příjmu bílkovin a úprava všech dalších metabolických poruch. U pokročilých stadií při nevyrovnané cukrovce i poškození ledvin postupuje rychleji.

Pokud je nutná transplantace ledviny, jak dlouho se v ČR čeká na vhodného dárce?

V závislosti na krevní skupině a imunologických parametrech u zemřelých dárců kolem 1 roku.

Jak souvisí s onemocněním ledvin obezita?

Jak se prokazuje v posledním desetiletí vztah mezi obezitou, diabetem a onemocněním ledvin je velmi těsný. V britské studii Cambridge Weight Plan DiRECT bylo prokázáno, že úbytek tělesné hmotnosti u diabetiků o více než 10 kg byl spojen s významným poklesem projevů metabolických poruch či dokonce s vymizením diabetu. To má pochopitelně velký vliv i na následné poškození ledvin.

V poslední době roste popularita nových léků na diabetes, gliflozinů. Nadbytečné cukry se s jejich pomocí vyloučí ledvinami a močí ven z těla. Jsou tyto léky zátěží pro ledviny, nebo na ně mají pozitivní vliv, jak naznačují některé studie?

Léky glifloziny blokují zpětné vstřebávání cukru profiltrovaného do moči a tím snižují glykemii. Mohou příznivě ovlivnit i nadváhu či obezitu. Nebylo však prokázáno, že by tato glykosurie byla spojena s poškozením ledvin. Léky se ale zatím nepoužívají tak dlouho, aby mohl být definitivně vyloučen jak negativní, tak pozitivní vliv na ledviny. Větší ztráty cukru prostřednictvím moči mohou být spojeny s častějším výskytem močových infekcí, především kvasinkových.

Prof. MUDr. Vladimir Teplan, DrSc.

Otázkou metabolismu, obezity a funkcí ledvin se zabývá již třicet let. Je odborným garantem programu Cambridge Weight Plan. Působil na interním oddělení Thomayerovy nemocnice, dále na III. interní výzkumné základně IKEM a následně Klinice nefrologie IKEM, kde byl 10 let přednostou kliniky. Publikoval více než 200 prací v problematice nefrologie, metabolismu a výživy.

Zdroj: časopis DIAstyl, autorizovaný článek užitý v původním znění a se souhlasem autora Prof. MUDr. Vladimira Teplana, DrSc.

 

22868

Diskuze k článku